Vajna

Uładzimir Zialenski naviedaŭ vajskoŭcaŭ, jakija abaraniajuć Časaŭ Jar

Front prachodzić za niekalki kiłamietraŭ ad haradskoj rysy.

Fota: pres-słužba prezidenta Ukrainy

Prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski padčas pajezdki pa Danieckaj vobłaści naviedaŭ bajcoŭ, jakija abaraniajuć Časaŭ Jar, jaki ličycca nastupnaj metaj rasijskaj armii.

Front prachodzić za niekalki kiłamietraŭ ad haradskoj rysy, sam nasieleny punkt padviarhajecca pastajannym abstrełam z boku US RF.

Časaŭ Jar raźmieščany niedaloka ad Bachmuta, jaki rasijskaje vojska zmahło akupavać letaś. Zialenski ŭručyŭ miedali sałdatam, jakija abaraniajuć Časaŭ Jar.

Raniej prezident Ukrainy naviedaŭ paranienych u balnicy horada Słaviansk i prainśpiektavaŭ pašyreńnie novych abarončych pazicyj.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki41

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

Słavakija i Vienhryja spyniajuć pampavać naftu praz trubapravod «Družba». Heta važna i dla Biełarusi

USU nanieśli ŭdar pa vajskovym aeradromie ŭ Rastoŭskaj vobłaści1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być9

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki41

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →