Śviet22

Piać hadoŭ tamu ledź nie zhareŭ słavuty sabor Notr-Dam u Paryžy

Ahoń uspychnuŭ u 18:50 i chutka raspaŭsiudziŭsia pa ŭsim chramie.

Pažar u Notr-Damie 15 krasavika 2019 hoda. Fota: Francois Mori / AP

Sabor pierad hetym znachodziŭsia na restaŭracyi, la ścien budynka byli ŭstalavanyja budaŭničyja ryštavańni. U krasaviku 2019 hoda budaŭniki pracavali na dachu budynka, sprabujučy adnavić histaryčny vyhlad špila.

Za karotki čas ahoń dasiahnuŭ adnoj ź viežaŭ sabora.

 «Usio ciapier haryć. Ad draŭlanych kanstrukcyj — jany z adnaho boku 19-ha, a z druhoha boku 13-ha stahodździaŭ — ničoha nie zastaniecca», — tryvožna pisaŭ tady pradstaŭnik sabora pa suviaziach z hramadskaściu Andre Fino.

Pa pieršym časie pažarnyja byli niazdolnyja ničoha zrabić, bo vada ź ich brandspojtaŭ nie dastavała da miescaŭ uzharańnia. Hasić pažar Notr-Dam z pavietra niemahčyma, bo dach i sabor mahli abvalicca, kali abrynuć na jaho masu vady.

Na miesca padziej prybyli prezident Emmaniuel Makron i tahačasny premjer Eduar Filip.

Tady abvaliŭsia špil i častka dachu.

Padčas tušeńnia ahniu pažarnyja sprabavali vyratavać pradmiety mastactva i relikvii.

Pa słovach pradstaŭnika sabora, niekatoryja tvory mastactva byli vyniesienyja z budynka jašče da rekanstrukcyi, a bolšaja častka artefaktaŭ zastałasia ŭ ryźnicy. Bolšaść relikvij udałosia vyratavać. Asablivaja ŭvaha hramadskaści była pryciahnuta da losu «ciarnovaha vianka Isusa Chrysta», jaki ŭ vyniku akazaŭsia zachavanym.

20 krasavika śledčyja vyznačyli, dzie znachodziŭsia ačah uzharańnia. Paśla analizu fatahrafij i videa vidavočcaŭ jany zrabili vysnovu, što pažar pačaŭsia ŭ centralnaj častcy dachu, pobač z asnovaj špila i, chutčej za ŭsio, byŭ źviazany z restaŭracyjnymi pracami. Śledčyja taksama nie vyklučali, što pryčynaj uzharańnia mahło stać karotkaje zamykańnie.

Adnaŭleńnie zajmaje doŭhija piać hadoŭ. Sabor pavinny adkryć dla hramadskaści 8 śniežnia 2024 hoda.

Stužka navin «Našaj Nivy» 15 krasavika 2019 hoda. Heta była navina numar adzin u suśvietnych miedyja.

Kali praz dva hady, 10 maja 2021 hoda, zahareŭsia kaścioł u Budsłavie, mnohija paličyli heta kiepskim znakam.

Kamientary2

  • A v otviet tolko oskarblenija
    15.04.2024
    Napomnitie, a skolko Rośsija dała dienieh na vostanovlenije sabora? I čto v otviet?
  • Jo
    16.04.2024
    A v otviet tolko oskarblenija, Kolki ?

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena2

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Usie naviny →
Usie naviny

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

Były palitviazień spaliŭ svoj biełaruski pašpart VIDEA22

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena2

Chto takaja Kamała Charys — kandydatka ŭ prezidenty ZŠA ad demakrataŭ zamiest Bajdena

Hałoŭnaje
Usie naviny →