Hramadstva1313

Što viadoma pra Uładzimira Piarcova, jaki staŭ hałoŭnym ideołaham Biełarusi

Apošnija try hady Uładzimir Piarcoŭ byŭ ministram infarmacyi, a ciapier pajšoŭ na pavyšeńnie. Jaho papiarednik Ihar Łucki pierajšoŭ na pracu ŭ Saviet Respubliki. Raskazvajem, što viadoma pra Piarcova.

Pry Piarcovie adbyŭsia poŭny razhrom niezaležnych miedyja

Piarcoŭ staŭ ministram infarmacyi ŭ krasaviku 2021 hoda. Farmalna mienavita pry im adbyŭsia poŭny razhrom niezaležnych miedyja — byli zakrytyja Tut.by, «Naša Niva», BiełaPAN i inšyja ŚMI. Byŭ «narmalizavany» Anłajnier.

Ale zastajecca vialikaje pytańnie, ci abrany represiŭny kurs byŭ piersanalnaj inicyjatyvaj Piarcova.

Reč u tym, što adnačasova z pryznačeńniem Piarcova na pasadu ministra pajšoŭ na pavyšeńnie jaho papiarednik Ihar Łucki, jaki staŭ namieśnikam pa ideałohii kiraŭnika Administracyi prezidenta.

I kali Piarcoŭ u pieršyja dni pracy ministram akuratna kazaŭ, što ŭ Biełarusi zaŭsiody byli i buduć apazicyjnyja ŚMI, Łucki ŭpeŭniena pierajšoŭ da teroru ŭ adnosinach žurnalistaŭ i redaktaraŭ.

Ciapier historyja-2021 paŭtarajecca — ministr infarmacyi pierachodzić u kresła ŭ Administracyi prezidenta i zmoža (prynamsi pry žadańni) upłyvać na miedyjaprastoru. Jakija płany ŭ Piarcova i ci pakinuć jamu niejkuju svabodu dziejańnia, budzie zrazumieła bližejšym časam.

Dziesiać hadoŭ na čale «Mira» 

Uładzimir i Julija Piarcovy. Fota z sacyjalnych sietak

Samy praciahłaja prystupka ŭ karjery ŭ Piarcova — dziesiacihadovaja praca dyrektaram pradstaŭnictva telekanała «Mir» u Biełarusi. Jon zajmaŭ hetuju niapylnuju pasadu z 2010 da 2021, atrymaŭšy jaje adrazu paśla ŭdałaha šlubu.

Žonka Piarcova — televiadučaja Julija Piarcova, dačka Alaksandra Radźkova. Blizki da Łukašenki čynoŭnik byŭ ministram adukacyi, pracavaŭ namieśnikam kiraŭnika Administracyi prezidenta, a paśla ŭznačalvaŭ «Biełuju Ruś».

Pry Piarcovie «Mir» nie demanstravaŭ nijakich pośpiechaŭ. Choć telekanał i trapiŭ u «sacyjalny śpis», a značyć, byŭ dastupny kožnamu hledaču ŭ Biełarusi, jaho rejtynhi zastavalisia mizernymi.

Zrešty, kali na miesca Piarcova ŭ «Mir» pryjšła Volha Špileŭskaja, situacyja nie źmianiłasia.

Niaŭdały dośvied u teleefiry

Uładzimir Piarcoŭ naradziŭsia ŭ Viciebsku ŭ 1974 hodzie. Skončyŭ mastacka-hrafičny fakultet Viciebskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta.

U 1990-ja jon pracavaŭ u miascovym Pałacy kultury i techniki prafsajuzaŭ, byŭ viadučym dyskatek. Byŭ siarod stvaralnikaŭ radyjostancyi «Viciebsk». Niepraciahły čas pracavaŭ u Rasii, ale paśla viarnuŭsia ŭ Biełaruś.

Piarcoŭ sprabavaŭ zrabić u Minsku karjeru televiadučaha, trapiŭ navat u «Dobraj ranicy, Biełaruś!», ale niešta pajšło nie tak. Tahačasny kiraŭnik BT Jahor Rybakoŭ pryznavaŭsia, što duet Piarcova i Taćciany Sulimavaj niedastatkova dynamičny dla ranišniaha efiru. «U vobrazie viadučych prysutničała niešta, što zakałychvaje publiku», — kazaŭ jon.

Paśla Piarcoŭ uznačaliŭ Hrodzienskuju abłasnuju teleradyjokampaniju, pakul nie atrymaŭ zaprašeńnie ŭ «Mir».

Kamientary13

 • Tak
  08.04.2024
  Biełorus ź Viciebska, zrazumieła.
 • Tak
  08.04.2024
  Mnie cikava, varta pisać pra pachodžańnie - heta praŭda. Adnak varta abjektyŭna pryznać, što mnohija biełarusy, kali nie bolšaść, addančyja rasiejskaj spravie. I čym dalej na uschod, tym taki bolš.
 • Josik2
  08.04.2024
  Akramia, jak nieści bzduru pa BT, i ŭschvalać dyrektara saŭhasa, jon nie maje anijakaha dačynieńnia da Biełarusi. Mnie ŭsio roŭna, chto jon.

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Usie naviny →
Usie naviny

Pamior biełaruski kampazitar Leanid Hucin

Ispanija čaćvierty raz u historyi vyjhrała Jeŭra — i heta rekord VIDEA6

Biznesoŭcu i kiraŭnika respublikanskaha turystyčnaha sajuza asudzili za supracu ź litoŭskimi śpiecsłužbami 3

Jašče adna achviara štormu — dreva zabiła chłopčyka pad Rečycaj

Stała viadoma asoba čałavieka, jakoha zastrelili na mitynhu Trampa1

Jarmošyna raskazała, kaho dapuściać da ŭdziełu ŭ vybarach-202520

Jarmošyna pra Cichanoŭskuju: Prosta pradaŭščyca na fonie Karatkievič u 2015-m46

Što źmianiaje zamach na Trampa?4

Viadučaja ANT Iryna Rambalskaja pakazała svaje harsety na tydni mody ŭ Paryžy9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman20

Jakimi buduć vybary 2025 hoda? Razvažajuć Viačorka, Łatuška i Šrajbman

Hałoŭnaje
Usie naviny →