Hramadstva55

Sim-karty tolki ad MTS i nijakaha mabilnaha internetu. Na «Hrodna Azocie» zabaraniajuć smartfony

Na «Hrodna Azocie» i pradpryjemstvach, u jakich jon vystupaje zasnavalnikam, supracoŭnikam nieŭzabavie zabaroniać karystacca smartfonami i vychodzić u internet. Dakumient, padpisany hiendyrektaram Iharam Lašenkam, trapiŭ u rasparadžeńnie «Lusterka». U dakumiencie — zahad vydać usim supracoŭnikam, miarkujučy pa ŭsim, knopkavyja telefony i karparatyŭnyja sim-karty — na terytoryju pradpryjemstva možna budzie prachodzić tolki ź imi.

«Hrodna Azot». Fota: delo.by

Rabotnikam — novyja hadžety. Buchhałteryi i słužbie biaśpieki — śpisy proźviščaŭ i zajavy

U dakumiencie, jaki atrymała ŭ svajo rasparadžeńnie redakcyja «Lusterka», paznačana, što rabotnikaŭ «Hrodna Azota» z 1 lipienia 2024 hoda nie buduć prapuskać na terytoryju sa smartfonami, u jakich jość vychad u internet. U pracoŭny čas supracoŭnikam budzie dazvolena karystacca telefonami, pa jakich možna telefanavać, pieradavać SMS i MMS — vierahodna, havorka pra knopkavyja telefony. Vyklučeńnie zrabili tolki dla asobnaj hrupy supracoŭnikaŭ, ale pra heta paźniej.

Zahad padpisany hiendyrektaram «Hrodna Azota» Iharam Lašenkam i vypuščany 26 krasavika. Tekst jaho skłali pa pratakole «pašyranaj vytvorčaj narady», jakuju pravodzili 17 krasavika — mienavita ŭ toj dzień «Kibierpartyzany» paviedamlali pra maštabnuju ataku na pradpryjemstva.

Jak adznačana ŭ dakumiencie, miery prymajucca dla abmiežavańnia mahčymaści supracoŭnikami «fotavideafiksacyi i vykarystańnia internet-resursaŭ». A taksama «ŭ metach zabieśpiačeńnia bieśpierabojnaj pracy strukturnych padraździaleńniaŭ, apieratyŭnaha pryniaćcia rabotnikami pradpryjemstva rašeńniaŭ pa napramkach vytvorča-finansavaj dziejnaści».

Treciaja (apošniaja) staronka zahadu ab zabaronie vykarystańnia smartfonami na terytoryi «Hrodna Azota», jaki atrymała ŭ svajo rasparadžeńnie «Lusterka»

Pa novych normach usim strukturnym padraździaleńniam pavinny sa składa vydać mabilnyja telefony «standartu 2G». U dakumiencie nie paznačajecca, ci moža być u hadžetach kamiera dla zdymki fota i videa, ale raźmierkavać ich pavinny byli da 29 krasavika.

Papiarednie kiraŭnikam hetych padraździaleńniaŭ treba było skłaści śpisy supracoŭnikaŭ, ad kožnaha rabotnika — abaviazkova aformić zajavu i abaviazacielstvy pa vykarystańni. Aryhinały śpisaŭ i zajavy da 3 maja čakali ŭ buchhałteryi, kopii — dadatkova ŭ słužbie biaśpieki i cechu suviazi.

Adznačajecca, što kali ŭ supracoŭnikaŭ źjaŭlajecca «vytvorčaja nieabchodnaść padklučycca da internetu sa smartfonaŭ», śpis ich proźviščaŭ u dakładnoj zapiscy pavinny nakiravać načalniku słužby biaśpieki. Pryčym papiarednie heta treba ŭzhadnić z namieśnikam hiendyrektara padraździaleńnia, da jakoha hetyja rabotniki adnosiacca.

Da telefonaŭ prykładajucca karparatyŭnyja sim-karty — ich padklučyli da apieratara MTS, na taryf «Razumny biznes 1.0». Pry hetym «Hrodna Azot» atrymała vialikuju źnižku — 70% ad dziejnaha taryfu. Charakterna, što jon praduhledžvaje i 250 MB internet-trafiku, ale dla hrodnaazotaŭcaŭ jon budzie zabłakavany.

Darečy, 17 krasavika hiendyrektaram MTS staŭ eks-načalnik KDB pa Minsku i vobłaści Uładzimir Kozyr.

Dadatak da zahadu ab zabaronie karystacca smartfonami na terytoryi «Hrodna Azota», jaki pastupiŭ u rasparadžeńnie «Lusterka»

Pry hetym absalutna ŭsim supracoŭnikam dazvalajuć ustavić u telefon inšuju, svaju sim-kartu — kali jość takaja mahčymaść.

Usie patrabavańni tyčacca jak samoha «Hrodna Azota», tak i filijała «Zavod Chimvałakno», unitarnych pradpryjemstvaŭ «AzotŚpiecTrans», «Azotservis», «Azotchimfartys», «Azot Rem Bud». Ich dyrektaram taksama zahadvajecca kupić i razdać rabotnikam telefony i simki. Dedłajn — 30 červienia.

Asobnym punktam u zahadzie prapisany śpis supracoŭnikaŭ, jakim takija telefony taksama vydaduć, ale dazvolać karystacca svaimi asabistymi smartfonami. Ich nie tak šmat — heta namieśniki hiendyrektara «Hrodna Azota» i «Zavoda Chimvałakno», kiraŭniki strukturnych padraździaleńniaŭ (słužbaŭ, atradaŭ i adździełaŭ) i ich namieśniki. Sam hiendyrektar u hetym śpisie nie značycca, ale, vierahodna, na jaho zabarona taksama nie budzie raspaŭsiudžvacca.

Zabarona sapraŭdy?

Tak. «Lusterku» hetuju infarmacyju paćvierdzili ŭ daviedačnym biuro «Hrodna Azota», kudy žurnalistka redakcyi patelefanavała jak supracoŭnica i paprasiła ŭdakładnić, kali mienavita zabarona pačnie dziejničać.

«Pakul nie było nijakich ukazańniaŭ. U mianie, naprykład, pakul svoj telefon z saboj, siońnia dakładna, — adkazaŭ supracoŭnik i ŭdakładniŭ infarmacyju ŭ kalehaŭ. — Papiarednie, pakul da 1 červienia možacie karystacca».

Paśla smartfony rabotnikam pryjdziecca pakidać u śpiecyjalnych jačejkach na prachadnych. Pa słovach surazmoŭcy, kožnaja jačejka budzie raźličanaja prykładna na čatyry čałavieki. Jačejki «pad kamierami» i buduć zakryvacca na kluč.

Čym «Kibierpartyzany» tak napałochali kiraŭnictva «Hrodna Azota»?

17 krasavika chakiery abjavili pra maštabnuju ataku na «Hrodna Azot». Abjadnańnie zajaviła, što byli ŭzłamanyja sistemy achovy i kamiery videanazirańnia, parušanaja praca kacielnaha cecha. Taksama źniščanyja bekapy baz danych.

«Staŭki pavyšajucca. Kab adnavić danyja, pryjdziecca dyktataru vyzvalić usich palitviaźniaŭ «Hrodna Azota» + 75 palitviaźniaŭ z najhoršym stanam zdaroŭja (na naša mierkavańnie)», — zajavili «Kibierpartyzany».

Na samim chimičnym pradpryjemstvie situacyju nie kamientavali. Pry hetym na «Hrodna Azocie» ŭ vytvorčaści zadziejničanyja ŭ tym liku vybuchovaniebiaśpiečnyja rečyvy.

3 traŭnia chakiery zajavili pra paŭtornuju ataku na «Hrodna Azot». Jany śćviardžajuć, što padčas pieršaj u sietku pradpryjemstva byli zakładzienyja virusy, jakija spracoŭvajuć pa raskładzie.

«Adpracavała pieršaja sieryja takich «zakładak», jakaja pavinna była vydalić danyja mnohich sotniaŭ PK supracoŭnikaŭ, dakumientaabarot, damien-kantralory i inšyja sierviery. Pavodle našaj infarmacyi, na pradpryjemstvie panika. Dyśpietčar addaŭ zahad terminova vyklučyć kampjutary pa ŭsim pradpryjemstvie», — havaryłasia ŭ paviedamleńni «Kibierpartyzan».

Abjadnańnie nahadała, što vydalić usie «zakładki», kali pradpryjemstva i ŭłady vykanajuć zajaŭlenyja patrabavańni.

Sajt chimpradpryjemstva, jaki raniej byŭ niedastupny, ciapier znoŭ pracuje.

Kamientary5

 • Łuka Valet
  06.05.2024
  Raby hrodnoazota stierpiat. Im nie v piervoj. Ili skažut: a čem mnie karmić siamju?
 • daviedka
  07.05.2024
  MTS vozhłavlajet iz KHB, Hrodnienskij filiał MTS tožie eks-vojennyj, zam. po biezopasnosti «Hrodno Azot» iz KHB.
 • Got
  07.05.2024
  Zianon, žienu nie zaprietiat, a pieriedadut na 3 dnia v niedielu siłoviku na błaho rodiny.

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Usie naviny →
Usie naviny

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava21

U Hrodnie možna nabyć siadzibu apošniaha karala Rečy Paspalitaj

U Biełarusi z-za ŭrahanu zahinuli siem čałaviek

U Minsku pastaviać pomnik kačcy, jakaja vyhadavała ptušaniat na kłumbie ŭ centry horada4

Biełaruska vyraściła hihancki ahurok, jaki važyć dva kiłahramy FOTAFAKT1

U Ivanaŭskim rajonie ratavalniki dastali źmiaju z kanapy1

Marzaluk: U luboj škole, u tym liku ŭ ruskamoŭnaj, historyju Biełarusi i hieahrafiju treba vykładać pa-biełarusku62

Čarhovy chapun u Baranavičach — zatrymali adrazu piać čałaviek1

Biełarusy ŭ Varšavie ładziać viasielle dla svaich buldohaŭ. U niaviesty i žanicha budzie ŭsio — ad torta da kaściumaŭ13

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj8

«Poka ty biez dieł». Rektarka Hrodzienskaha ŭniviersiteta ŭzarvała tyktok abscennaj leksikaj

Hałoŭnaje
Usie naviny →