Usiaho patrochu11

«Ja prylacieła da vas z Japonii». Jak biełaruskamoŭnaja japonka šukała biełarusaŭ u Polščy

Sijory zajšła, pavitałasia pa-biełarusku i pačała rabić ź inšymi biełarusami papiarovych ptušak. Nichto nie zaŭvažyŭ ničoha niezvyčajnaha — jaje biełaruskaja mova była biez akcentu i cikaviłasia jana biełaruskaj kulturaj i asiarodździem. U kancy jana skazała: «Ja prylacieła da vas z Japonii» — i pačastavała prysutnych japonskimi cukierkami. Karespandentka Hrodna.life Taćciana Savič paznajomiłasia z biełaruskamoŭnaj japonkaj Sijory Kijosava, kali biełastockija biełarusy rychtavalisia ŭ chabie «Novaja ziamla» da hukańnia viasny.

biełaruskamoŭnaja japonka Sijory Kijosava i mastačka Taćciana Savič na hukańni viasny ŭ Biełastoku

Sijory Kijosava i Taćciana Savič na hukańni viasny ŭ Biełastoku

«Ja prylacieła siońnia i adrazu pryjechała ŭ Biełastok, — raskazała Sijory. — Mianie cikaviać biełarusy, jakija pracujuć, starajucca zachavać svaju kulturu, movu, historyju. Ja była ŭ Minsku, Vilni, Varšavie — i mnie paraili zavitać u Biełastok. Skazali, što tut ja zmahu znajści ŭsio, čym cikaŭlusia».

Situacyja ŭ Biełarusi — cikavaja z punktu hledžańnia linhvistyki

Adkul jana tak dobra viedaje biełaruskuju movu? Sijory kaža, što heta «nie vielmi cikavaja historyja».

«Spačatku moj navukovy kiraŭnik va ŭniviersitecie paraiŭ mnie pahladzieć na moŭnuju situacyju ŭ Biełarusi. Jon mnie raskazaŭ pra Biełaruś, skazaŭ što jość biełarusy i biełaruskaja mova, ale nie vielmi šmat ludziej na joj tam razmaŭlajuć. Heta vielmi cikavaja situacyja z punktu hledžańnia linhvistyki».

Sijory vučyłasia va ŭniviersitecie Chakai-Hakuen (Hokkai Gakuen) u Sapara. Univiersitet zaklučyŭ damovu ź minskim BDU ab abmienie studentaŭ — i ŭ dziaŭčyny atrymałasia stažyravacca hod u Minsku. Tam jana zmahła vučyć biełaruskuju movu paralelna z rasijskaj.

«Padčas stažyroŭki ja naviedvała šmat biełaruskich imprez. I mnie vielmi spadabalisia ludzi i ich kreatyŭnaść. Ja jašče bolš zacikaviłasia biełaruskaj kulturaj i movaj, stała šmat čytać. Čatyry hady tamu ja abaraniła svaju doktarskuju dysiertacyju pra moŭnuju palityku i moŭnuju situacyju ŭ Biełarusi».

U Hrodnie — pryhožyja kaścioł i sinahoha

Paśla stažyroŭki Sijory jašče šmat razoŭ pryjazdžała ŭ Biełaruś. Jana i ciapier achvotna ŭzhadvaje Minsk.

«Mnie vielmi padabałasia «Kniharnia Ŭ», ale ciapier, kažuć, jaje ŭžo niama. Ja vielmi lubiła jaje naviedvać, mnie padabalisia imprezy ŭ joj. Jašče mnie vielmi padabajecca Viazynka, jana znachodzicca blizka da Minska. Ja tam była niekalki razoŭ na kulturnych imprezach, vielmi pamiataju «Hukańnie viasny».

Na «Hukańnie» Sijory akurat i patrapiła ŭ Biełastok. Na nastupny dzień paśla jaje pryjezdu biełarusy ładzili mienavita heta śviata ŭ samym centry horada.

Akramia Minska i Viazynki japonka naviedvała taksama Viciebsk i Hrodna. A ŭ zamiežžy jana šukała biełarusaŭ, akramia Biełastoka, jašče ŭ Vilni.

«U Harodni stary vialiki pryhožy kaścioł. Jašče pahladzieła tam sinahohu. I ŭvohule horad vielmi pryhožy. I atmaśfiera tam spakojnaja. Horad taki jeŭrapiejski. Mnie vielmi spadabaŭsia».

Japonskich studentaŭ zacikaviła biełaruskaja mova

Sijory — nie adzinaja japonka, jakaja cikavicca biełaruskaj kulturaj i movaj. Jana dva hady vykładaje ŭ pryvatnym univiersitecie Dzioci ŭ Japonii — tam arhanizavali kurs pa biełaruskaj i polskaj movach.

«Spačatku ja dumała, što da mianie pryjduć maksimum čałaviek ź dziesiać. Ale na moj kurs chodzić kala 30 čałaviek. Ja ździŭlenaja, ale heta praŭda. Jość studenty, jakija chočuć viedać biełaruskuju movu i chočuć bolš viedać pra biełaruskuju kulturu. Tamu ja ciapier šmat čytaju i naviedvaju biełaruskija miaściny, kab adkazvać na pytańni svaich studentaŭ».

Jašče ŭ 2016 hodzie Sijory Kijosava ŭ suaŭtarstvie z dacentkaj BDU Taćcianaj Ramzaj vypuściła pieršy padručnik biełaruskaj movy dla japoncaŭ pad nazvaj «Sprabujma! Aznajamlalna-pačatkovy kurs biełaruskaj movy dla japoncaŭ».

«Kab mahli žyć, jak chočuć»

Sijory praviała ŭ Biełastoku try dni, paśpieła sustrecca ź biełaruskaj mienšaściu, pašukać pa horadzie šyldy na biełaruskaj movie, pryniać udzieł u kulturnym žyćci biełaruskaj dyjaspary — i pajechała na kanfierencyju ŭ Varšavu.

— Čaho b ty pažadała biełarusam, jakija žyvuć ciapier u Biełarusi, Sijory?

— Kab jany mahli žyć, jak jany chočuć. Heta samaje hałoŭnaje žadańnie.

Kamientary1

  • mocny krok
    22.04.2024
    Śviatłana Cichanoŭskaja pavinna ź joj sustrecca.

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Usie naviny →
Usie naviny

Połk Kalinoŭskaha admaŭlaje datyčnaść Ryka Kryhiera da padraździaleńnia

Rasstrelnaja sprava Ryka Kryhiera tyčycca jaho ŭdziełu ŭ Pałku Kalinoŭskaha — pravaabaroncy5

U centry Minska lehła na bok mašyna milicyi VIDEA9

U Minsku buduć sudzić viadomaha kancertnaha fatohrafa

U Izraili pry atacy drona zahinuŭ repatryjant ź Biełarusi

Interpał vyklučyŭ sa svajho «čyrvonaha śpisu» režysiora Andreja Hniota. Ale heta jašče nie kaniec spravy1

Polskija śpiecsłužby rasśledujuć pahrozu zabojstva Paŭła Łatuški 10

«Dzieci hulali, a źmiaja płavała ŭ łužynie». U rajonie Barysava našeście hadziuk — kamunalniki nie reahujuć5

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»

Hałoŭnaje
Usie naviny →