Hramadstva77

Stali viadomyja padrabiaznaści pra zahinułaha śvietłahorca, jaki vajavaŭ u PVK «Vahnier»

Pra hibiel va Ukrainie čarhovaha biełarusa, jaki vajavaŭ u składzie rasijskich akupacyjnych vojskaŭ na Danbasie, pazaŭčora paviedamiła «Homielskaja viasna», a «Fłahštok» zdabyŭ dadatkovuju infarmacyju.

Marat Suŭchanaŭ. Fota: sacsietki

«Homielskaja viasna» paviedamiła pra toje, što ŭradženiec Śvietłahorska Marat Suŭchanaŭ paśla zakančeńnia miascovaha liceja chimikaŭ adpraviŭsia ŭ Rasiju. Tam jon pracavaŭ vachtavym mietadam u buravoj kampanii, a paśla byŭ zatrymany ŭ Rasii i asudžany pa narkatyčnym artykule. Padčas adbyćcia pakarańnia biełarus byŭ zavierbavany na ŭmovach amnistyi ŭ PVK «Vahnier».

Jak udakładniŭ «Fłahštok», Marat Suŭchanaŭ zahinuŭ u 33-hadovym uzroście na terytoryi samaabvieščanaj «ŁNR» u padraździaleńni PVK «Vahnier», vajujučy suprać Ukrainy. Heta adbyłosia jašče ŭ kancy 2022 hoda:

«Maracika ŭžo paŭtara hoda niama z nami… Zahinuŭ na vajnie va Ukrainie. Carstva jamu niabiesnaje. Heta była nie jaho vajna, ale jaho los zły… Zły rok tudy jaho adpraviŭ», — taki kamientar atrymaŭ «Fłahštok» ad znajomaha najmita.

Na staroncy Suŭchanava ŭ sacsietcy zastalisia zapisy tolki da 2018 hoda.

Cikava, što tady biełarus siarod inšaha zrabiŭ repost aniekdota, jaki akazaŭsia surovaj realnaściu: «Nam nužien mir, zajaviła Rośsija. Mir nastorožiłsia». 

Vierbavać źniavolenych u rasijskich kałonijach dla ŭdziełu ŭ vajnie ŭ PVK «Vahnier» aktyŭna pačali letam 2022 hoda. Takim čynam, najmit-biełarus zahinuŭ raniej, čym skončyŭsia ŭstanoŭleny ŭ PVK paŭhadavy termin da zakančeńnia kantraktu i amnistyi.

Svajakam Marata Suŭchanava pieradali niekalki tabličak «Siamja bajca PVK «Vahnier», jaki addaŭ žyćcio za Rasiju» (takimi pry žadańni možna paznačać siabie samich i svaje damy), a taksama hramatu ad Leanida Pasiečnika — kiraŭnika tak zvanaj «ŁNR».

Kamientary7

 • NASZA KRAJNA
  02.05.2024
  trash ....
 • Pan Usialan
  02.05.2024
  Šylda i hramata 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
 • Tipok Vahnierok
  03.05.2024
  Sol ziemli russkoj, da nie priestaniet słava vitiaziu russkomu nynie, i prisno, i vo vieki viekov!

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202512

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Usie naviny →
Usie naviny

U Minsku na dziaŭčynu, jakaja viartałasia ź plažu, upała dreva. Jana zahinuła3

Češka Barbara Krejčykava pieramahła na Uimbłdonie-2024

Łukašenka zajaviŭ pra «likvidacyju napružanaści na miažy z Ukrainaj» i vystupiŭ z prymirenčymi zajavami: «Treba damaŭlacca»28

Urahan źmioŭ kiempinh na Vilii, paviedamlajuć pra zahinułaha3

U Minsku štorm vyryvaŭ drevy i rujnavaŭ rekłamnyja ščyty FOTY i VIDEA15

Pa Biełarusi kocicca niepahadź, mocnyja viatry i zalevy FOTY i VIDEA2

U minčuka skrali rečy, pakul jon kupaŭsia ŭ Cnianskim vadaschoviščy

«Kachańnie ŭsiaho majho žyćcia». Aryna Sabalenka paćvierdziła svaje adnosiny z brazilskim biznesmienam16

«Bunt» z-za rajona, čaŭnaki na paŭzie i los staroha parku. Čym žyvie samy zachodni horad Biełarusi?

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202512

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-2025

Hałoŭnaje
Usie naviny →