Ciurych. Fota: Wasin PUMMARIN / vecteezy.com

Ciurych. Fota: Wasin PUMMARIN / vecteezy.com

U daśledavańni IMD za 2024 hod aceńvajecca toje, jak infrastruktura i technałohii ŭ 142 nasielenych punktach płaniety ŭpłyvajuć na pradukcyjnaść i jakaść žyćcia haradžan.

Na asnovie apytańniaŭ 120 žycharoŭ kožnaha z razhladanych haradoŭ strukturny i technałahičny kampanienty aceńvalisia pa piaci klučavych napramkach: zdaroŭje i biaśpieka, mabilnaść, dziejnaść (zabavy, mierapryjemstvy i h.d.), mahčymaści (vučoba, praca, biznes) i kiravańnie.

U vyniku ŭžo nie pieršy hod u rejtynhu lidziruje šviejcarski Ciurych. Absalutnaja bolšaść jaho žycharoŭ zadavolenyja vykarystańniem sučasnych technałohij u adukacyi (naprykład, vykładańniem IT u škołach) i pracy (anłajn-servisy dla biznesu i h.d.), achovie zdaroŭja, zabieśpiačeńni biaśpieki i ŭ inšych śfierach.

Top-10 razumnych haradoŭ pa viersii IMD:

  • Ciurych (Šviejcaryja);
  • Osła (Narviehija);
  • Kanbiera (Aŭstralija);
  • Ženieva (Šviejcaryja);
  • Sinhapur;
  • Kapienhahien (Danija);
  • Łazana (Šviejcaryja);
  • Łondan (Vialikabrytanija);
  • Chielsinki (Finlandyja);
  • Abu-Dabi (AAE).

Adznačajecca, što harady, jakija zaniali vysokija miescy ŭ rejtynhu, mohuć pachvalicca stabilnym i pradkazalnym sacyjalnym i ekanamičnym asiarodździem. Taksama ŭ ich raspracavanyja inicyjatyvy, nakiravanyja na palapšeńnie ahulnaj jakaści žyćcia hramadzian, u tym liku azielanieńnie, a taksama pašyreńnie mahčymaściaŭ dla praviadzieńnia kulturnych mierapryjemstvaŭ i naładžvańnia sacyjalnych suviaziaŭ.

«U bolšaści hetych haradoŭ-lidaraŭ takija namahańni spałučajucca ź inavacyjnymi stratehijami pa pryciahnieńni i ŭtrymańni talentaŭ, stymulavańni inviestycyj u abranych halinach (naprykład, u intaresach ustojlivaha raźvićcia) i vyrašeńni daŭnich prablem, źviazanych z hieahrafičnaj niaroŭnaściu i inkluziŭnaściu», — havorycca ŭ spravazdačy.

U śpisie nie pradstaŭlenyja biełaruskija harady, zatoje ŭ im apynulisia niekatoryja stalicy susiednich dziaržaŭ, pryčym ich pakazčyki palepšylisia ŭ paraŭnańni ź minułym hodam.

Tak, Varšava raźmiaściłasia na 38-m miescy (vyšej na 6 pazicyj), Vilnia — na 47-m miescy (vyšej na 18 pazicyj), Ryha — na 59-m miescy (vyšej na 24 pazicyi).

Čytajcie taksama:

U top-5 samych kamfortnych haradoŭ Rasii ŭklučyli «pryfrantavy» Biełharad

Top-15 biełaruskich haradoŭ, jakija vymirajuć chutčej za ŭsio. Lidar vas mocna ździvić

Astraviec, Stolin, Žabinka — rejtynh biełaruskich haradoŭ, u jakich nasielnictva pavialičvajecca nasupierak usiamu

Dzie ŭ Biełarusi niebiaśpiečniej za ŭsio? Kryminalny top haradoŭ i rajonaŭ

Клас
8
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
2