Hramadstva1313

«Rezidencyja «Uschod» — samy vialiki chabar Łukašenku». «Biełpoł» pravioŭ novaje rasśledavańnie

U novym rasśledavańni «Biełpoła» razmova idzie ab rezidencyi Łukašenki «Uschod», dzie stajać čatyry pałacy i prapisanaja ŭsia jaho siamja — syny, niaviestki, unuki.

Scheme of hidden financing of the residence "East" Schiema skrytoho finansirovanija riezidiencii «Vostok» Schiema schavanaha finansavańnia rezidencyi "Uschod"
Schiema mierkavanaha schavanaha finansavańnia rezidencyi «Uschod». Skryn videa: osbbelpol / YouTube

Pra hetuju rezidencyju «Naša Niva» ŭpieršyniu pisała ŭ lutym 2012 hoda. Tady zabudoŭščykam nazyvali sumiesnaje adkrytaje akcyjaniernaje tavarystva «UschodBieł», jakoje praz «IteraBieł» było źviazana z «Rasnaftaj».

rezidencyja Łukašenki "Uschod" Riezidiencija Łukašienko «Uschod» Lukashenka's residence "Uskhod"

Jak vyśvietlili supracoŭniki «Biełpoła», u toj čas žurnalisty pamylilisia. Nasamreč zabudoŭščykam była kampanija «UschodBud», zasnavalnikami jakoj z 2007 hoda byli afšornaja kampanija «Bronien Limited», zarehistravanaja na Kipry, i «IteraBieł». U 2009 hodzie «Bronien Limited» u jakaści zasnavalnika była zamieniena na inšuju kiprskuju kampaniju «Demiluks».

«IteraBieł» u kancy 2000-ch atrymała ŭčastak pad pabudovu kvartała «Minsk-Sici» (ciapier «Minsk-Śviet»). U prajekt kampanija abiacała ŭkłaści 30 miljardaŭ dołaraŭ. Ale paźniej kampanija pa niezrazumiełych pryčynach była vyklučana z zabudoŭščykaŭ, i ŭ 2013 hodzie jaje miesca ŭ zasnavalnikach «UschodBud» zaniała afšornaja kampanija «Vinsajmier Chołdynh», źviazanaja z «Dana Chołdynh».

Jašče na pačatku budaŭnictva rezidencyi chadzili plotki, što hety abjekt — chabar za zabudovu ŭčastku «Minsk-Sici». Kampanija pa śpiecyjalnamu ŭkazu Łukašenki biez aŭkcyjonu atrymała pad zabudovu zvyš 300 hiektaraŭ ziamli i šmathadovaje vyzvaleńnie ad padatku na prybytak. Praviadzieńnie rabot pa padrychtoŭcy terytoryi, pabudovie kamunikacyj i dobraŭparadkavańniu ździajśniałasia za košt biudžetu horada.

Rezidencyja «Uschod»

Sam učastak płoščaj 7 hiektaraŭ znachodzicca za 140 mietraŭ ad Zasłaŭskaha vadaschovišča. U 2009 hodzie jon byŭ biaspłatna pieradadzieny «UschodBud» na pravach pastajannaha karystańnia.

Paśla ŭviadzieńnia abjekta ŭ ekspłuatacyju «UschodBud» byŭ pierajmienavany va «Uschod Propiertyz Mieniedžmient». A na pasadu kiraŭnika byŭ pryznačany były supracoŭnik KDB Uładzimir Ziaziulin. U 2019 hodzie jaho źmianiŭ były supracoŭnik Słužby biaśpieki prezidenta Siarhiej Barodzin.

Ciapier na terytoryi znachodziacca čatyry žyłyja damy. Samy vialiki — trochpaviarchovy, płoščaj 1157 kvadratnych mietraŭ. Inšyja majuć płošču 1041, 947 i 719 kvadratnych mietraŭ. U kožnaha svaja indyvidualnaja łaźnia.

rezidencyja Łukašenki "Uschod" Riezidiencija Łukašienko «Uschod» Lukashenka's residence "Uskhod"
Rezidencyja «Uschod». Skryn videa: osbbelpol / YouTube

Akramia hetaha na terytoryi znachodziacca: dvuchpaviarchovy haściavy dom ź dźviuma terasami, haspadarča-bytavy dom i adnapaviarchovy haraž, schovišča dla harodniny, łaźnievy i fizkulturna-azdaraŭlenčy kompleksy, ciaplica, dom achovy, stancyja ačystki vady, transfarmatarnaja padstancyja, nasosnaja i supraćpažarnaja stancyi.

Na terytoryi taksama jość placoŭki dla hulni ŭ valejboł, baskietboł, tenis. Na abjekt praviedziena ŭradavaja suviaź.

Da rezidencyi «Uschod», jak śćviardžajecca ŭ materyjale, mieŭ adnosiny Mikałaj Łatyšonak — asabisty ciełaachoŭnik Łukašenki. U žniŭni 2017 hoda jon byŭ adpraŭleny ŭ zapas i ŭ chutkim časie zasnavaŭ TAA «OryjentHrup», jakaja nie mieła nijakich rabotnikaŭ, akramia samoha Łatyšonka i buchhałtara Śviatłany Kresavaj. Žančyna adnačasova źjaŭlałasia hałoŭnym buchhałtaram «Uschod Propiertyz Mieniedžmient».

A ofis kampanija «OryjentHrup» arandavała ŭ budynku pa adrasie zavułak Vajskovy 4, jaki naležyć «Dypsiervisu». Sam ža «Dypsiervis», jak vynikaje z dakumientaŭ, na biazvypłatnaj asnovie vykarystoŭvaje techniku, jakaja raniej była pieradadziena rezidencyi «Uschod».

U zadaču Łatyšonka, jak śćviardžajecca ŭ rasśledavańni, uvachodziła nazirańnie za vykanańniem damoŭlenaściaŭ. Praŭda, heta praciahvałasia niadoŭha. U lutym 2018 hoda Łatyšonak byŭ pryznačany pamočnikam Łukašenki.

Schavanaja schiema

U materyjale na prykładach raskryvajecca schiema, pa jakoj naŭzamien na pradstaŭleńnie «Dana Chołdynh» mahčymasci zabudoŭvać Minsk, jaje daččynyja kampanii poŭnaściu finansava zabiaśpiečvajuć rezidencyju.

Jak stała viadoma «Biełpoł», namieśnik hałoŭnaha buchhałtara «Dana Astra» (daččynaj kampanii «Dana Chołdynh») Ryma Jafimava pa davieranaści maje prava ad imia kampanii «Demiluks», adnaho z zasnavalnikaŭ «Uschod Propiertyz Mieniedžmient» — jurydyčnaha ŭładalnika rezidencyi «Uschod» — ździajśniać lubuju dziejnaść.

Tak, adpaviedna dakumientam, «Dana Astra» paśla zaviaršeńnia budaŭnictva luboha z damoŭ ździajśniaje pryborku budaŭničaha śmiećcia. U jakaści padradčyka vystupaje «Uschod Propiertyz Mieniedžmient», u jakoj u štacie na terytoryi rezidencyi «Uschod» tolki dźvie prybiralščycy i try dvornika.

Jak śćviardžajecca ŭ materyjału «Biełpoła», heta schavanaja schiema finansavańnia rezidencyi. Adpaviedna narmatyŭnym dakumientam, pryborku śmiećcia pavinien rabić padradčyk — arhanizacyja-zabudoŭščyk. Inakš zakazčyk nie padpiša padradčyku akty vykananych rabot. Takim čynam, niama nijakaj nieabchodnaści ŭ pasłuhach «Uschod Propiertyz Mieniedžmient», bo abjekty ŭžo prybranyja. Usia zadača zvodzicca da trymańnia hrošaj pa «lipavych kantraktach».

Adpaviedna dakumientam, jakija majucca ŭ rasparadžeńni «Biełpoła», sumy składajuć niekalki tysiač biełaruskich rubloŭ za adzin abjekt. Usiaho ŭviedziena ŭ ekspłuatacyju kala 100 damoŭ. I ŭsie ich na papiery prybirali supracoŭniki rezidencyi «Uschod».

Inšaja daččynaja kampanija «Dany Chołdynhs» — «Emirejts Blu Skaj» zamaŭlała ŭ rezidencyi «Uschod» pryborku handlovaha centra «Dana Moł» za 233 tysiačy rubloŭ. Pry hetym, zhodna z damovaj, u rabotach byli zadziejničany 12 čałaviek. I heta z ulikam taho, što ŭ handlovym centry jość svaje prybiralščycy.

Akramia hetaha «Emirejts Blu Skaj» dla svajho kiraŭnika — hramadzianina Sierbii Nahipa Biechłuli — ź vieraśnia 2019 hoda zaklučyła damovu ab arendzie adnaho z damoŭ i haraža ŭ rezidencyi «Uschod». Za heta kampanija štomiesiac płacić u siarednim kala 25 tysiač rubloŭ, u toj čas jak Biechłuli na samoj spravie pražyvaje ŭ ahraharadku Lasny. Na jaho imia słužba biaśpieki nikoli nie vypisvała propusk u rezidencyju.

Takim čynam, jak śćviardžajecca ŭ materyjale, była stvorana schiema, u jakoj praz kampanii-prakładki, sponsarstva, biaspłatnuju arendu, pustyja damovy pamiž kampanijami, afilavanymi adna z adnoj, z vykarystańniem u tym liku kruhavoj paruki, ad adnoj kampanii da druhoj pieraciakajuć hrošy, jakija nichto nijakim čynam nie moža kantralavać, pakolki jany sychodziać na afšornyja rachunki na Kipry. A hałoŭnaje, što pa dakumientach usio čysta.

Dziakujučy kruhavoj parucy i ŭklučeńniu siłavikoŭ u hetuju schiemu nichto nie zadaje lišnich pytańniaŭ. I atrymlivajecca, što «Dana Chołdynh» u abmien na atrymanuju pad zabudovu terytoryju praz svaju daččynuju kampaniju «Dana Astra» całkam zabiaśpiečvaje hrašyma rezidencyju «Uschod» — pałacy Alaksandra Łukašenki i jahonych synoŭ.

Kamientary13

 • Vołodia
  14.04.2024
  Narodnyj priezidient okazałsia chužie vora Ŝavlika.
 • daviedka
  14.04.2024
  Hdie živut hłava hosudarstva kłana, synovja, nieviestki, vnuki... I na vsiech u nich odna obŝaja familija Łukašienko.
 • -
  14.04.2024
  tak oni žie vorov v zakonie istriebili v 90-je, zamieniv ich soboj

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

U časie bury mocna paciarpieli ptuški. Adziny ŭ krainie prytułak dla ich nie daje rady — jamu patrebnaja dapamoha

Ukrainskija ambicyi mieć F-16 raźbivajucca ab moŭny barjer, uźlotna-pasadačnyja pałosy i zapčastki — Bloomberg29

Cierciel zajaviŭ, što Ukraina adviała vojski ad biełaruskaj miažy jašče 3—4 lipienia1

«Au! Kudy vy źnikli?» Jak minčanka pierajhrała kvaternych afierystaŭ

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?19

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →