Śviet99

Biełaruś znajšła partniora ŭ Afrycy. Heta manarchija, dzie ŭ karala 15 žonak

Biełaruś choča ŭstalavać dypłamatyčnyja adnosiny z Karaleŭstvam Esvacini. Hetaje pytańnie abmiarkoŭvałasia na sustrečy pasła ŭ PAR Ihara Biełaha z karalom Esvacini Msvaci III u Iahanesburhu.

Fota: MZS

Baki pahavaryli pra supracoŭnictva ŭ palityčnaj, ekanamičnaj i humanitarnaj śfierach. Jak paviedamlaje biełaruskaje MZS, Esvacini asabliva zacikaŭlena «ŭ pryciahnieńni biełaruskaha vopytu i technałohij u halinie raźvićcia sielskaj haspadarki i zabieśpiačeńnia charčovaj biaśpieki afrykanskaj krainy».

Niahledziačy na toje, što Esvacini znachodzicca vielmi daloka, jaho palityčnaja sistema moža być vielmi blizkaja novym partnioram ź Biełarusi. Karaleŭstva — apošniaja absalutnaja manarchija na afrykanskim kantyniencie. Dziaržavaj adnaasobna kiruje karol Msvaci III z dapamohaj ukazaŭ, jon ža pryznačaje premjera i ŭrad. Palityčnyja partyi ŭ Esvacini zabaronienyja jašče z 1970-ch hadoŭ, u krainie dziejničaje pastajannaje vajennaje stanovišča.

Esvacini (da 2018 hoda kraina nasiła nazvu Svazilend) — nievialikaja dziaržava biez vychadu da mora, jana miažuje z PAR i Mazambikam. Pa płoščy karaleŭstva ŭ dva z pałovaj razy mienšaje za Minskuju vobłaści, u krainie žyvie krychu bolš za 1,2 miljona čałaviek.

Bolš za pałovu žycharoŭ Esvacini žyvuć za rysaj biednaści — mienš čym na 1,25 dalara ŭ dzień. U hetaj krainie samy vysoki ŭ śviecie ŭzrovień zachvorvańnia na ŚNID. Bolšaść nasielnictva zaniataja ŭ nizkaefiektyŭnaj naturalnaj sielskaj haspadarcy na abščynnych ziemlach. Pałovu VUP, adnak, składaje śfiera pasłuh.

Ekanomika Esvacini maksimalna zaviazanaja na PAR: na hetuju krainu prypadaje 65% ekspartu i 75% impartu. Mnohija mužčyny, kab utrymlivać siemji, źjazdžajuć pracavać u PAR: hrašovyja pieravody z hetaj krainy adyhryvajuć važnuju rolu ŭ ekanomicy.

Rezka kantrastuje z takim ekanamičnym fonam ład žyćcia absalutnaha manarcha. Msvaci III žyvie ŭ 13 raskošnych rezidencyjach, jon sabraŭ park z darahich mašyn koštam u 500 tysiač dalaraŭ. U hod manarch i jahonaja siamja traciać na siabie bolš za 30 miljonaŭ dołaraŭ dziaržbiudžetu.

Siamja, darečy, u Msvaci vialikaja. Tolki pavodle aficyjnaj infarmacyi, u 55-hadovaha karala, jaki kiruje, darečy, ažno z 1986 hoda, 15 žonak, mnohich jon zaprykmieciŭ na konkursach pryhažości. Na svaich spadarožnic Msvaci tracić miljony dalaraŭ, jany jeździać na zakupy ŭ Jeŭropu i ZŠA, adpačyvajuć na elitnych kurortach. Mnohija, praŭda, sutykajucca z chatnim hvałtam: niekalki žonak navat pakinuli krainu z-za emacyjnaha vyharańnia.

Zrešty, Msvaci pakul daloka da svajho baćki: u papiaredniaha karala tady jašče Svazilenda Sabchuzy II było 70 žonak i bolš za 200 dziaciej.

Niadziŭna, što ŭ hramadstvie Esvacini źbirałasia niezadavolenaść, jakaja vypluchnułasia na vulicy ŭ 2021 hodzie. Tryhieram stała śmierć studenta kaledža pry zahadkavych abstavinach. Palicyja zajaviła, što jon zahinuŭ u avaryi, adnak inšyja studenty śćviardžali, što jaho zabili miascovyja siłaviki. Adnačasova častka deputataŭ parłamienta zapatrabavała demakratyzacyi palityčnaj sistemy.

Pratesty ŭ Esvacini. Fota: Foto24 / Gallo Images via Getty Images

Pa ŭsioj krainie pačalisia masavyja pratesty. Jany ŭzmacnilisia, kali karol zabaraniŭ dastaŭlać narodnyja pietycyi ŭ miascovyja abščynnyja orhany samakiravańnia. Msvaci pryciahnuŭ da razhonu pratestaŭ siłavikoŭ i vojska. Palicyjanty ŭžyvali śvietłašumavyja hranaty, haz, stralali pa pratestoŭcach bajavymi patronami. Zatrymanych aktyvistaŭ źbivali i katavali tokam. Pratestoŭcy ŭ adkaz na hvałt z boku siłavikoŭ palili aŭtamabili, kramy i administracyjnyja budynki. Ułady adklučali internet i mabilnuju suviaź.

Pratesty praciahvalisia try hady. Msvaci pry dapamozie hvałtu i represij udałosia pastupova zadušyć narodny ruch. U studzieni 2023 hoda ŭ svaim domie na vačach u žonki i dziaciej byŭ zabity demakratyčny lidar, były palitviazień Tułani Masieka, jaki ŭ svoj čas padavaŭ u sud na karala, a zatym byŭ adnoj z hałoŭnych fihur pratestu suprać Msvaci. Ułady zabojstva nie rasśledujuć.

Ruch za pieramieny, zastaŭšysia biez adnaho ź lidaraŭ, vytchnuŭsia. Apošniaja absalutnaja manarchija Afryki hetym razam vystajała.

Kamientary9

 • Piecia
  16.04.2024
  Rodnyja dušy
 • Piton
  16.04.2024
  karol karala vidzit iz daleka :)
 • Hańba
  16.04.2024
  Blizkija ka-kaštoŭnaści!

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

Stary paplečnik Łukašenki paraŭnaŭ jaho z ajatałoj Chamiejni. Paraŭnańnie tak sabie2

Na Miency raskapali ŭžo try rady hakavych draŭlanych kanstrukcyj FOTA3

16-hadovaja biełaruska ŭpała z šostaha paviercha ŭ Varšavie

Iryna Abielskaja stała zasłužanaj doktarkaj16

Połk Kalinoŭskaha aficyjna paćvierdziŭ zamienu svajho kamandzira i zajaviŭ pra refarmavańnie18

Polšča raspačała palavańnie na kampanii, jakija abychodziać sankcyi suprać Biełarusi i Rasii1

Łukašenka zahadaŭ adpraŭlać na likvidacyju nastupstvaŭ urahanu palitźniavolenych18

«Pa vychadnych navat čerhi». U Minsku adkryłasia «kaśmičnaja» zona adpačynku ź biaspłatnym viarovačnym haradkom

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być6

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →