Hramadstva99

Jak pracuje botafierma «Minskaj praŭdy»

Pra arhanizacyju pracy praŭładnych prapahandystaŭ raskazaŭ «Biełpoł».

U rasparadžeńni «Biełpoła» apynułasia mietadyčka «Kryzisnyja situacyi ŭ infarmacyjnaj prastory Minskaj vobłaści», jakaja była padrychtavana miedyjachołdynham «Minskaja praŭda».

U joj raskazvajecca ab sposabach zmahańnia ź niepažadanaj infarmacyjaj. Hetuju rabotu kaardynuje Upraŭleńnie pa rabocie z rehijanalnymi ŚMI miedyjachołdynha.

How bot farms work in Belarus Jak pracujuć botafiermy ŭ Biełarusi Kak rabotajut botofiermy v Biełarusi
Schiema arhanizacyi pracy prapahandystaŭ pa praviadzieńni «infarmacyjnych apieracyj». Skryn videa osbbelpol / YouTube

Ź im pracujuć usie tvorčyja padraździaleńni chołdynha, a taksama ŭłasnyja karespandenty «Minskaj praŭdy», jakija jość u kožnym rajonie vobłaści i źviazanyja ź miascovymi ideołahami. Akramia ich pa zamovie Upraŭleńnia pracujuć błohiery, jakija robiać vyhlad, što nie źviazany ź dziaržaŭnaj hazietaj.

Dla stvareńnia masavych kamientaroŭ vykarystoŭvajecca ŭłasnaja botafierma, jakaja schavanaja pad šyldaj techničnaha adździeła chołdynhu.

Jak adznačana ŭ mietadyčcy, šmat jakija čaty i kanały ŭ sacyjalnych sietkach naležać redakcyi «Minskaj praŭdy» i vykarystoŭvajucca ŭ ideałahičnych metach.

Akramia hetaha isnuje šerah sajtaŭ i kanałaŭ, jakija publična nie źviazanyja z chołdynham i pracujuć nibyta sami na siabie. Prapahandysty spadziajucca, što takim čynam «mohuć uździejničać na nie vielmi łajalnaje da ŭłady nasielnictva».

U mietadyčcy pryvodzicca karotki ałharytm reahavańnia na niazručnuju infarmacyju. Takaja dziejnaść razhladajecca jak «infarmacyjnaja apieracyja» prapahandystaŭ. Dla jaje kaardynacyi vykarystoŭvajecca zakryty čat.

How bot farms work in Belarus Jak pracujuć botafiermy ŭ Biełarusi Kak rabotajut botofiermy v Biełarusi
Ałharytm, jak reahavać na infanahody ŭ niedziaržaŭnych ŚMI i čatach. Skryn videa osbbelpol / YouTube

Paśla analizu infarmacyi vypracoŭvajucca varyjanty reakcyi. Heta moža być ci «ŭdar na apiaredžańnie», ci «pierachop infarmacyjnaha paradku dnia».

U pieršym vypadku hałoŭnaje — pieraklučyć uvahu ludziej na inšuju rezanansnuju padzieju. U vypadku, kali «ataka ŭžo pačałasia», u ŚMI i sacyjalnych sietkach nieadkładna publikujecca infarmacyja, jakaja adlustroŭvaje aficyjnuju pazicyju ŭłady pa hetym pytańni. Akramia hetaha stavicca zadača «rehularnaha dynamičnaha nasyčeńnia infarmacyjnaj prastory suchimi faktami, ličbami».

How bot farms work in Belarus Jak pracujuć botafiermy ŭ Biełarusi Kak rabotajut botofiermy v Biełarusi
Fejkam prapahanda časta nazyvaje niepažadanuju infarmacyju. Skryn videa osbbelpol / YouTube

Adpaviedna mietadyčcy, raspaŭsiudžańnie infarmacyi pavinna adbyvacca nie tolki praz aficyjnyja kanały infarmacyi, ale i praz čaty.

Da hetaha padklučajuć błohieraŭ. Im stavicca zadača stvaryć «virusny» videakantent, «asnovaj jakoha mohuć stać emocyi i hnieŭ padmanutych fejkam ludziej» ci kamientary błohieraŭ.

Da raboty z kamientarami taksama dałučajucca supracoŭniki techničnaha adździeła chołdynhu. Asnoŭnaja zadača — publikacyja ŭ nieaficyjnych krynicach infarmacyi (telehram-kanałach, jakija nie źviazanyja z abłvykankamam i «Minskaj praŭdaj») pastoŭ, jakija źniavažliva adklikajucca ab pracy demakratyčnych ŚMI. Pry nieabchodnaści «vykarystoŭvajecca razmoŭnaja žarhonnaja leksika».

Kali infarmacyjny paradak dnia pierachopleny, to nastupnym krokam stanovicca «ŭkaranieńnie ŭ masavuju śviadomaść hramadzian ułasnaha infarmacyjnaha paradku, jaki zadaje ŭ tym liku i ŭłasnyja praviły infarmacyjnaj hulni».

Kamientary9

 • daviedka
  14.05.2024
  Natalja Ejsmont, kak na dniach vyjaśniłoś, tožie v sostavie botofiermy «Minskoj pravdy».)
 • Piecia
  14.05.2024
  Ciapier zrazumieła, chto tut piša suprać Paźniaka
 • Niam-niam
  14.05.2024
  Što ni voźmieš, i ŭ Łukašenki, i ŭ Cichanoŭskaj adnolkavaje! Na kožnuju botafiermu "Minskaj praŭdy" ŭ ich jość botafierma "Viačorki".
  Narodziec schavaje!

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Usie naviny →
Usie naviny

U pałacy Ahinskaha ŭ Zaleśsi adkryli vystavu, pryśviečanuju «podźviham» savieckich čekistaŭ FOTAFAKT3

U Zelvie zładzili prapahandyscki konkurs da 80-hodździa vyzvaleńnia Biełarusi. Najbolšym kreatyvam ździvili słonimcy FOTAFAKT9

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy21

«Hienierał-špic Umka pad kodavym imieniem Bieleńki». Najlepšyja tvity tydnia9

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA5

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA

Hałoŭnaje
Usie naviny →