Śviet

Jeŭrapoł: u ES dziejničajuć zvyš 800 «vielmi niebiaśpiečnych» kryminalnych sietak. U ich šerahach jość i biełarusy 

Palicejskaja słužba Jeŭrasajuza apublikavała novuju vialikuju spravazdaču pra dziejnaść arhanizavanych złačynnych hrupovak (AZH) i kolkaści samych niebiaśpiečnych ź ich na terytoryi Jeŭropy. U dakumiencie taksama napisana pra biełarusaŭ i typy złačynstvaŭ, u jakich tyja byli zaŭvažany.

Fota: aficyjny sajt Jeŭrapoła

Pavodle novaj spravazdačy Jeŭrapoła, na terytoryi ES ciapier dziejničaje 821 najbolš niebiaśpiečnaja AZH z 25 tysiačami ŭdzielnikaŭ, 86% ź jakich admyvajuć svaje dachody ŭ całkam lehalnaj śfiery (pieravažna praz budaŭničy siektar, śfieru pasłuh i handal nieruchomaściu).

Pałova z hetych sietak zarablaje narkahandlem, a častka moža vieści svaje spravy, navat kali ŭsio ich kiraŭnictva znachodzicca ŭ turmie, paviedamlaje Jeŭrapoł.

Siarod 821 vyjaŭlenych niebiaśpiečnych AZH, u pryvatnaści, byli adznačanyja:

  • 113 vielmi niebiaśpiečnych sietak kantrabandy kakainu, 111 sietak kantrabandy roznych narkatyčnych srodkaŭ, 44 sietki kantrabandy marychuany, a taksama 10 sietak kantrabandy sintetyčnych narkotykaŭ.
  • 48 niebiaśpiečnych hrupovak pa kantrabandzie mihrantaŭ. 18 ź ich zajmajecca ŭciahvańniem ludziej u seksualnaje rabstva i handlem imi, a jašče 13 zarablaje pracoŭnym rabstvam.
  • 48 hrupovak, jakija zarablajuć arhanizavanymi kradziažami i rabavańniami majomaści. 19 ź ich kraduć transpartnyja srodki.
  • 50 hrupovak anłajn-machlaroŭ i 34 sietki, jakija zajmajucca machlarstvam z akcyznymi padatkami.

Akramia taho, Jeŭrapoł nadaŭ uvahu złačynnym sietkam z Uschodniaj Jeŭropy, u jakich taksama adznačany ŭdzieł hramadzian Biełarusi.

«Hramadzianie Uschodniaj Jeŭropy ź Biełarusi, Čechii, Vienhryi, Małdovy, Polščy, Rasii, Słavakii i Ukrainy zvyčajna znachodziacca u składzie tych hrupovak, dzie daminujuć ukraincy abo palaki. 

Kryminalnyja sietki ź pieravažna ŭkrainskim kiraŭnictvam časta składajucca z polskich, rasijskich, słavackich i biełaruskich złačyncaŭ, jakija taksama zajmajuć klučavyja pazicyi ŭ hetych hrupoŭkach. U asnoŭnym jany zajmajucca kantrabandaj tytuniu, machlarstvam z padatkami i mytniaj, anłajn-machlarstvam i niezakonnym uvozam mihrantaŭ. Čaściej za ŭsio hetyja hrupoŭki dziejničajuć u Čechii, Polščy, Słavakii, Ispanii i Ukrainie.

Što tyčycca sietak ź pieravažna polskim kiraŭnictvam, to ich asnoŭnaja dziejnaść uklučaje niezakonny abarot kanabisa, kakainu i roznych prekursoraŭ, kantrabandu tytuniu i machlarstva z padatkami. Jany zvyčajna pracujuć u Bielhii, Hiermanii, Niderłandach, Polščy, Słavakii, Ispanii i Złučanym Karaleŭstvie», — piša ŭ svajoj spravazdačy Jeŭrapoł.

Palicejskaja słužba adznačyła, što ich novy dakumient «mocna dapamoža» supraćstajańniu złačynnym hrupoŭkam pa ŭsioj Jeŭropie i što jon ŭžo byŭ adpraŭleny ŭładam krain ES.

Z poŭnym źmiestam dakumienta (na anhlijskaj movie) možna aznajomicca tut.

Kamientary

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak2

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →