Ekanomika11

Hałoŭčanka paskardziŭsia na nizkuju jakaść rasijskich inviestycyj, a Mišuścin prapanavaŭ spačatku viarnuć daŭhi

Premjer-ministr Biełarusi Raman Hałoŭčanka i kiraŭnik rasijskaha ŭrada Michaił Mišuścin napiaredadni praviali pieramovy ŭ Maskvie. Padčas ich nie abyšłosia biez vostraha momantu, jaki možna znajści ŭ stenahramie pieramoŭ.

Fota: urad Rasii

Hałoŭčanka, razvažajučy pra rasijskija inviestycyi ŭ biełaruskija prajekty, adznačyŭ, što ich jakaść prymušaje žadać lepšaha.

«Dola ŭdziełu rasijskich inviestaraŭ u kapitale — tolki 2% ad usiaho abjomu pramych inviestycyj z Rasii. A ŭ struktury pramych zamiežnych inviestycyj naroščvajecca dola daŭhavych instrumientaŭ i źnižajecca dola reinviestavańnia», — raskazaŭ biełaruski premjer.

Hałoŭčanka adznačyŭ, što Rasija źjaŭlajecca najbujniejšym inviestaram u ekanomiku Biełarusi, adnak Biełaruś dla Rasii navat u SND pa abjomie inviestavańnia sastupaje Kazachstanu i Uźbiekistanu.

Mišuścin nie pakinuŭ hetuju zaŭvahu biez adkazu. Staršynia rasijskaha ŭrada vykazaŭ zdahadku, što strymlivaje rasijskija inviestycyi zapazyčanaść Biełarusi ŭ dziaržablihacyjach.

«Viadoma, ja viedaju, što vielizarnaja kolkaść rasiejcaŭ — pramysłoŭcaŭ, pradprymalnikaŭ hatovyja inviestavać, ale tut važna, kab zapazyčanaść była pahašanaja dla raźmiaščeńnia novych biełaruskich ablihacyj na finansavym rynku Rasii. My pra heta havorym z vami. Mienavita heta, mnie zdajecca, źjaŭlajecca strymlivajučym faktaram», — adznačyŭ Mišuścin.

Pry hetym jon upeŭnieny, što Biełaruś prymie miery pa vyrašeńni hetaj prablemy.

Kamientary1

  • Janka
    17.04.2024
    Łukašenka na apošniaj naradzie hańbiŭ rynkavyja adnosiny, a Hałoŭčanka praź niekalki dzion skardzicca Mišuścinu na "nizkuju jakaść rasiejskich inviestycyj". Pry hetym hienijalny łukašenkaŭski ekanamist Hałoŭčanka zaličyŭ iu inviestycyi kredyty, jakija nijakimi inviestycyjami nie źjaŭlajucca ŭ pryncypie. Cikava, jakich inšych inviestycyj (jak hałoŭnaj prykmiety rynkavych adnosinaŭ) jon čakaŭ va ŭmovach biełaruskaha defołtu pa dziaržablihacyjach i žudasnaha biznes-klimatu, jaki našmat horšy za navat daloka nia najlepšy rasiejski. U adkaz Hałoŭčanka atrymaŭ namiok ad technakarata Mišuścina na toje, što niadrenna było b płacić pa daŭham.

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Marharyta Laŭčuk vyjšła zamuž i čakaje dzicia30

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →