Anatol Cichanaŭ (źleva), lipień 2023 hoda. Fota: VK via «Lusterka»

Anatol Cichanaŭ (źleva), lipień 2023 hoda. Fota: VK via «Lusterka»

U Homieli 17 krasavika adbudziecca sudovaje pasiedžańnie pa kryminalnaj spravie za parušeńnie terminu zabarony ŭjezdu ŭ Biełaruś. Proźvišča, imia abvinavačanaha supadajuć sa źviestkami homielskaha spartoŭca Anatola Cichanava, jaki byŭ asudžany za prodaž narkotykaŭ na praciahły termin, ale raptam akazaŭsia na vajnie va Ukrainie ŭ składzie rasijskich vojskaŭ.

U sacsietcy Cichanaŭ abjaŭlaŭsia apošni raz u kancy studzienia. Znajomy Cichanava paćvierdziŭ Fłahštoku jaho zatrymańnie.

Cichanaŭ — rodam z Rasii, ale žyŭ i pracavaŭ u Homieli, majučy dazvoł na žycharstva. Zajmaŭsia paŭerliftynham, udzielničaŭ u spabornictvach, byŭ kandydatam u majstry sportu. Pracavaŭ u roznych miescach, apošnim časam — na pradpryjemstvie «Salea-Homiel».

U 2018 hodzie Cichanava asudzili za prodaž asabliva niebiaśpiečnych psichatropnych rečyvaŭ u składzie arhanizavanaj hrupy na 15,5 hoda kałonii ŭzmocnienaha režymu. Pavodle źviestak inicyjatyvy «Dzikaje palavańnie», rasijanin adbyvaŭ pakarańnie ŭ kałonii «Vićba». A ŭ 2023 hodzie raptam apynuŭsia na vajnie va Ukrainie: jon vykłaŭ na svajoj staroncy ŭ VK fota na fonie akopaŭ u vajskovaj formie biez admietnych znakaŭ.

Taksama jon rabiŭ repost videa boju bryhady «Poŭnač-Z», stvoranaj pry Minabarony RF. Nieviadoma, ci słužyŭ spartoviec mienavita ŭ hetaj bryhadzie, ale rasiejskaje abaronnaje viedamstva, jak i PVK Vahniera, vierbavała źniavolenych z turmaŭ i kałonij, paviedamlała «Lusterka».

Imaviernym vyhladaje varyjant, što Cichanava jak hramadzianina Rasiei pieradali hetaj krainie dla adbyćcia pakarańnia na radzimie, a adtul jon i adpraviŭsia na vajnu.

Paźniej rasijanin vykładvaŭ fota sa špitala z paviazkami na nahach. Pa ŭsich hetych źviestkach možna zrabić vysnovu, što paśla atrymanaha ranieńnia Cichanaŭ skončyŭ svoj udzieł u vajnie i vyrašyŭ viarnucca ŭ Homiel. Adnak, miarkujučy pa tym artykule, pa jakim jaho buduć sudzić znoŭ, razam ź pieravodam ź biełaruskaj kałonii ŭ rasijskuju atrymaŭ i zabaronu na ŭjezd u Biełaruś.

Sudy pa anałahičnym artykule — nie redkaja źjava. Rasijan, jakija mieli vid na žycharstva ŭ Biełarusi, ale trapilisia na złačynstvach, vysyłajuć z krainy, staviačy zabaronu na ŭjezd zvyčajna na 10 hadoŭ — hety termin sustrakajecca ŭ padobnych kryminalnych spravach.

Časta za parušeńnie terminu zabarony ŭjezdu ŭ Biełaruś karajuć aryštam, ale sankcyja artykuła praduhledžvaje pakarańnie ad štrafu da aryštu na adzin hod.

Čytajcie taksama:

Daviedalisia pra źniavolenych, jakija ŭ homielskaj kałonii presujuć Maryju Kaleśnikavu

Minčuka zatrymali za kamientar pra byłoha načalnika kałonii

«Kali vypadkova natrapić na lusterka, nie moža pavieryć, što jaho daviało da takoha stanu» — ziać pra źniavolenaha Ryhora Kastusiova

Клас
17
Панылы сорам
4
Ха-ха
7
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
11