Hramadstva1717

Biełarus adkryŭ u Varšavie punkt ź dziŭnym fastfudam

Što jon hatuje?

Źmicier Papoŭ i "Try kuty" Dmitry Popov and "Three Corners" Dmitrij Popov i "Tri uhła"
Źmicier Papoŭ i jaho punkt charčavańnia «Try kuty». Skryn videa belsat_life / YouTube

Jak raspavioŭ «Biełsatu» biełarus Źmicier Papoŭ, va ŭłasnym biznesie jon z 1993-ha hoda. U Minsku jon zajmaŭsia arhanizacyjaj kancertaŭ, mastackich vystaŭ, stvareńniem mastackich halerej. U hetym jamu dapamahała žonka Volha Klip.

Pierajechaŭšy hod nazad u Varšavu z žonkaj i čatyrma dziećmi (usiaho ŭ hieroja ich šeść, ź ich starejšy syn — palitźniavoleny), pa słovach Źmiciera, jon zrazumieŭ, što praciahnuć dziejnaść u tym ža napramku lohka nie atrymajecca i vyrašyŭ siabie pasprabavać u niejkich inšych spravach.

Źmicier Papoŭ i "Try kuty" Dmitry Popov and "Three Corners" Dmitrij Popov i "Tri uhła"
«Try kuty». Skryn videa belsat_life / YouTube

«U 52 hady ja zrazumieŭ, što nie tak lohka znajści sabie miesca, pracujučy na jakim možna zabiaśpiečyć svaju siamju. … Los mianie zanios na rynak. … Ja vyrašyŭ sumiaścić svaje byłyja viedy, stravy, jakija šmat hadoŭ hatavaŭ dla siabroŭ i znajomych, ź inšymi kuchniami i prydumaŭ takuju štuku jak «Trzy Rogi» («Try kuty»)», —

raskazvaje Źmicier i tłumačyć, što adkryŭ na rynku punkt, dzie hatuje tušanaje miasa z harodninaj pa receptach roznych krain śvietu. Tolki tušyć jon jaho nie ŭ harščočku, a ŭ śpiecyjalnym biezdraždžavym cieście.

Źmicier Papoŭ i "Try kuty" Dmitry Popov and "Three Corners" Dmitrij Popov i "Tri uhła"
«Try kuty». Skryn videa belsat_life / YouTube

Pa słovach Źmiciera, recept jaho stravy prosty.

Narazajecca harodnina, miasa, dadajucca śpiecyi pa receptach roznych krain śvietu. Usio heta razam źmiešvajecca. Raskatvajecca ciesta. U jaho vykładvajecca sumieś u formie trochkutnika i zakryvajecca. Zatym źmiaščajecca na adnu hadzinu ŭ duchoŭku. Paśla pryhatavańnia zmazvajecca śmietankovym masłam.

Kamientary17

 • pa kuty
  11.04.2024
  "i prydumaŭ takuju štuku jak"... zvyčajny piražok
 • Juzik
  11.04.2024
  Stravy cikavyja u hetaha pana, sprabavaŭ niejak na fiestyvali u Krakavie.
  Ale ž u Vavie kropka jaho vielmi niaŭdała znachodzicca.
  Daloka ad cientru, dy j na niejkim brudnym strašnym rynačku.. ja navat pahrebavaŭ na jaho zachodzić, raźviarnuŭsia, dy pajechaŭ hałodny dadomu..
 • Svabodny čałaviek
  11.04.2024
  Reśpiekt!

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →