Ekanomika

U Biełarusi fiejervierki i BADy dazvolać pradavać u internecie

Ułady zakłapacilisia kankurencyjaj z boku zamiežnych placovak.

Prodaž piratechniki, bijałahična aktyŭnych dabavak i vietpreparataŭ pa internecie ŭ Biełarusi ciapier zabaronieny. Handlavać piratechničnymi srodkami možna tolki ŭ handlovych centrach, kramach i kijoskach, BADy možna znajści tolki ŭ aptekach. Pry hetym zabarony na kuplu takoj pradukcyi z dastaŭkaj z-za miažy niama.

Hod tamu MARH zakłapaciłasia hetym pytańniem i prapanavała dazvolić internet-handal piratechnikaj i BADami, kab zabiaśpiečyć miascovym placoŭkam roŭnyja ŭmovy z zamiežnymi markietplejsami. Takaja prapanova znajšła padtrymku va ŭradzie, piša ilex.by.

U abhruntavańni prajekta pastanovy Saŭmina adznačajecca, što zabarona «stavić u niaroŭnyja ŭmovy biełaruskich i zamiežnych, u pieršuju čarhu rasiejskich, subjektaŭ haspadarańnia, jakija ažyćciaŭlajuć handal z vykarystańniem sietki Internet, pakolki takija zabarony, u pryvatnaści, u zakanadaŭstvie Rasiejskaj Fiederacyi nie praduhledžanyja».

Čakajecca, što handlavać piratechnikaj bytavoha pryznačeńnia ŭ internecie dazvolać arhanizacyjam, u jakich jość svaja kropka abo skład, dzie piratechnika zachoŭvajecca, a taksama pry vykanańni praviłaŭ pieravozki niebiaśpiečnych hruzaŭ. BADy dazvolać pradavać u na internet-placoŭkach kampanijam, u jakich jość afłajn-apteki.

Čakajecca, što novyja normy ŭstupiać u siłu z 11 lipienia 2024 hoda.

Kamientary

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło8

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»7

Alaksiej Tałaj prapanavaŭ dać Łukašenku zvańnie Hieroja Biełarusi23

Zabojca polskaha sałdata na miažy ŭstanoŭleny. Jon usio jašče ŭ Biełarusi2

Što viadoma pra sudździu i prakurorku, jakija vynieśli śmiarotny prysud hramadzianinu Hiermanii2

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

U Minsku raspačaŭsia «forum patryjotaŭ», pryśviečany 30-hodździu kiravańnia Łukašenki15

U centry Kijeva źnieśli siadzibu Zialenskich4

U rasijskim Krasnadary ludzi pierakryli vulicu z-za adklučeńniaŭ śviatła1

Žančynu-mera na Filipinach abvinavačvajuć u špijanažy na Kitaj. Vyśvietliłasia, što jana nie taja, za kaho siabie vydavała1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło8

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →