Hramadstva22

Siońnia pačynajecca sud nad nastaŭnicaj 23-j himnazii. Joj pahražaje da 10 hadoŭ źniavoleńnia

Jaje vinavaciać pa dvuch artykułach — č. 1 art 342 KK i č. 2 art. 361-3.

Darja Chmialnickaja. Fota: z apošniaha zvanka

Sud budzie prachodzić u Minskim haradskim sudzie.

Zatrymanaj Darji Chmialnickaj 23 hady, rodam jana ź Minska. Žyła ŭ rajonie Łošycy, ale vučyłasia ŭ biełaruskamoŭnaj 23-j himnazii ŭ centry horada. 

Paśla pastupiła na fiłfak BDU na śpiecyjalnaść «uschodniaja fiłałohija», vučyła kitajskuju movu. Jaje dypłom byŭ pryznany adnym z najlepšych dypłomaŭ fiłfaka 2022-ha. Paśla zakančeńnia ŭniviersiteta Darja pajšła pracavać u svaju 23-ju himnaziju ŭ Minsku, była kłasnaj kiraŭničkaj, pastupiła ŭ mahistraturu fiłfaka BDU.

Taksama jana ŭdzielničała ŭ konkursach pa napisańni ese i pierakładach na biełaruskuju movu. Letaś jana zaniała druhoje miesca na konkursie «Ziarcała słovaŭ» u katehoryi «mastacki pierakład kitajskaj prozy na biełaruskuju movu».

@nashanivanews Pačali sudzić nastaŭnicu ź Minska #biełaruś #učitielnica #našaniva #biełorusy #bhu #fiłfak ♬ Crime Scene - Avery Alexander

Darja zachaplajecca kitajskaj kulturaj i viadzie błoh pad niknejmam «Knižny cmok», dzie piša ŭłasnyja fanfiki (tvory pa matyvach inšych viadomych knih, filmaŭ, hulniaŭ i h.d.) na biełaruskaj movie i raspaviadaje pra svajo žyćcio. Apošniaja publikacyja tam datujecca 13 maja 2023 hoda.

Nieviadoma, kali Darju zatrymali, ale, imavierna, uvosień 2023-ha. Jaje vinavaciać pa dvuch artykułach — č.1 art 342 KK i č. 2 art. 361-3.

Pieršy artykuł — arhanizacyja dziejańniaŭ, jakija hruba parušajuć hramadski paradak, ci ŭdzieł u ich. Druhi — viarboŭka, navučańnie, inšaja padrychtoŭka abo vykarystańnie biełarusaŭ dla ŭdziełu na terytoryi inšaj dziaržavy ŭ vajnie, a taksama finansavańnie abo inšaje materyjalnaje zabieśpiačeńnie takoj dziejnaści. Jaho zvyčajna dajuć tym, chto niejkim čynam dapamahaŭ Ukrainie. 

Kamientary2

  • 123
    22.04.2024
    Svołačy, adpuścicie dziaŭčynu
  • Spadar
    22.04.2024
    Jaki nasamreč žach....Doŭbany jabaćkastan...

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →