Śviet11

Kamanda Navalnaha pachvaliłasia, što paspryjała aryštu namieśnika Šajhu. Uspychnuŭ skandał

Adrazu paśla taho, jak u Rasii za chabar zatrymali vysokapastaŭlenaha vajskovaha čynoŭnika, pradstaŭniki Fondu baraćby z karupcyjaj (FBK) zajavili ab uniasieńni svajho ŭkładu ŭ hety aryšt, čym adrazu spravakavali buru niezadavolenaści siarod rasijska-apazicyjnych i ŭkrainskich kołaŭ. Raskazvajem, u čym sutnaść pretenzij i kamu ŭ kamientarach, naadvarot, spadabałasia zajava FBK.

Namieśnik ministra abarony Rasii Cimur Ivanoŭ u sudzie čakaje rašeńnia ab abrańni miery ŭtrymańnia. Fota: telehram-kanał sudoŭ ahulnaj jurysdykcyi horada Maskvy

U kamientarach pad zajavami pradstaŭnikoŭ kamandy Navalnaha i FBK ŭ tvitary, dzie adznačałasia rola arhanizacyj u zatrymańni i źmiaščeńni ŭ SIZA namieśnika ministra abarony Rasii Cimura Ivanova za bujny chabar, uspychnuŭ skandał z haračymi abmierkavańniami nakont pravilnaści vykaranieńnia karupcyi ŭ rasijskim vojsku padčas vajny va Ukrainie.

U svaich publikacyjach FBK i inšyja prychilniki zabitaha apazicyjnaha palityka Alaksieja Navalnaha akcentavali ŭvahu na tym, što jany pravodzili antykarupcyjnaje rasśledavańnie ŭ dačynieńni da Cimura Ivanova jašče ŭ kancy 2022 hoda, i što paśla hetaha možna było dakładna ŭkazvać na vinu čynoŭnika ŭ chabarnictvie.

Hetyja zajavy mnohim nie spadabalisia, asabliva antyvajenna nastrojenym rasijanam i ŭkraincam. Tyja stali masava abvinavačvać FBK u dapamozie rasijskaj armii i śpiecsłužbam, «bo biez karupcyjanieraŭ u vojsku bolš hrošaj pojdzie na vajnu».

Voś, naprykład, jak heta było ŭ kamientarach pad dopisami supracoŭnicy FBK Maryi Pieŭčych i aficyjnaha akaŭnta kamandy Navalnaha.

Aproč niehatyŭnych reakcyj, taksama znajšłosia miesca i ŭchvalalnym. I havorka idzie bolš nie pra vykazvańni tych karystalnikaŭ, chto sprabavaŭ supakoić roznyja baki kanfliktu, a pra reakcyi rasijskich Z-akaŭntaŭ i botaŭ, jakija masava nabiehli ŭ kamientary i stali chvalić FBK za palapšeńnie efiektyŭnaści armii Rasii, tym samym pravakujučy ŭkraincaŭ i apazicyjnych rasijan na dalejšy kanflikt.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary1

  • Lolik z-pad Limasoła
    24.04.2024
    NN, čamu niama chešteha #aštotamnarasiei

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Usie naviny →
Usie naviny

Aryna Sabalenka: Plačo zažyło. Na hetym tydni ja pačynaju hulać1

Kamaroŭski rynak pieratvaryŭsia ŭ sapraŭdnaje mora VIDEA6

Siłaviki ŭ Breście zatrymali dyrektara kampanii za ŭdzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda

U Minsku z-za patopu zakryli stancyju mietro «Park Čaluskincaŭ» VIDEA

«U Biełarusi maju muzyku rekłamavała KDB, a ŭ Polščy — palicyja». Bancar prakamientavaŭ svajo zatrymańnie ŭ Varšavie9

Litva raźviarnuła na miažy bolš za 20 mašyn ź Biełarusi — u tym liku z hramadziankaj Litvy za rulom5

Minsk siońnia pajšoŭ pad vadu FOTY13

Amierykaniec u 14 hadoŭ staŭ samym maładym futbalistam u historyi Amierykanskaj futbolnaj lihi

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Banki źnižajuć prybytkovaść pa valutnych depazitach da 0,1%. Tłumačym matematyku

Hałoŭnaje
Usie naviny →