Hieorhij Dźmitruk i Vital Rymašeŭski.

Hieorhij Dźmitruk i Vital Rymašeŭski.

Kanflikt unutry byłoha aktyvu arhkamiteta partyi BCHD praciahvajecca. Hieorhij Dźmitruk abvinavaciŭ Vitala Rymašeŭskaha ŭ tym, što BCHD sfalsifikavała bolš za piać tysiačaŭ podpisaŭ na vybarach u 2010-m. Raspytali abodva baki kanfliktu.

Hieorhij Dźmitruk, jaki byŭ sustaršynioj u Biełaruskaj chryścijanskaj demakratyi, vystupiŭ ź siensacyjnaj zajavaj:

«Ci sabraŭ nieabchodnuju kolkaść podpisaŭ Vital Rymašeŭski na vybarach 2010 hoda? Adkaz: nie. Było sabrana kala 95 tysiač realnych podpisaŭ. Jak zaŭsiody, padviała Minskaja vobłaść. Nie chapała 5 tysiač podpisaŭ. Ich Rymašeŭski «namalavaŭ». Rehijanalnyja aktyvisty BCHD, asabliva z Bresckaj vobłaści, byli sapraŭdnymi małajcami!»

Dźmitruk piša, što Vital Rymašeŭski nie maje dačynieńnia da BCHD, jak i Volha Kavalkova, Aleh Aksionaŭ i Dzianis Sadoŭski. Ciapier staršynia BCHD — heta Pavał Sieviaryniec, a Dźmitruk zachavaŭ sustaršynstva ŭ partyi.

Viersija Hieorhija Dźmitruka

Hieorhij Dźmitruk. Fota ź jahonaha fejsbuka

Hieorhij Dźmitruk. Fota ź jahonaha fejsbuka

Raspytali ŭ jaho, čamu jon tak doŭha maŭčaŭ i što adbyłosia ŭ partyi.

«Jak z 95 tysiačaŭ podpisaŭ atrymałasia 100 tysiačaŭ — ja nie viedaju. Treba zapytacca ŭ Vitala Rymašeŭskaha abo ŭ Dzianisa Sadoŭskaha. Ja zajmaŭsia Bresckaj vobłaściu i addavaŭ podpisy Dzianisu Sadoŭskamu.

Pra toje, što podpisy nie byli sabranyja, ja viedaŭ i raniej. Ale ja pra heta nie kazaŭ, bo mianie nichto nie pytaŭsia. Kali niama pytańnia, to niama na jaho i adkazu.

A vyrašyŭ raskazać pra heta paśla videa Juryja Bieleńkaha (Juryja Bieleńki — namieśnik staršyni Kansiervatyŭna-chryścijanskaj partyi «Biełaruski Narodny Front», jakuju ŭznačalvaje Zianon Paźniak. U videa jon vinavacić Vitala Rymašeŭskaha ŭ bolš čym 20-hadovym stažy pracy na KDB. — «NN»).

Bieleńki choć i žyvie ŭ ZŠA, ale zaŭvažyŭ, što vyklučeńnie z BCHD dvuch sustaršyniaŭ praihnaravali biełaruskija miedyja, i ŭ hetym jość karupcyjny składnik (nasamreč adna tolki «Naša Niva» pryśviaciła hetamu dva materyjały — «NN»). I da mianie źviarnulisia byłyja partyjcy, jakija paprasili raskazać praŭdu pra toje, što adbyvajecca.

Uvohule ja liču, što mnohija struktury, jakija ciapier u emihracyi, musiać prajści šlach ačyščeńnia. Tamu ja zrabiŭ nievialikuju natatku, u jakoj pieraličyŭ piać faktaŭ pra BCHD. Voś takuju dobruju metu ja pieraśledvaŭ.

Taksama jany kažuć pra toje, što mianie byccam vyklučyli z partyi, ale heta chłuśnia. Chaj jany adkažuć, chto, kali i pa jakoj pracedury vyklučyŭ mianie z partyi. U nas jość źjezd, u nas jość uprava i nacyjanalnaja rada, jakuju my sabrać nie možam. I nichto ź ich nie moža ŭciamna adkazać, chto ž mianie vyklučyŭ z partyi.

Ci, moža, mianie ŭ KDB vyklučyli z partyi? Chaj taksama tady raskažuć pra heta.

Kali my vyklučali Rymašeŭskaha, Kavalkovu, Aksionava i Sadoŭskaha, to byŭ źjezd BCHD i była vytrymanaja pracedura. My zaprašali ich na źjezd, ale jany jaho praihnaravali.

I navat kali ŭjavić, što mianie vyklučyli, to heta ž nie ja sam ich vyklučaŭ. Heta zrabiŭ źjezd, dzie akramia mianie byli ludzi.

Anijakaha raskołu i kanfliktu nie było. Pakul my patrochu pierajazdžali ŭ Jeŭropu, jany syšli z BCHD u inšyja struktury i zanialisia svaimi spravami, tam cełaja kuča arhanizacyjaŭ.

Mienavita tamu ich i vyklučyli — jany nie zajmalisia spravami BCHD, ale pradstaŭlalisia siabrami partyi. Taksama jany zabrali sabie byłyja srodki kamunikacyi partyi: sajt i sacsietki.

Partyja patrabuje doŭhaj i rucinnaj pracy, na hetym nadta nie papijaryšsia. Treba pracavać ź ludźmi, pravodzić źjezdy i mierapryjemstvy. A jany hetym nie zajmalisia i admaŭlalisia adkazvać pierad partyjaj. My nasamreč nie suprać, kab jany zajmalisia svaimi spravami, ale navošta im tady BCHD?

Jany pradjaŭlajuć da nas pretenzii nakont taho, što my dziejničajem jak BCHD i, byccam, padstaŭlajem ludziej, dziejničajučy ad imia niezarehistravanaj struktury.

Jašče ŭ Biełarusi była damova pra toje, što my dziejničajem unutry Biełarusi jak «arhkamitet partyi BCHD», bo jana nie była zarehistravanaja.

U nas było siem źjezdaŭ i paśla kožnaha ź ich uźnikaŭ arhkamitet partyi BCHD. Paśla siomaj admovy ŭ 2018-m hodzie arhkamitet byŭ raspuščany. Tamu nasamreč nichto ciapier nie maje prava nazyvać siabie ŭdzielnikam arhkamiteta BCHD.

Ale za miažoj my źjaŭlajemsia partyjaj BCHD, jakaja isnuje na jeŭrapiejskim uzroŭni z 2008-ha hoda. Mienavita jana ŭvachodzić u mižnarodnyja struktury. Vital Rymašeŭski ža pradstaŭlajecca ŭdzielnikam arhkamiteta partyi BCHD, jakoha nasamreč užo nie isnuje. Tamu heta manipulacyja. A my dziejničajem lehalna i adkryta».

Adkaz Vitala Rymašeŭskaha

Vital Rymašeŭski. Fota «Našaj Nivy»

Vital Rymašeŭski. Fota «Našaj Nivy»

Vital Rymašeŭski taksama adkazaŭ i nastojliva paprasiŭ pakinuć jahony adkaz biez redaktury, što my i robim:

«Usiu vybarčuju kampaniju, uklučna sa zborami, pravierkaj podpisaŭ, arhanizoŭvaŭ Pavał Sieviaryniec jak kiraŭnik vybarčaha štabu. Tyja, chto choć krychu znajomy z pracesam vybarčaj kampanii, razumiejuć, što ŭ kandydata nie zastajecca času ni na što, akramia sustreč z vybarcami, padrychtoŭki intervju i vystupaŭ na telebačańni.

Daviaraju Paŭłu Sieviaryncu na 100% i liču, što ŭsio mahčymaje dla pravierki podpisaŭ pierad ich padačaj było zroblena.

Adznaču, što 14 hadoŭ Hieorhij nie tolki nie vystupaŭ z padobnymi zajavami, ale i padtrymlivaŭ vybarčuju kampaniju, karystaŭsia mahčymaściu ŭłasnaha pijaru padčas kampanii, vystupajučy na sustrečach u jakaści majoj davieranaj asoby.

Robiačy zaraz takija zajavy, Dźmitruk paklopničaje na sotni aktyvistaŭ, jakija źbirali podpisy, i na Paŭła Sieviarynca, jaki znachodzicca ŭ turmie ŭ poŭnaj izalacyi i nie moža adkazać. Nijakaj suviazi Dźmitruk ź im nie maje.

Jon nie prosta prykryvajecca jaho imiem biez zhody, ale i svaimi nierazumnymi dziejańniami padstaŭlaje Paŭła pad mahčymyja novyja kryminalnyja abvinavačvańni.

Na siońnia Dźmitruk vyklučany z BCHD. Jon parušyŭ praviła, pryniataje Nacyjanalnaj Radaj partyi, paśla ŭviadzieńnia ŭ 2021-m kryminalnaj adkaznaści za dziejańni ad imia niezarehistravanaj arhanizacyi — nie rabić zajavaŭ ad imia BCHD, bo heta niebiaśpiečna dla ludziej unutry krainy.

Za parušeńnie hetaha praviła čałaviek aŭtamatyčna vyklučajecca z partyi (raniej u toj častcy BCHD, jakuju pradstaŭlaje Vital Rymašeŭski, kazali, što heta zrabiła Nacyjanalnaja rada. — «NN»).

Adznaču, što padobnyja rašeńni pryniatyja i inšymi partyjami — tamu paśla pazbaŭleńnia rehistracyi nie ŭbačycie zajavaŭ ni ad imia AHP, ni ad sacyjał-demakrataŭ i inšych. Bo kiraŭnictva hetych arhanizacyj turbujecca ab abaronie svaich čalcoŭ — hetak ža jak i BCHD.

Mnie składana kamientavać usie dziejańni i zajavy byłoha siabra našaj partyi Dźmitruka, bo nie maju času navat sačyć za imi. Hieorhij byŭ absalutna nieaktyŭny ŭ partyi z 2011 hoda. Heta fakt, jaki moža pravieryć luby achvotny, prosta prahuhliŭšy aktyŭnaść, źviazanuju z BCHD, i asabistuju palityčnuju aktyŭnaść Hieorhija za 2011-2020 h.

Adnak paśla svajoj emihracyi ŭ Polšču Dźmitruk raptam staŭ rabić vielmi šmat palityčnych zajavaŭ na svajoj staroncy ŭ fejsbuku. Na žal, u asnoŭnym jany tyčacca napadak na byłych kalehaŭ i paklopaŭ. 

Hieorhij zarehistravaŭ fond u Polščy, jaki nazvaŭ «Biełaruskaja chryścijanskaja demakratyja», i sprabuje ŭvodzić u zman ludziej, što jon nibyta dziejničaje ad imia partyi BCHD, što nibyta jon pravioŭ źjezd BCHD. Choć, zhodna sa statutam BCHD — sklikać źjezd maje prava tolki Nacyjanalnaja Rada.

Na siońnia — heta bolš za 60 čałaviek, jakija ŭ bolšaści svajoj znachodzicca ŭnutry Biełarusi i jakich Dźmitruk navat nie trymaje ŭ kursie pra svaje dziejańni. Dźmitruk padstaŭlaje ŭsich tych ludziej, jakija da hetaha času znachodziacca ŭ krainie, a taksama palitźniavolenych chryścijanskich demakrataŭ. A ich bolš za 10 čałaviek. Pierakanany, što Hieorhij navat nie viedaje ich imionaŭ.

Mnie škada, što padobnyja rečy adbyvajucca, što čytačy «Našaj Nivy» ŭ čarhovy raz pavinny čytać pra drobnyja svarki, vyklikanyja nierealizavanymi ambicyjami asobnych biełaruskich hramadskich aktyvistaŭ. Sa svajho boku, ja daruju Hieorhiju ŭvieś toj paklop i brud, jaki jon vylivaje ŭ adnosinach da mianie ŭ publičnuju prastoru. Niachaj sudździami budzie sumleńnie i Boh, jakim jon tak časta prykryvajecca.

Zaklikaju tych, chto budzie čytać hety tekst, nie rasčaroŭvacca i nie apuskać ruk u svajoj baraćbie za novuju Biełaruś, być aktyŭnymi i salidarnymi, vieryć, daviarać. I lubić Biełaruś i biełarusaŭ».

A dniami na sajcie BCHD (toj častki, jakuju pradstaŭlaje Vital Rymašeŭski) vyjšła zajava, u jakoj Dźmitruka jašče raz nazyvajuć samazvancam i zaklikajuć nie supracoŭničać ź im.

Čytajcie taksama:

BCHD pryznała Sieviarynca adzinym lidaram partyi, a Rymašeŭskaha, Kavalkovu i Sadoŭskaha vyklučyli

Razborki ŭ BCHD: pierasvaranyja partyjcy vyhaniajuć adno adnaho z arhanizacyi

Kavalkova kaža, što nie viartałasia ŭ Biełaruś i nikoha nie zdavała

Клас
2
Панылы сорам
12
Ха-ха
6
Ого
2
Сумна
2
Абуральна
3