Hramadstva11

«Jon u nas da 22 krasavika». Što viadoma pra zatrymańnie homielskaha biznesoŭca Navuma Kaca

U sudzie Centralnaha rajona Homiela 8 krasavika razhledzieli spravu za «ekstremizm» u dačynieńni da viadomaha miascovaha pradprymalnika.

Administracyjnuju spravu pavodle častki 2 artykuła 19.11 KaAP («Raspaŭsiudžvańnie ekstremisckich materyjałaŭ») na Navuma Kaca razhladaŭ sudździa Viktar Kazačok, viadomy palityčnymi prysudami. Aficyjnych źviestak ab prysudzie niama. Sam Kac na telefanavańni Radyjo Svaboda nie adkazvaje, jaho numar niedasiažny.

Raskazvajem, što viadoma pra hetaha pradprymalnika, a taksama pra jaho mahčymy palityčna matyvavany aryšt.

Fabryka abutku prahareła jašče ŭ 2019 hodzie

Navum Kac dahetul pradstaŭlaje siabie jak bujnoha biznesoŭca, ułaśnika abutkovaj fabryki, dyrektara «Centar biznes-raźvićcia». Adnak jahonyja pośpiechi źviazanyja ź minułym — abutkovaja fabryka «Batyčeli» nie pracuje z 2019-ha, jaje sajty i sacyjalnyja sietki daŭno nie abnaŭlalisia. Nie abnaŭlajucca z 2021 hodu i sacyjalnyja sietki «Centru biznes-raźvićcia», da jakoha maje dačynieńnie pradprymalnik. Krynica z asiarodku homielskich biznesoŭcaŭ raskazała Svabodzie, što spravy ŭ Navuma Kaca apošnim časam išli nia vielmi ŭdała.

«Daŭno prahareŭ i na siońniašni dzień «dajadaŭ» toje, što zastałosia ad byłoha žyćcia i paśla razvodu z druhoj žonkaj, jakaja taksama pracavała na fabrycy i paśla bankructva pajšła ad jaho», — śćviardžaje surazmoŭca. Jak zajaŭlaŭ sam pradprymalnik, u apošnija hady jon zajmaŭsia kansałtynhavymi pasłuhami. U homielskich ŚMI apošni raz Navum Kac źjaŭlaŭsia ŭ 2022 hodzie — abiacaŭ moładź navučyć biznesu.

«Navina, što jaho zatrymali za «ekstremizm», vyklikała va ŭsich šok. Jon zaŭsiody i vyklučna byŭ tolki za ŭładu», — raskazaŭ Svabodzie pradprymalnik z Homla, asabista znajomy z Kacam.

Aficyjnych źviestak ab prysudzie Navumu Kacu ŭ adkrytym dostupie niama. Jak stała viadoma Radyjo Svaboda, u miascovym IČU na prośbu pryniać pieradaču dla Navuma Kaca adkazali, što jamu jana dazvolenaja tolki adna na ŭvieś termin źniavoleńnia, a za kratami jon prabudzie «da 22-ha (krasavika)».

Vystup suprać Viktara Babaryki

Svajo ździŭleńnie mahčymym aryštam Navuma Kaca surazmoŭcy Svabody tłumačać tym, što ŭ 2020 hodzie jon źjaŭlaŭsia ŭ biełaruskich ŚMI, dzie chvaliŭ uładu i Alaksandra Łukašenku asabista. Havaryŭ tady, što «9-10 žniŭnia ludzi zajmalisia ekstremizmam» i zaklikaŭ usich «zabyć pra tyja padziei».

Jašče pierad vybarami, u lipieni 2020 hodu, Kac źniaŭsia ŭ prapahandysckim filmie, dzie vystupiŭ suprać «Biełhazprambanku» i Viktara Babaryki. Pavodle Kaca, mienavita Babaryka razaryŭ jaho.

«Na toj momant fabryka Kaca ŭžo «pamierła», nijak Viktar Babaryka nia moh jaho razaryć. Kac straciŭ fabryku, raźvioŭsia z druhoj žonkaj, taja źjechała ad jaho. Vinavacić tut Babaryku? Nu heta prosta paklop byŭ», — miarkuje jašče adzin z homielskich biznesoŭcaŭ, jaki pažadaŭ zachavać ananimnaść.

U filmie Navum Kac raskazaŭ, što paśla jahonaha «razareńnia» Babarykam jon atrymaŭ infarkt.

«Pa prychamaci banku ŭ mianie vydatny pracoŭny kalektyŭ, 160 čałaviek, zastalisia biaz pracy, sam ja trapiŭ u špital. Jany («Biełhazprambank». — RS) «najechali» na maju žonku tak, što jana ledź nie zahinuła ŭ aŭtakatastrofie», — śćviardžaŭ biznesoviec.

Tady ž, u 2020 hodzie «Biełhazprambank» aficyjna patłumačyŭ svaju pazycyju. Pavodle banku, z 2016 hodu abutkovaja fabryka Navuma Kaca faktyčna spyniła absłuhoŭvańnie svajoj pazyki, ale, niahledziačy na heta, atrymała rasterminoŭku da 2018-ha. Pamiž bankam i fabrykaj byli 3 kredytnyja damovy, adna ź jakich — 200 tysiač dalaraŭ.

«Faktyčna vytvorčaść abutku na pradpryjemstvie spynili ŭ 2018 hodzie. Dalej praciahvałasia sprečka nakont pracentaŭ, terminaŭ i sankcyj. Pahadnieńni i abiacańni Navuma Kaca nie byli vykananyja. U sakaviku 2020 Babaryka znoŭ sustrakaŭsia z Kacam, vynikam čaho była pahašanaja zapazyčanaść na 15 tysiač dalaraŭ, bank viarnuŭ žoncy Kaca aryštavany aŭtamabil», — paviedamlaŭ u 2020 hodzie bank.

Pa stanie na momant zdymkaŭ filma, u lipieni 2020 hodu Navum Kac byŭ vinavaty banku Viktara Babaryki bolš za 29 tysiač dalaraŭ.

«Maja asabistaja dumka takaja, što našy doblesnyja «orhany» nia viedajuć pra realny finansavy stan Navuma Kaca. Jaho mahli zatrymać, kab zajmieć ad jaho hrošy. Ale jany na hety raz pamylilisia — hrošaj u jaho ŭžo niama», — kaža surazmoŭca Svabody z asiarodku homielskich biznesoŭcaŭ.

Kamientary1

  • Gorliwy Litwin
    10.04.2024
    Vart pałac Kaca a Kac pałaca

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?3

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Usie naviny →
Usie naviny

Mazyrskaja viertykalščyca dałažyła pra adnaŭleńnie vodazabieśpiačeńnia. U kamientarach joj piarečać

Ad siońnia Litva maje namier uvieści abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami28

Minskaje «Dynama» na apošnich chvilinach prabiłasia ŭ druhi raŭnd kvalifikacyi Lihi čempijonaŭ VIDEA1

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska22

Pasłableńni dla biełaruskich turystaŭ uvodzić Tajłand

Ź biełarusam tydzień niama suviazi paśla taho, jak jon pierasiok miažu z Polščaj1

88-hadovy apalny eks-kiraŭnik «Pinskdreva» Arynič žyvie ŭ Biełastoku ŭ zdymnaj kvatery za košt svajakoŭ2

Pamior Ihar Hips1

«Kali ŭpała pieršaja ldzinka, ja zrazumieła, što ŭsio». Hrad pamieram z kurynaje jajka paškodziŭ mašynu biełaruski2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?3

Čamu rasijskija drony stali čaściej zalatać u Biełaruś?

Hałoŭnaje
Usie naviny →