Śviet11

Rasijski vajskoviec zhvałciŭ uciakačku z Ukrainy. Jana naradziła dzicia i pakinuła jaho ŭ śmiećcievym baku

Adpaviednuju spravu pačali ŭ «adnym z paŭdniovych haradoŭ Rasii», daviedałasia «Novaja hazieta Bałtija». Vydańnie nie ŭdakładniaje, dzie heta było mienavita, a taksama nie nazyvaje imia paciarpiełaj žančyny ŭ metach biaśpieki. Pra zhvałtavańnie vydańniu raskazała advakatka žančyny pa pryznačeńni; jaje imia taksama nie paviedamlajecca, piša «Mieduza».

Kałaž: 24tv.ua

Pavodle najaŭnaj infarmacyi, žycharka Ukrainy vyjechała ŭ Rasiju ŭ žniŭni 2022 hoda paśla taho, jak rasijskija vajskoŭcy razburyli jaje horad. Daviedaŭšysia pra ciažarnaść, paciarpiełaja nie navažvałasia na abort — u tym liku i tamu, što «niejki psichołah» joj skazaŭ, što «tut niama adzinaha dakładnaha rašeńnia, napałovu hetaje dzicia ŭsio ž tvajo».

Žančyna naradziła dzicia ŭ sakaviku 2023 hoda ŭ kvatery svajakoŭ, u jakoj žyła. Na nastupny dzień jana vykinuła niemaŭla ŭ śmiećcievy bak.

Paśla taho jak dzicia znajšła miascovaja žycharka, maci adsačyli pa kamierach. Ciapier jaje abvinavačvajuć u zamachu na zabojstva małaletniaha, pa hetym artykule joj pahražaje da 20 hadoŭ pazbaŭleńnia voli. U jakaści miery strymańnia sud abraŭ aryšt u SIZA.

Ukrainskaja prakuratura, pavodle źviestak na sakavik 2023 hoda, rasśleduje jak minimum 171 vypadak seksualizavanaha hvałtu rasijskich vajskoŭcaŭ nad ukrainkami i ŭkraincami. Uzrost paciarpiełych ad hvałtu, jak paviedamlała AAN, varjirujecca ad 4 da 82 hadoŭ.

Kamientary1

  • Tak
    16.04.2024
    Typovy russkij mir. Cikava, kali b prarasiejskija ŭ bolšaści biełarusy daviedvalisia pra takija historyi, ci źmianili b svajo prarasiejskaje mierkavańnie.

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Usie naviny →
Usie naviny

«Rychtujucca da vajny, a hienieratary nie ŭ stanie kupić». Što raskazvajuć pra situacyju ŭ Mazyry miascovyja žychary3

Ziamla ŭvajšła ŭ mieteorny patok Piersieidaŭ. Dzie i kali pabačyć hetu nieziamnuju pryhažość?

Pres-sakratar polskaha MZS pra adnosiny ź Biełaruśsiu: Čakajem pieršaha realnaha kroku ź biełaruskaha boku8

U minskim parku Čaluskincaŭ zabaranili jeździć na šerynhavych elektrasamakatach

Čarha z aŭtobusaŭ pierad pierachodam «Kamienny Łoh» rassmaktałasia2

Stała viadoma, kudy ŭładkavaŭsia były hiendyrektar MTS Uładzisłaŭ Andrejčanka6

Straty rasijskaj armii ŭ 2024-m značna vyraśli. Pamiraje 200-250 bajcoŭ za dzień16

U Bajdena dyjahnastavali karanavirus1

788 ukrainskich vajskoŭcaŭ źnikli bieź viestak u bajach za siało Krynki Chiersonskaj vobłaści6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy6

Voś čamu ŭ Kitai mohuć prysłuchoŭvacca da Polščy

Hałoŭnaje
Usie naviny →