Hramadstva22

«Dla Hrodzienskaj dyjacezii heta rekord pa biełarusizacyi». Što viadoma pra novapryznačanaha biskupa Hulaja

Siońnia Papa Rymski Francišak pryznačyŭ lidskaha probašča Uładzimira Hulaja biskupam-kaadjutaram Hrodzienskaj dyjacezii. Vierahodna, heta padrychtoŭka da zamieny na čale hetaj dyjacezii jaje niaźmiennaha kiraŭnika ciaham apošnich 33-ch hadoŭ Alaksandra Kaškieviča, jakomu nieŭzabavie spoŭnicca 75 hadoŭ. Što viadoma pra novapryznačanaha katalickaha ijerarcha?

Novapryznačany biskup Uładzimir Hulaj lubić muzyku i sam hraje na barabanach

Na aficyjnym sajcie Ryma-katalickaj carkvy ŭ Biełarusi nadrukavanaja karotkaja bijahrafija 48-hadovaha Uładzimira Hulaja.

Jon naradziŭsia 14 červienia 1975 hoda ŭ Vaŭkavysku, a pieršuju duchoŭnuju adukacyju atrymaŭ u 1992-1998 hadach paśla navučańnia ŭ Hrodzienskaj vyšejšaj duchoŭnaj sieminaryi. Paśla taksama śpiecyjalizavaŭsia ŭ dahmatyčnaj teałohii ŭ Lublinskim katalickim univiersitecie ŭ Polščy.

3 2000 pa 2001 hod ksiondz Uładzimir Hulaj byŭ vikaryjem parafii śviatoha Franciška Ksavieryja ŭ Hrodnie, z 2001 pa 2003 hod — prefiektam Vyšejšaj duchoŭnaj sieminaryi ŭ Hrodnie, z 2003 hoda — probašč parafii Uzvyšeńnia Śviatoha Kryža ŭ Lidzie.

3 listapada 2006 hoda jon taksama byŭ biskupskim vikaryjem dušpastyrstva dla Lidskaha rehijona, a z 2016-ha — kanonikam hremijalnym kafiedralnaha kapituła Hrodzienskaj dyjacezii.

Hulaj viadomy svaimi muzyčnymi zachapleńniami: jašče padčas vučoby ŭ sieminaryi budučy biskup stvaryŭ muzyčny hurt AVE, nie pakidaŭ muzyku i ŭžo staŭšy probaščam: sam hraŭ na barabanach, kali ŭ parafii prachodzili «kanikuły z Boham» dla miascovych dziaciej.

Vierniki, jakija dobra viedajuć ksiandza Uładzimira, užo padzialilisia svaimi dumkami nakont pryznačeńnia jaho biskupam. Niekatoryja adznačajuć, što pad kiraŭnictvam probašča parafija stała mienš «polskaj», a bolš «biełaruskaj», to-bok heta dakładna nie śviatar z «polskaj partyi», što dla Hrodzienskaj dyjacezii tradycyjna maje vialikaje značeńnie:

«Nabaženstvy na samyja vialikija śviaty pravodzić pa-biełarusku, u niadzielu ŭ Lidzie-fary try imšy pa-biełarusku — dla Hrodzienskaj dyjacezii heta rekord pa biełarusizacyi», — havoryć adzin ź viernikaŭ.

Na novapryznačanaha biskupa ŭskładajuć nadzieju jak na «novy viecier u vietrazi» — u pryvatnaści, spadziajucca na bolšaje ŭklučeńnie Hrodzienskaj dyjacezii ŭ ahulnabiełaruskija katalickija spravy i dalejšuju biełarusizacyju Katalickaj carkvy na Hrodzienščynie.

Taksama vierniki adznačajuć, što mienavita ź Lidy ŭžo na praciahu mnohich hadoŭ arhanizoŭvajuć piešuju pilihrymku ŭ Budsłaŭ, što śviedčyć pra dobraje dušpastyrstva Uładzimira Hulaja dla miascovaj moładzi.

Sam ksiondz Uładzimir Hulaj užo taksama prakamientavaŭ svajo novaje pryznačeńnie:

«Pierš za ŭsio, słovy, napoŭnienyja padziakaj Bohu za jaho biaźmiernuju luboŭ, jakuju akazvaje kožnamu z nas… Dziakuju za dar paklikańnia, za novaje zadańnie. Kali Boh daje zadańnie, jon daje i Svaju łasku, kab heta zadańnie ja vykanaŭ dobra».

 

Kamientary2

 • VITAŬT
  06.04.2024
  Biełarusizacyju ŭ katalickaj carkvie vitaju, vielmi doba i tak pavinna być.
  A voś u maskoŭskaj carkvie ŭ Biełarusi biełarusizacyju treba šukać iz mikraskopam i navat tady cažka znajci, bo biełarusizacyja źjaŭlajecca voraham dla maskvy.
  U budučyni, ŭ svabodnaj Biełarusi, napeŭna Biełaruskaja Aŭtakiefalnaja Pravasłaŭnaja Carkva vierniecca iz zamiežža, a maskoŭskuju buduć hnać tak jak na Ŭkrainie.
 • nie biełarus
  06.04.2024
  Tradycyjna biełarusizacyja idzie pierad rusifikacyjaj. Paniamońnie - nie Ruś.

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło10

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Usie naviny →
Usie naviny

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być8

U ZŠA vyzvalili žančynu, jakaja adsiadzieła 43 hady ni za što2

Paśla ŭrahanu biełarusy padali bolš za 10 tysiač zajavak u Biełdziaržstrach1

Pad Minskam busieł kupaŭsia ŭ voziery razam ź ludźmi VIDEA5

Biełaruś paćvierdziła rasstrelny prysud Kryhieru: «Hiermanii prapanavanyja kankretnyja rašeńni»8

Alaksiej Tałaj prapanavaŭ dać Łukašenku zvańnie Hieroja Biełarusi23

Zabojca polskaha sałdata na miažy ŭstanoŭleny. Jon usio jašče ŭ Biełarusi3

Što viadoma pra sudździu i prakurorku, jakija vynieśli śmiarotny prysud hramadzianinu Hiermanii3

Chłopiec źnik u lesie pad Siannom i znajšoŭsia tolki praz 25 hadoŭ. Jaho siastra raskazvaje, jak tak atrymałasia5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło10

Stryžak pra Pratasieviča: Sa mnoj takoha adbycca nie mahło

Hałoŭnaje
Usie naviny →