Hramadstva

Padazravany ŭ zabojstvie Lizy Hiercen pryznaŭ vinu

23-hadovy Daryjan S., jaki ciapier znachodzicca pad aryštam u spravie ab zhvałtavańni i zabojstvie biełaruski Lizaviety, pryznaŭ vinu, paćvierdzili telekanału «Biełsat» u Varšaŭskaj akruhovaj prakuratury. Jamu pahražaje ad 12 hadoŭ turmy da pažyćciovaha źniavoleńnia.

Daryjana S. viaduć adrazu paśla zatrymańnia. Fota: srodmiescie.policja.gov.pl

«Padazravany pryznaŭsia va ŭčynieńni złačynstva. Adnak što da źmiestu jahonych tłumačeńniaŭ, ja nie mahu raskryć bolš padrabiazna jahonaj pracesualnaj pazicyi z pryčyny intaresaŭ śledstva», — skazaŭ «Biełsatu» pres-sakratar Akruhovaj prakuratury Varšavy Šyman Banna.

Jon adznačyŭ, što sabranyja dokazy dazvalajuć nie sumniavacca ŭ tym, što złačynstva ździejśniŭ mienavita 23-hadovy Daryjan S. Chłopiec zastajecca pad vartaju, aryšt sankcyjanavany na praduhledžanyja zakonam try miesiacy. Kali rasśledavańnie zaciahniecca, prakuratura budzie chadajničać adnosna padaŭžeńnia terminu. Pakul ža śledčyja čakajuć vyniki psichołaha-psichijatryčnaj ekśpiertyzy, paviedamiŭ pres-sakratar prakuratury:

«Miarkuju, heta pytańnie najbližejšych dzion abo tydniaŭ, kali my zmožam daviedacca chacia b pra papiarednija vyniki ekśpiertyzy. Mnie ciažka skazać, heta ŭ šmat čym zaležyć ad daktaroŭ, ci spatrebiacca im dadatkovyja daśledavańni. Pakul ža vynikaŭ nie majem, čakajem».

Spačatku fihuranta spravy nie abvinavačvali ŭ zabojstvie, bo śledstva nie mieła dokazaŭ taho, što śmierć nastupiła ŭ vyniku mienavita dziejańniaŭ złačyncy. Takija dokazy źjavilisia paśla anatamavańnia, i abvinavačvańnie źmianili. Ciapier Daryjanu S. pahražaje ad 12 hadoŭ turmy da pažyćciovaha źniavoleńnia za zabojstva, hvałt i razboj.

Kamientary

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Usie naviny →
Usie naviny

Paśla 2 hadoŭ źniavoleńnia vyjšaŭ na volu staršynia AHP Mikałaj Kazłoŭ9

Borys Džonsan raskazaŭ, u čym źmiest mirnaha płana Donalda Trampa pa Ukrainie7

Łukašenka: My «kinuli jakar» u Rasii i Kitai, ale treba znachodzić šlachi supracoŭnictva i ź ES4

«U Biełaruś Kryhier zajechaŭ turystam». Źjavilisia novyja padrabiaznaści pra niemca, prysudžanaha da rasstrełu12

Namieśnik kiraŭnika MZS Polščy nazvaŭ try ŭmovy narmalizacyi adnosin ź Minskam9

Za «abrazu pradstaŭnika ŭłady» mastačcy z Połacka pryznačyli prymusovaje lačeńnie. Jana viarnułasia z Polščy3

«Ź lohkim vietram» i «Narešcie, bro» — što pišuć Bajdenu ŭ tvitary

Stryžak raskazaŭ, ci ŭziaŭ by miljon dalaraŭ ad Čyža6

U Biełarusi źjavicca nacyjanalny videachostynh — vidieo.bieł 10

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii1

Bresckaja ajcišnica viartałasia z Polščy z daviedkaj ad KDB ab spłacie kampiensacyi za danaty. Šeść hadoŭ kałonii

Hałoŭnaje
Usie naviny →