Hramadstva11

Kniha Sašy Filipienki «Były syn» narešcie vyjdzie i pa-biełarusku

«My budavali, budavali i, narešcie, pabudavali — «Były syn» vychodzić pa-biełarusku ŭ vydaviectvie «Hutenbierh»!!!», — napisaŭ piśmieńnik u svaim fejsbuku.

«Były syn» — pieršaja kniha Sašy Filipienki, jakaja vyjšła ŭ 2014 hodzie pa-rusku.

Fota: fejsbuk Sašy Filipienki

Hałoŭny hieroj ramana, padletak Francysk ci prosta Cysk, jaki trapiŭ u komu ŭ vyniku masavaj ciskaniny na Niamizie ŭ mai 1999 hoda, prychodzić u siabie praź dziesiać hadoŭ. I jak vyśviatlajecca, kraina ŭsie hetyja dziesiać hadoŭ taksama praviała ŭ komie.

Kniha była pierakładzienaja na dziasiatak movaŭ, ale pa-biełarusku jaje nie było.

Pa-biełarusku vyjdzie taksama «Kremulatar»

***

Saša Filipienka. Fota ź jaho fejsbuka

Saša Filipienka — taksama aŭtar knih «Kremulatar», «Čyrvony Kryž», «Viartańnie ŭ astroh», «Ckavańnie». Hetyja ramany taksama pierakładzienyja na mnohija movy.

Z 2004 da 2020 hoda Filipienka žyŭ u Rasii, dzie pracavaŭ u niezaležnych ŚMI. Saša rezka krytykavaŭ i raniej i ciapier ułady Biełarusi i Rasii, braŭ udzieł u pratestach u žniŭni 2020 hoda ŭ Minsku.

Uletku 2023 hoda ŭ Vilni była pastaŭlena jaho pjesa «Cichary» pra padziei ŭ Biełarusi ŭ 2030 hodzie. Pa siužecie nastaŭ apakalipsis, ale navat jon nie spyniŭ palityčnych sudoŭ, jakija pravodziać u bunkiery.

U studzieni 2024 hoda ŭ Maskvie śpiektakl pa jaho pjesie byŭ admienieny.

U Biełarusi suprać Sašy Filipienki zaviedziena kryminalnaja sprava.

Kamientary1

  • Vład
    08.04.2024
    Da choť na ivritie - niačom, pustoje hrafomanstvo!

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

«Vostraŭ čyścini» kančatkova likvidujecca1

Byłuju žonku śpievaka Rusłana Muśvidasa taksama sudzili za pratesty

Palitviazień Dzianis Ivašyn prysłaŭ baćkam parady, jak pieražyć śpioku: Nijakich vychadaŭ u ciaplicu

50 dzieciam admovili. U biełaruskamoŭnaj himnazii Vilni zamała miescaŭ, baćki prosiać nabirać bolš kłasaŭ11

Iłan Mask zajaviŭ, što zhubiŭ syna z-za błakataraŭ pałavoha vyśpiavańnia24

U Franciška Skaryny ŭ Prazie skrali piaro — heta zdaryłasia nie ŭpieršyniu3

Zamiežniki pišuć u sacsietkach, što źbirajucca ŭ Biełaruś pa biaźvizie. A ich uprošvajuć pieradumać11

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →