Śviet22

U Małdovie pryznali ekstremisckim ściah impierskaj Rasii

Sudździa zadavoliła zapyt Hienprakuratury, Miniusta i Słužby infarmacyi i biaśpieki.

Fota: point.md

Hetyja instytuty zapatrabavali ŭstanaŭleńnia ekstremisckaha charaktaru ściaha z tryma haryzantalnymi linijami bieł-žoŭta-čornaha koleru, jaki «prapahandujecca Kramlom i Uładzimiram Pucinym jak simvał «novaj Rasii», piša point.md.

Vydańnie padkreślivaje, što ŭ 2014 hodzie hety ściah łunaŭ u Daniecku i Łuhansku, a ŭ niekatorych vajskovych častkach jon zachoŭvajecca dahetul. Padobnyja ściahi taksama vykarystoŭvajucca ŭ Kamracie (prarasijski rehijon Hahauzija na poŭdni Małdovy) padčas prarasijskich demanstracyj.

U kastryčniku 2022 hoda Vieniecyjanskaja kamisija ŭstanaviła, što ŭłady Kišyniova pastupili pravilna, zabaraniŭšy simvały rasijskaj vajny va Ukrainie: hieorhijeŭskuju stužku, litary «Z» i «V». Ekśpierty kamisii pryjšli da vysnovy, što zakon, jaki zabaraniaje hetuju simvoliku, adpaviadaje patrabavańniam zakonnaści, lehitymnaści i suraźmiernaści.

Zatym parłamient prahałasavaŭ za zabaronu na terytoryi Respubliki Małdova simvałaŭ, jakija prapahandujuć vajnu, — litar «V» i «Z» i hieorhijeŭskaj stužački. Tak, za parušeńnie hetaha zakona ŭ Kryminalnym kodeksie praduhledžany štraf 9 tysiač lejaŭ (500 dalaraŭ) i ad 30 da 60 hadzin hramadskich rabot.

Kamientary2

  • *
    05.04.2024
    Ardu ź jaje symbolikaj - na śmietnik historyi!!!
  • M
    05.04.2024
    Russkije impierasty nastolko zaŭziata vojevali s trieklatym zapadom , čto sdiełali simvołom svojej ekspansii zapadnyje bukvy - iniciały priezidienta jevrieja, vozhłavivšieho soprotivlenije ahrieśsii.

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →