Śviet55

Jeŭrasajuz surjozna ŭziaŭsia za Telegram

Jeŭrakamisija maje namier uzmacnić nahlad za miesiendžaram praz adsutnaść na płatformie pastajannaj maderacyi i kantrolu za dziejnaściu terarystaŭ i ekstremistaŭ, paviedamlaje Devby.io.

ES uziaŭsia za Telegram: rehulavać miesiendžar budzie Bielhija

U jakaści svajho jeŭrapiejskaha pradstaŭnika Telegram abraŭ bruselskuju kampaniju European Digital Services Representative (EDSR). Prahramu budzie rehulavać bielhijskaje viedamstva — «Instytut paštovych i telekamunikacyjnych technałohij» (BIPT). Rehulatar budzie praviarać pracu miesiendžara na adpaviednaść zakonu «Ab ličbavych pasłuhach» (DSA).

Zhodna z novym zakonam DSA, usie bujnyja IT-kampanii, jakija pracujuć u ES, abaviazanyja pryznačyć svajho aficyjnaha pradstaŭnika ŭ adnoj z krain-siabroŭ. Status rehulatara instytut atrymaje paśla adpaviednaj publikacyi ŭ aficyjnym vieśniku ES. Luby čałaviek zmoža padać skarhu ŭ BIPT na supraćpraŭny kantent u Telegram pry adsutnaści reakcyi z boku miesiendžara.

DSA nabyŭ moc u 2023 hodzie. Jon abaviazvaje bujnyja płatformy z aŭdytoryjaj zvyš 45 miljonaŭ unikalnych karystalnikaŭ na miesiac sačyć za kantentam i płacić zbory nahladnym orhanam. Parušeńnie praviłaŭ ciahnie štraf u pamiery da 6% ad štohadovaha suśvietnaha abarotu kampanii. Paŭtornaje parušeńnie pahražaje zabaronaj na dziejnaść na terytoryi ES.

Kamientary5

 • Niecielehrafist
  08.05.2024
  Vydaliŭ hetaje rasijanskaje paskudstva, jakoje zdała mientam šmat biełarusaŭ.
 • Bzdurov
  08.05.2024
  rom, tak treba abaraniać ludziej ad hetaj pamyjki.
 • rom
  08.05.2024
  Bzdurov, ludi sami dołžny raźbiraťsia!
  tak tvoja diemokratija ničiem nie otličajetsia ot diktatury

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy18

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel1

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask25

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →