Śviet11

Stała viadoma, jakija z palitykaŭ najbolš papularnyja i nienavisnyja ŭ Jeŭropie 

Apytańnie pravodziłasia ŭ krainach Jeŭrasajuza vydańniem Euronews i francuzskim centram daśledavańnia hramadskaj dumki Ipsos. Siarod 26 tysiač apytanych 47% stanoŭča acanili asobu Uładzimira Zialenskaha, jon staŭ najbolš papularnym palitykam. A voś na druhim polusie, jak najbolš nienavisny palityk, prahnazavana apynuŭsia Uładzimir Pucin.

Fota: AP Photo/Vadim Ghirda

Pa kolkaści pazityŭnych acenak prezident Ukrainy Uładzimir Zialenski apiaredziŭ lidaraŭ krain ES — Ołafa Šolca, Emanuela Makrona i Donalda Tuska. Adnak asoba Zialenskaha vyklikała kantrasnyja acenki, bo siarod apytanych niamała i tych, chto aceńvaje jaho niehatyŭna: 32%. Jašče 21% skazali, što mała što pra jaho viedajuć.

Najbolš pazityŭnyja vodhuki Zialenski atrymaŭ u krainach Skandynavii, dzie 70-80 pracentaŭ apytanych acanili jahonuju dziejnaść stanoŭča. A horš za ŭsio, pavodle danych sacapytańnia, da prezidenta Ukrainy staviacca ŭ Vienhryi, Hrecyi i Słavakii, dzie tolki ad 15 da 25 pracentaŭ respandentaŭ vykazalisia pra Zialenskaha stanoŭča.

Emanuel Makron zaniaŭ druhoje paśla Zialenskaha miesca, nabraŭšy kala 41% stanoŭčych acenak siarod respandentaŭ z krain ES. Ołaf Šolc idzie śledam za Makronam, jon atrymaŭ 38% uchvaleńnia. Charakterna, što najmienšuju kolkaść uchvalnych acenak Šolc i Makron nabrali siarod respandentaŭ sa svaich ułasnych krain.

Najmienš uchvalenymi palitykami, pavodle sacapytańnia, stali lidary Rasii i Vienhryi — Uładzimir Pucin i Viktar Orban. Dziejnaść Orbana pazityŭna acanili tolki 15 pracentaŭ apytanych jeŭrapiejcaŭ, a Pucina — uvohule tolki 10. 79% jeŭrapiejcaŭ akreślili svajo staŭleńnie da Pucina jak niehatyŭnaje.

Adnosna lepš pazicyi rasijskaha kiraŭnika vyhladajuć u mierkavańniach žycharoŭ Bałharyi, Słavakii i Hrecyi, dzie stanoŭča jaho acanili ad 22 da 37 adsotkaŭ respandentaŭ. U krainach Paŭnočnaj Jeŭropy stanoŭča da Pucina staviacca ličanyja adzinki apytanych.

Horš za ŭsio Pucina acanili ŭ Finlandyi (94%), Šviecyi (91%), Danii (91%), Polščy (91%), Ispanii (90%), Partuhalii (89%), Niderłandach (88%) i Francyi (80%). Tolki ŭ čatyroch krainach jaho asudžajuć mienš za 60%: u Hrecyi (59%), Vienhryi (57%), Słavakii (56%) i Bałharyi (48%).

Najbolš z krain Jeŭrasajuza lubiać Pucina ŭ Bałharyi: 37% respandentaŭ adtul aceńvajuć jahonuju asobu pazityŭna. Taksama dobra dumajuć pra Pucina 28% udzielnikaŭ apytańnia z Hrecyi, 22% — sa Słavakii, 20% — ź Vienhryi.

Adkazu adnosna staŭleńnia da Łukašenki heta apytańnie nie dało.

Kamientary1

  • Pytańnie
    05.04.2024
    A prezident Cichanoŭskaja na jakim miescy?

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Usie naviny →
Usie naviny

Čarha lehkavych aŭto na ŭjezd u Polšču ź Biełarusi pavialičyłasia ŭ čatyry razy5

Juryj Čyž pajšoŭ u rasijski sud, kab pazmahacca za svoj małakazavod u Hielendžyku

Jak transhiendar abvaliŭ prodažy samaha papularnaha amierykanskaha piva15

Iłan Mask žorstka vyśmiejaŭ Microsoft za hłabalny IT-zboj5

Śviatłana Cichanoŭskaja sustrełasia ź Viktaram Orbanam23

Nie rabicie hetuju pamyłku ŭ zachoŭvańni chleba5

Nazirajecca maštabny zboj elektroniki pa ŭsim śviecie. Aeraporty admianiajuć paloty13

Kałabaranty z Zaparožskaj vobłaści vydajuć sustreču z pramaskoŭskim biełaruskim aktyvistam Łuščom za aficyjny vizit1

Za dva z pałovaj hady na miažy Biełarusi i ES zahinuli 126 mihrantaŭ2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł24

Što viadoma pra hramadzianina Hiermanii Ryka Kryhiera, jakomu ŭ Biełarusi prysudzili rasstreł

Hałoŭnaje
Usie naviny →