Nieruchomaść11

Cana kvadrata žylla za hod vyrasła na čverć

Siaredni košt kvadratnaha mietra ahulnaj płoščy žylla ŭ Biełarusi padaražeŭ u I kvartale 2024 hoda na 24,2% u paraŭnańni sa studzieniem — sakavikom 2023 hoda, da 3012,1 rubla, paviedamlaje Biełstat.

Ilustracyjnaje fota «Naša Niva»

Pry hetym na pieršasnym rynku košty vyraśli tolki na 12,9%, tady jak na druhasnym — na 24,8%.

U pryvatnaści, kvadratny mietr u adnapakajovych kvaterach na druhasnym rynku padaražeŭ na 24,2%, u dvuchpakajovych — na 26,9%, u trochpakajovych — na 27,6%, a ŭ kvaterach z čatyrma i bolš pakojami — usiaho na 15,6%.

U toj ža čas u I kvartale 2024 hoda było ŭviedziena ŭ ekspłuatacyju 787,5 tys.kv. m žylla — na 10,2% mienš, čym u I kvartale 2023 hoda. Pry hetym płošča žylla, pabudavanaha dla hramadzian, jakija stajać na ŭliku dla palapšeńnia žyllovych umoŭ, była na 30,4% mienš, čym u studzieni — sakaviku 2023 hoda, a jaho dola ŭ ahulnym abjomie skaraciłasia za hod z 42,6 da 33%. Płošča arendnaha žylla dziaržaŭnaha i pryvatnaha žyllovych fondaŭ, pabudavanaha ŭ I kvartale, vyrasła ŭ 2,7 razu.

Płošča ŭviedzienaha ŭ ekspłuatacyju žylla, pabudavanaha za košt biudžetnych srodkaŭ, vyrasła ŭ studzieni — sakaviku na 95,5% u paraŭnańni z anałahičnym pieryjadam 2023 hoda, tady jak za košt kredytaŭ bankaŭ, naadvarot, skaraciłasia na 38,6%, a za košt ułasnych srodkaŭ nasielnictva — na 7,6%.

Kamientary1

  • Pačakaju kali jašče padaražejuć i pradam
    27.04.2024
    Dobra žyvuć chataskrajniki i kacapy

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Usie naviny →
Usie naviny

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki47

Fakielnaje šeście i bajkiery. Jak adśviatkavali ŭ Hudahai1

Łatuška: pryhavoranaha da rasstrełu Kryhiera mohuć abmianiać na supracoŭnika FSB Krasikava7

Prapahandysty pachvalilisia vandalizmam u Kurapatach FOTY21

MUS choča zabaranić «dubli», «cubli» i inšyja suvienirnyja hrošy

Na biełaruska-kitajskich vučeńniach pad Brestam adpracoŭvali zachop aeraporta11

Chusity abstralali izrailski kurort Ejłat 2

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło20

Bolš za sotniu viosak Homielščyny ŭsio jašče čakajuć adnaŭleńnia elektrazabieśpiačeńnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu9

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu

Hałoŭnaje
Usie naviny →