Śviet

Va Ukrainie aryštavali majomaść kampanii, zasnavanaj padsankcyjnymi biełarusami

Va Ukrainie aryštavali ruchomuju i nieruchomuju majomaść tavarystva z abmiežavanaj adkaznaściu «Promiń-JUH», jakoje ŭ 2012 hodzie zasnavaŭ Homielski radyjozavod, piša «Radyjo Svaboda».

Homielski radyjozavod, zdymak ilustracyjny. Fota: Jandeks-Karty

Ciapier kancavymi bienieficyjarnymi ŭłaśnikami kampanii źjaŭlajucca hramadzianie Ukrainy Mikoła Andrejeŭ i Taćciana Čaas Hansales. Homielski radyjozavod, suprać jakoha ŭ traŭni 2023 hoda Ukraina ŭviała sankcyi, vałodaje 50% statutnaha kapitału.

Pad aryšt, u pryvatnaści, trapiła baza adpačynku «Łuč» u siale Hrybaŭka Adeskaj vobłaści. Baza staić na pieršaj linii ad mora i maje 8 korpusaŭ. Sama kampanija maje siadzibu ŭ Adesie.

Jak adznačajecca ŭ apublikavanych u Adzinym dziaržaŭnym rejestry Ukrainy sudovych rašeńniach, padčas dasudovaha rasśledavańnia vyśvietlili, što na terytoryi Adesy i Adeskaj vobłaści dziejničała «hrupa asob z metaj hvałtoŭnaj źmieny i zachopu dziaržaŭnaj ułady». Udzielniki hetaj hrupy nibyta publična raspaŭsiudžvali materyjały z zaklikami da takich dziejańniaŭ, apraŭdvali rasijskuju ahresiju i prasłaŭlali rasijskich vajskoŭcaŭ.

Pavodle śledstva, asobnych udzielnikaŭ hrupy padazrajuć u kantaktach «ź niavyśvietlenymi supracoŭnikami śpiecyjalnych słužbaŭ i pravaachoŭnych orhanaŭ tak zvanych DNR-ŁNR», va ŭdziele «ŭ ahienturnaj sietcy śpiecyjalnych słužbaŭ Rasii» i «praviadzieńni raźviedvalna-padryŭnoj dziejnaści».

U časie vobšuku pa miescy pražyvańnia padazravanych znajšli pradmiety, pry dapamozie jakich tyja nibyta mahli ažyćciaŭlać raźviedvalnuju dziejnaść, a pa miescy znachodžańnia kampanii vyniali ŭstanoŭčyja dakumienty, u tym liku — statut TAA, list Homielskaha abłasnoha terytaryjalnaha fondu dziaržaŭnaj majomaści, list Ministerstva pramysłovaści Biełarusi, statut Homielskaha radyjozavoda i inšyja dakumienty.

Spravu rasśledujuć z 17 studzienia 2024 hoda pavodle č. 2 artykuła 110 (naŭmysnyja dziejańni, nakiravanyja na źmienu miežaŭ terytoryi Ukrainy, i publičnyja zakliki da takich dziejańniaŭ) i č. 2 artykuła 436-2 Kryminalnaha kodeksa Ukrainy (apraŭdańnie rasijskaj ahresii). Za hetyja złačynstvy praduhledžvajecca pakarańnie ad abmiežavańnia da pazbaŭleńnia voli na termin ad 5 da 10 hadoŭ z kanfiskacyjaj majomaści abo biez kanfiskacyi.

Kamientary

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Usie naviny →
Usie naviny

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

Džej Ło pierastała nasić zaručalny piarścionak. Kaniec historyi kachańnia

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta7

«50 hadzin u apošniaj dyktatury Jeŭropy». U Biełaruś pryjechali miehapapularnyja błohiery z ZŠA i Kanady — voś navošta

Hałoŭnaje
Usie naviny →