Hramadstva11

U Šviecyi zacikavilisia zahadkavym tankieram biznesoŭcaŭ, źviazanych z Łukašenkam

Uładalnikaŭ naftavaha tankiera Zircone raniej zaŭvažyli ŭ eksparcie naftapraduktaŭ ź Biełarusi, jakija trapili pad sankcyi.

Tankier Zircone. Fota: marinetraffic.com

Naftavym tankieram Zircone kala bierahoŭ šviedskaha vostrava Hotłand vałodajuć rasijski aliharch i łatvijski naftavy mahnat, jakija byli zaŭvažanyja ŭ handli naftaj z Alaksandram Łukašenkam. Materyjał šviedskaha vydańnia SVT pierakazvaje Reform.news.

Raniej telekampanija śćviardžała, što štodnia z sudna pierapampoŭvajecca paliva dla rasijskaha cieniavoha fłotu.

Niekalki šviedskich viedamstvaŭ vyśviatlajuć, ci možna spynić apieracyju.

Pavodle źviestak resursu, łatvijskaja kampanija Fastbunkering z 2022 hoda pradała paliva bolš čym 500 sudnam, amal usie jany nakiroŭvalisia ŭ Rasiju ci z Rasii. Apieracyi adbyvajucca ŭ mory, i mnohija z zadziejničanych sudnaŭ źjaŭlajucca starymi i ekałahična niebiaśpiečnymi, havorycca ŭ materyjale.

Uładalnikami kampanii, zarehistravanaj u łatvijskim rejestry pradpryjemstvaŭ, źjaŭlajucca hramadzianin Łatvii Alaksiej Čulec i Siarhiej Pasters, jaki maje rasijskaje i maltyjskaje hramadzianstva, śćviardžajuć aŭtary.

Jak piša resurs, jany dziesiacihodździami zajmalisia handlem naftaj, a ŭ 2022 hodzie žurnalisckaje rasśledavańnie vyjaviła ich klučavuju rolu ŭ eksparcie naftapraduktaŭ ź Biełarusi, jakija trapili pad sankcyi.

«My viedajem, što nieadnarazova hetych dvuch biznesoŭcaŭ padazravali ŭ tym, što jany dziejničali tvorča, kab abyści sankcyi na naftu jak z Rasii, tak i ź Biełarusi. Tamu nielha vyklučać, što jany pradajuć rasijskija naftapradukty za miežami Hotłanda», — zajaviŭ žurnalist Biełaruskaha daśledčaha centra Stanisłaŭ Ivaškievič, jaki ŭdzielničaŭ u rasśledavańni.

Pa vynikach rasśledavańnia estonskaja palicyja biaśpieki praviała pieratrus na matčynaj kampanii Fastbunkering ŭ Talinie, NT Bunkering, što paćvierdziła haziecie Äripäev prakuratura Estonii. Pavodle źviestak vydańnia, padazreńni źviazanyja z parušeńniami sankcyj u dačynieńni da rasijskich naftapraduktaŭ, u tym liku z padrobkaj mytnych kodaŭ.

Hienieralny dyrektar Fastbunkering Alaksiej Vołkaŭ paćviardžaje, što Alaksiej Čulec i Siarhiej Pasters vałodajuć kampanijaj, ale admaŭlaje, što paliva, pradadzienaje z Zircone, maje rasijskaje pachodžańnie.

Pavodle źviestak SVT, niekalki šviedskich viedamstvaŭ vyśviatlajuć, ci možna spynić apieracyju. Ministerstva zamiežnych spraŭ Łatvii ŭžo zajaviła, što ŭ dačynieńni da kampanii budzie praviedziena rasśledavańnie.

«My vielmi rady, što jany praviaduć rasśledavańnie i adkinuć usie padazreńni suprać našaj kampanii, jakija raspaŭsiudžvajucca ŭ ŚMI», — zajaviŭ Vołkaŭ.

Kamientary1

 • Žvir
  20.04.2024
  Dyk heta bunkieroūščyk, kudy jany kapājuc`, nie ū toj bok. Heta, jak cikavicca lyžkaj u taliercy supu, a nie samim supam. Tak by movic`... 
   
  Dzie toj bunkieroūščyk biare hruz na bort ? z jakoha terminala ? jak na toj terminal trapliaje padsankcyjny pietrolieūmny pradukt ? chto kryšuje ?

  U rašcy ? Nie. Heta moža byc` Muuha (Estonija), Ventspils, Ryha, Klajpieda. Boļš niama varyjantaū. 

  Pytaņnie, jak tudy moža trapliac` padsankcyjny pradukt ? Miarkuju, što nijak. 

  Nabyvajuc` u eūrapiejskich treidaraū, a pradajuc` tamu, chto kupliaje. Heta ž nie dziaržaūnyja zakupki, a zakupki pryvatnych sudnaūladaļnikaū, što bunkierujuc` svoj flot... Ničoha kryminaļnaha tam nie naryjuc`... U Mižziemnym mory kampanii admaūliajucca zapraūliac` rasiejski flot, alie heta ich pryvatnaje rašeņnie, bo zabarony niama...

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło6

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Zabojca polskaha sałdata na miažy ŭstanoŭleny. Jon usio jašče ŭ Biełarusi2

Što viadoma pra sudździu i prakurorku, jakija vynieśli śmiarotny prysud hramadzianinu Hiermanii2

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

U Minsku raspačaŭsia «forum patryjotaŭ», pryśviečany 30-hodździu kiravańnia Łukašenki15

U centry Kijeva źnieśli siadzibu Zialenskich4

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

Skarlet Jochansan nazvała kiraŭnika OpenAI Altmana vydatnym pratatypam dla złydnia Marvel

Pomnik na mahile Pryhožyna ŭ Pieciarburhu ablili biełaj farbaj. A ŭ ruku ŭstavili fałaimitatar FOTAFAKT4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło6

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →