Hramadstva2727

Jak žonka Łukašenki ŭ 1995-m hałasavała suprać ruskaj movy

29 hadoŭ tamu adbyŭsia pieršy refierendum u historyi suvierennaj Biełarusi. Adno z pytańniaŭ datyčyłasia dziaržaŭnaha statusu ruskaj movy. Pra toje, jak hałasavała Halina Łukašenka, zhadaŭ žurnalist Dźmitryj Hurnievič.

Archiŭnaje fota: Kamsamolskaja praŭda ŭ Biełarusi

14 maja 1995 hoda ŭ Biełarusi prajšoŭ prapanavany Alaksandram Łukašenkam refierendum. Na hałasavańnie vynieśli čatyry pytańni — ab nadańni ruskaj movie roŭnaha statusu ź biełaruskaj, ab viartańni abnoŭlenych savieckich simvałaŭ zamiest nacyjanalnych bieł-čyrvona-biełaha ściaha i «Pahoni», ab ekanamičnaj intehracyi z Rasijaj i ab dazvole prezidentu raspuskać Viarchoŭny Saviet.

Pa aficyjnych danych, pa ŭsich pytańniach udzielniki hałasavańnia padtrymali Łukašenku. Za nadańnie ruskaj movie statusu dziaržaŭnaj, pavodle źviestak CVK, prahałasavali 83,3% udzielnikaŭ refierendumu — krychu bolš za 4 miljony čałaviek.

Adnak, žonka Łukašenki Halina ŭ hetyja 4 miljony nie ŭvachodziła. Žurnalisty haziety «Svaboda» ŭ tyja majskija dni datelefanavalisia da jaje. Jana raspaviała, što hałasavała suprać statusu ruskaj movy jak dziaržaŭnaj.

Sa słoŭ Haliny Łukašenki, joj było vielmi škada, što ludzi ŭ takoj vialikaj kolkaści vykazalisia za ruskuju movu. Zrešty, žonka Łukašenki vykazała ŭpeŭnienaść, što biełaruskaja mova nie źniknie.

«Matčyna mova budzie žyć zaŭsiody. Ja ŭ heta vieru», — zajaviła tady Halina Łukašenka.

Fota: telehram-kanał Dźmitryja Hurnieviča

U Kanstytucyi 1994 hoda bieź źmienaŭ i dapaŭnieńniaŭ tolki biełaruskaja mova vałodała statusam dziaržaŭnaj. Pry hetym u asnoŭnym zakonie havaryłasia, što ruskaja źjaŭlajecca movaj mižnacyjanalnych znosin i svaboda karystańnia ruskaj movaj abaraniałasia dziaržavaj.

@nashaniva Jak žonka Łukašenki hałasavała suprać ruskaj movy #biełaruskajamova #russkijiazyk #biełaruś #łukašienko #našaniva #biełorusy ♬ Suspense Thriller - Nitesail

Kamientary27

 • daviedka
  14.05.2024
  Nikołaj i Halina Rodionovna hłavnyje oppozicioniery v siemje Aleksandra Łukašienko... Intieriesno, v koho takije?
 • niaviesta azaronka
  14.05.2024
  na fota hraf Drakuła?
 • "Łukašienko rasskazał, čto chotieł byť žurnalistom, no tieŝa zastaviła stať istorikom"
  14.05.2024
  v tieŝu naviernoje

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach23

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →