Hramadstva44

Eks-palitźniavolenaja pa spravie Tut.by raskazała pra svaje startapy, turmu i žyćcio ŭ Hruzii

Darja Daniłava praviała amal hod u SIZA. Kali vyjšła na volu, palacieła ŭ Hruziju i pačała novy prajekt. Pra novaje žyćcio raspytaŭ Devby.io.

Fota: asabisty archiŭ

Darja — eks-CEO viadomaha biełaruskaha startapa RocketData. Jaje zatrymali ŭ mai 2021 hoda pa spravie «Tut baj miedyja» ab uchileńni ad vypłaty padatkaŭ. Amal hod jana praviała ŭ SIZA. 25 krasavika 2022 hoda sud prysudziŭ jaje da 16 miesiacaŭ u kałonii ahulnaha režymu — ale nie za padatki, a za pratesty. Joj zaličyli termin u izalatary i vypuścili na volu. Praz 10 dzion Daša palacieła ŭ Hruziju.

— Daša, dzie ty ciapier žyvieš?

— Ciapier my z mužam žyviem u Tbilisi.

Pamiataju, jašče na pačatku 2020 hoda muž lotaŭ na harnałyžny kurort u Hudaury i pisaŭ mnie, jaki prykolny horad Tbilisi, treba budzie kali-niebudź siudy źjeździć. Kali b tady mnie chto skazaŭ, što ŭ tym ža hodzie ŭ Biełarusi projduć «takija» vybary, što potym ja pradam biznes, siadu ŭ turmu, vyjdu i ŭ vyniku apynusia ŭ Tbilisi, ni za što b nie pavieryła.

— Čamu nie, naprykład, Polšča, kudy mnohija ajcišniki-biełarusy z časam źjazdžajuć z Hruzii?

— Viadoma, paralelna my vyvučali inšyja varyjanty, pierš za ŭsio Polšču. Ale ŭvosień 2022 hoda Rasija aneksavała častku ŭkrainskich terytoryj, hučali zajavy pra toje, što heta daje joj prava na vykarystańnie jadziernaj zbroi dla abarony «svaich terytoryj», pahrozy, što «my ciapier dojdziem da Varšavy». Mnie paśla ŭsiaho pieražytaha nie chaciełasia novych niervaŭ. Tamu z ulikam roznych faktaraŭ — biaśpieka, addalenaść ad vajny, prastata lehalizacyi — my vyrašyli, što zastaniemsia ŭ Hruzii.

Plus chaciełasia pažyć u bolš soniečnaj krainie, čym Biełaruś — u Hruzii kala 290 soniečnych dzion u hodzie. Tut my bavim značna bolš času na śviežym pavietry. Navat śpiecyjalna vybrali dla kupli kvateru z terasaj — ciapier jak minimum 6 miesiacaŭ u hodzie my śniedajem, pracujem i siadzim ź siabrami ŭviečary na terasie.

— U kolki abyšłasia kupla kvatery ŭ Hruzii? Čamu pryniali takoje rašeńnie — byli ŭpeŭnienyja, što zastaniaciesia nadoŭha?

— U nas trochpakajovaja kvatera (kala 130 kv. mietraŭ) u kvartale «Džykija» abyšłasia ŭ 200+ tysiač dołaraŭ, na momant kupli cana kvadratnaha mietra žytła z dobrym ramontam u Tbilisi była supastaŭnaja z cenami ŭ Minsku.

Nam prosta chaciełasia mieć adčuvańnie svajho doma: ja praviała hod u SIZA, muž — u pierajezdach pamiž hatelami i zdymnymi kvaterami, potym niejki čas žyli na zdymnych kvaterach.

I finansavaja pryčyna. Vosieńniu 2022 hoda ŭ Tbilisi była darahaja arenda i adnosna nizkaja cana kvadrata na druhasnym rynku. Atrymlivałasia, što arenda kvatery na praciahu hoda abychodziłasia ŭ 10-15% ad jaje koštu. Za niekalki hadoŭ možna było vydatkavać praktyčna pałovu koštu kvatery. Za hod situacyja pryncypova nie źmianiłasia, choć kvatery krychu padaraželi, a košt arendy źniziŭsia. Za arendu trochpakajoŭki, supastaŭnaj z našaj, z dobrym ramontam i ŭ dobrym rajonie, my płacili b kala 1500 dalaraŭ na miesiac.

Darečy, było niazvykła, kali my pieraviali pradaŭcu hrošy za kvateru i nie atrymali nijakaha papiarovaha paćvierdžańnia ździajśnieńnia ŭhody. Nas supakoili — skazali, što praz paru dzion apieracyja adlustrujecca ŭ rejestry ŭhod z žyłoj nieruchomaściu.

U płanie akazańnia dziaržaŭnych pasłuh hruziny, jak mnie zdajecca, pajšli dalej za biełarusaŭ. U Tbilisi jość Public Service Hall. Heta adnoje akno dla akazańnia raznastajnych dziaržpasłuh, pačynajučy ad rehistracyi IP i ŭkładańnia ŭhod ź nieruchomaściu da pabrańnia šlubam i atrymańnia DNŽ.

Usie bazy danych u elektronnym vyhladzie — dadatkova nijakich dakumientaŭ praktyčna nie treba prynosić. Potym na telefon prychodzić paćvierdžańnie ab praviedzienaj apieracyi.

Tamu ŭ Hruzii lohkaja lehalizacyja i vielmi nienapružnaja biurakratyja. 

— Niejak intehrujeciesia?

— Tut ja ŭ asnoŭnym kamunikuju z ekspatami. Ale ŭ mianie jość zapyt na niejkuju intehracyju, tamu ja pajšła na dvuchmiesiačnyja kursy hruzinskaj. Mnie zdajecca, što pazicyja dobraha ekspata — pravieści ŭmieranuju intehracyju ŭ hramadstva, vyvučyć movu na bazavym uzroŭni, mieć ujaŭleńnie pra historyju i kulturu ŭ ahulnych rysach. I dla mianie heta jašče pytańnie pavahi krainy, u jakuju ja zmahła pierajechać, jakaja stvaryła ŭmovy dla taho, kab ja zmahła tut zastacca.

— Ci jość u Tbilisi IT-kamjunici?

— Takoha, jak, naprykład, u Varšavie, — nie. Navat miascovaje IT-kamjunici słaba raźvitaje. U mianie spačatku było takoje natchnieńnie, što ciapier ja pačnu mientaryć niejkija hruzinskija startapy, bo ŭ mianie byŭ zapyt na intehracyju ŭ łakalnuju tusoŭku. Ale zapyt nieŭzabavie raźbiŭsia ab adsutnaść niejkaj cikavaj tusoŭki.

Pieryjadyčna prachodziać IT-iventy, bo Tbilisi — zručnaja placoŭka. Adnosna niadaŭna DemoDay u Tbilisi pravodziŭ aksieleratar Ultra VC (zasnavany ekśpiertami ź Biełarusi).

Paśla hetaha mierapryjemstva mianie zaprasili pabyć mientarkaj u aksieleratary. Ja dapamahała ŭ adbory ŭ novy betč, jość niekalki startapaŭ, jakim mnie było b cikava dapamahčy. 

Tak jak maja zona kampietencyj — heta B2B SaaS, to dapamahaju ŭ asnoŭnym z tym, jak z dobraj idei zrabić dobry biznes: junit ekanomika, prodažy, daśledavańni rynkaŭ i klijentaŭ, ekśpierymienty, pošuk product market fit.

Ja liču, što samaje składanaje, heta zrabić pieršy startap, a dalej užo bolš-mienš padobny padychod — biary i rabi. Tak što imknusia dapamahać ludziam nie vynachodzić ułasnaha rovara i nie rabić usich tych pamyłak, jakija my rabili ŭ Rocketdata.

U IT-halinie Hruzii źjaŭlajucca niejkija prajekty, ale raspracoŭščyk — heta nie top-of-the-mind prafiesija siarod maładych ludziej. Jość anałah našaha PVT, ale hetaja struktura bolš razdaje hranty na roznyja prajekty. Jość miascovyja inicyjatyŭnyja ludzi, jakija robiać prahramu a-la «ŭvajści ŭ ajci». Źbirajuć mientaraŭ, u asnoŭnym heta siarod hruzinaŭ, i vučać inšych hruzinaŭ raspracoŭcy.

— U krasaviku 2021 hoda — niezadoŭha da tvajho aryštu — zdaryŭsia tvoj pieršy ekzit. RocketData padpisała inviestycyjnuju ŭhodu z rasijskim kartahrafičnym servisam «2HIS». Ci pamiataješ, pra što tady dumała, jakija byli płany?

— Adrazu paśla padpisańnia ja źjechała ŭ Dubaj razam z bratam (kafaŭndaram startapa) i jaho žonkaj adznačać uhodu.

Pamiataju, my siadzieli, abmiarkoŭvali, jak my dalej budziem budavać svajo žyćcio. Ja płanavała zrabić paŭzu ŭ karjery, pastupova pieradać usie spravy ŭ RocketData novamu CEO i syści ŭ dekretny adpačynak. A praź niekatory čas paśla viartańnia ŭ Biełaruś mianie aryštavali. I ja na hod apynułasia ŭ SIZA.

RocketData — raspracoŭščyk servisu pa kiravańni anłajn-prysutnaściu biznesu. Płatforma dapamahaje kampanijam kiravać infarmacyjaj pra siabie, pracavać z vodhukami i pryvodzić novych klijentaŭ z najbolš papularnych hieaservisaŭ.

Viasnoj 2021 hoda rasijskaja kampanija «2HIS» vykupiła 49% doli RocketData i płanavała da kanca 2021 hoda pavialičyć svaju dolu da 88%. Častka doli kampanii zastałasia ŭ zasnavalnikaŭ. U 2022 hodzie Rocketdata i «2HIS» kančatkova zaviaršyli ŭhodu. 

— Što zdaryłasia ź biznesam?

— Da majho aryštu nichto nie byŭ hatovy. Ja bajałasia, što ŭvieś biznes moža razvalicca. Na toj momant RocketData byŭ nievialikim startapam, u kamandzie było kala 100 čałaviek. Vielmi šmat usiaho trymałasia na mnie jak na CEO. Ja praktyčna sama viała ŭsiu ŭhodu z «2HIS», nichto nie viedaŭ pra ŭsie niuansy pa dakumientach, jak usio maje pracavać.

Akramia taho, u pracesie ŭkładańnia ŭhody my raspracavali supierambitny biznes-płan — pavialičyć vyručku ŭ try razy za adzin hod. Heta było dastatkova śmieła. Na toj čas kavid jašče nie skončyŭsia, i my nie całkam razumieli, jak budzie raźvivacca situacyja na rynku. Siarod našych klijentaŭ było šmat afłajn-biznesaŭ. Ale ŭsia kamanda vydatna z usim spravilisia i vykanała ŭsio, što my płanavali. 

Darečy, da pracy ja viarnułasia litaralna praz paru dzion paśla vychadu ź SIZA. Uźnikli peŭnyja biurakratyčnyja i jurydyčnyja pytańni, jakija tyčacca zaviaršeńnia etapaŭ uhody z «2HIS». Bieź mianie ŭ kamandy nie atrymlivałasia hetyja pytańni zakryć, pryjšłosia padklučacca i hutaryć ź inviestarami. Paśla doŭhaj adsutnaści heta vyhladała dosyć niedarečna. Zdajecca, padčas zvanka ŭsie hladzieli na mianie jak na «paŭstałuju ź piekła».

Ahułam u SIZA ja vielmi pierajmałasia za toje, nakolki naohuł zachavaju svoj rozum, prafiesijnuju zdolnaść vyrašać niejkija prablemy, znachodzić niejkija rašeńni, i ci nie źjedu z hłuzdu.

Bo ŭ tych umovach, u jakich ja była, niaprosta zrazumieć, ty naohuł akiej ci nie akiej. Ty prosta hod siadziš, čytaješ knihi, zajmaješsia sportam, pišaš listy i bolš ničoha. Heta było vielmi składana, asabliva dla takoha dziejnaha čałavieka, jak ja. Ale, jak vyjaviłasia, maje mientalnyja zdolnaści za hety čas nie pahoršylisia.

Darečy, jašče ŭ pracesie stvareńnia RocketData ja płanavała, što heta nie budzie doŭhaja historyja, i što hadoŭ praź piać ja pradam kampaniju i vaźmu paŭzu ŭ karjery.

Heta byli dla mianie life changing money. Ja z prostaj vykładčyckaj siamji. Tata — zahadčyk kafiedry va ŭniviersitecie, kandydat navuk, mama ŭsio žyćcio pracavała ŭ abłasnoj stancyi junych turystaŭ. My žyli dosyć ścipła. Kali ja vučyłasia va ŭniviersitecie, mnie zdavałasia, što zarobak u tysiaču dalaraŭ — heta pośpiech usiaho žyćcia.

Ciapier ja razumieju, što i miljon dalaraŭ — heta nie takaja vialikaja suma. Ale atrymać jaho ŭsio roŭna kłasna.

— Ci praciahvaješ pracavać u RocketData?

— My padpisali z «2HIS» doŭhaterminovuju ŭhodu da 2026 hoda. Ja pakul zastajusia minarytarnym akcyjanieram u kampanii z dolaj u 3%, ale ŭ 2026 hodzie my z kampanijaj kančatkova raźvitajemsia. 

Paśla majho vychadu ź SIZA ja vyrašyła nie viartacca na pazicyju SIEO, bo ŭsio ŭžo vydatna pracavała i bieź mianie. Ciapier ja ŭdzielničaju ŭ žyćci kampanii pa miery svaich mahčymaściaŭ, chutčej u stratehičnych pytańniach.

U 2022 hodzie praz vajnu va Ukrainie i nastupnyja sankcyi ŭ dačynieńni da Biełarusi mnohija biełaruskija kampanii zastalisia biez zachodnich zakazčykaŭ. U jakoj situacyi apynuŭsia startap RocketData, uličvajučy, što jaho ŭłaśnikam źjaŭlajecca rasijskaja kampanija?

U RocketData asnoŭnym rynkam zaŭsiody była Rasija, jakaja zajmała kala 70% u klijenckaj bazie.

Ciapier uzrovień praniknieńnia ŭ rasijski rynak bolšy za 20%. To-bok kožnaja piataja kampanija, u jakoj jość filijalnaja afłajn-sietka ŭ Rasii, źjaŭlajecca klijentam RocketData.

A mižnarodny biznes paśla ŭviadzieńnia sankcyj pamior. Pryčym pad «sankcyjami» ja maju na ŭvazie chutčej u cełym ahulnaje niehatyŭnaje staŭleńnie i składanaść raźlikaŭ z kampanijami ź Biełarusi. Ani Rocketdata, ani «2HIS» jak jaje akcyjanier nie znachodziacca ni pad jakimi sankcyjami. I halina, u jakoj my pracujem, taksama.

Spačatku byli sankcyi ŭ dačynieńni da Biełarusi, źviazanyja z padziejami 2020 hoda. My spadziavalisia, što hetyja sankcyi doŭha nie praciahnucca i praciahvali pracavać. A potym pačałasia vajna. I kali nam patencyjny klijent ci to ź Iraka, ci to z Afhanistana admoviŭ u supracoŭnictvie, matyvujučy heta tym, što «vy ž kraina, jakaja znachodzicca pad sankcyjami», my zrazumieli, što ŭsio, treba zakančvać, my bjemsia hałavoj ab lod. Treba było albo zakryvać mižnarodnyja prodažy, zvalniać kala 15-20 čałaviek, albo ratavać situacyju.

— Jak ratavali situacyju?

— Damovilisia, što vykupim faŭndarami pravy na intelektualnuju ŭłasnaść RocketData i stvorym asobnuju kampaniju. U vyniku my padzialili biznes i hod tamu adkryli ŭ Polščy novuju kampaniju — BrandWizard, dapracavali pradukt i zapuścili ŭvieś biznes z nula. 

Zabrali z saboj kamandu — prykładna 15 čałaviek, jakaja zajmałasia ŭ RocketData mižnarodnymi rynkami. U kampanii byli klijenty va ŭsim śviecie, jakim padabałasia z nami pracavać i jakija kazali, što hatovyja praciahvać supracoŭnictva, ale nie ŭ Biełarusi.

Na siońnia ŭ kamandzie 20+ čałaviek. U kampanii kala 50-60 klijentaŭ. Pracujem u asnoŭnym na jeŭrapiejski rynak. Dobra raście rynak Łacinskaj Amieryki i rehijon MENA (hieahrafičny rehijon, jaki abjadnoŭvaje dva dziasiatki krain Paŭnočnaj Afryki i Blizkaha Uschodu). Budziem na ich fakusavacca i dalej raźvivać kampaniju.

BrandWizard vyjšła na 30 tysiač dołaraŭ MRR (rehularny štomiesiačny dachod). Sioleta chočam pavialičyć vyručku ŭ 4 razy i dla hetaha jość patencyjał. Pradukt, jaki my kaliści zrabili ŭ RocketData i jaki praciahvajem raźvivać u Brandwizard, vielmi kruty, jon ničym nie sastupaje suśvietnym lidaram u halinie, a ŭ asobnych aśpiektach navat lepšy. 

Kamanda Elatra

— Jak paŭstaŭ prajekt Elatra?

— U 2022 hodzie, kali my kančatkova zaviaršyli exit-uhodu ŭ Rocketdata, ja ŭ niejki momant uśviadomiła, što finansava ŭsio dobra, jość volny čas. Stała dumać, čym było b cikava zajmacca dalej.

Da BrandWizard, jašče ŭ 2022 hodzie, Daša zaniałasia inšym prajektam — Elatra.

Heta koŭčynh-płatforma dla technałahičnych kampanij. Dapamahaje pavysić pradukcyjnaść, uciahnutaść i łajalnaść supracoŭnikaŭ. U śniežni minułaha hoda startap zakryŭ svoj pieršy inviestycyjny raŭnd na 200 tysiač dalaraŭ.

Asabisty archiŭ

Mnie vielmi padabaŭsia koŭčynh. Heta vielmi mocny, mahutny instrumient transfarmacyi, rostu supracoŭnikaŭ. Dla mianie śvietapohladna vielmi važnaja ideja. Z ulikam taho, kolki my pravodzim času na pracy, kłasna było b atrymlivać zadavalnieńnie i samarealizacyju ŭ hetym pracesie, a nie prosta pracavać, bo treba. I koŭčynh — heta kruty instrumient dasiahnieńnia hetaj mety.

Stała hladzieć u hety bok i paźniej padzialiłasia idejaj z Natašaj Drahalčuk (CEO Elatra, eks-cimlid u RocketData — zaŭv.). Nataša niejki čas žyła ŭ Biełarusi, nasiła mnie pieradačy, pakul ja była ŭ SIZA. U niejki momant, paśla realizacyi apcyjonaŭ, atrymanych u Rocketdata, jana vyrašyła syści ŭ sabatykał i naohuł zrabić pierapynak u svajoj karjery, bo zaŭsiody chacieła zrabić svoj prajekt.

U Rocketdata my zaŭsiody bačyli svajoj misijaj pakazvać našym supracoŭnikam, što zrabić svoj startap — heta realny prajekt dla razumnych i ambitnych ludziej, zaŭsiody maksimalna dzialilisia ŭsioj infarmacyjaj pra toje, jak budujem biznes.

My abmiarkoŭvali ź joj roznyja idei, u vyniku vyrašyli pasprabavać zrabić koŭčynh dla technałahičnych kampanij. Vyvučyli rynak, kankurentaŭ, sabrali kamandu i dosyć chutka zapuścili prajekt: ad pačatku resiorču da zboru kamandy prajšli miesiacy try.

Ciapier u kamandzie razam z faŭndarami dzieści 10 čałaviek. Ja źjaŭlajusia minarytarnym kafaŭndaram, abo advajzieram, i pracuju ŭ part-time farmacie.

— Kamientujučy zakryćcio seed-raŭnda na 200 tysiač dołaraŭ, ty adznačyła, što asabistyja historyi pośpiechu faŭndaraŭ byli pustym hukam dla inviestaraŭ z Daliny. 

— Heta vysnova, zychodziačy z našaha vopytu pryciahnieńnia hrošaj. U nas cikavaja kamanda faŭndaraŭ. U mianie jość vopyt ekzitu i ja hanarusia tym, što zrabiła ŭ RocketData. I naohuł sekand-tajm faŭndary — heta toje, što treba dla pryciahnieńnia inviestycyj. Heta ludzi, jakija razumiejuć, što robiać.

Fota: asabisty archiŭ

Druhaja kafaŭndarka Ania Libus (Chief Solution Officer u Elatra) była vice-prezidentkaj Mastercard u Łondanie. Ania vielmi kruty koŭč i mieniedžar. Treci kafaŭndar Saša Ściapanaŭ (Chief Product Officer u Elatra) byŭ adnym ź pieršych prodaktaŭ u WorkFusion i potym kiravaŭ praduktam u šerahu amierykanskich startapaŭ.

Mnie zdavałasia, što ŭ nas supierkrutaja kamanda i my dosyć lohka zmožam padniać hrošy. Ale ŭsio atrymałasia nie tak. Našy historyi nie vyhladali čymści «vaŭ» dla siaredniestatystyčnaha amierykanskaha inviestara.

— Jak padymali pre-seed raŭnd?

— Pieršaje, u mianie byŭ niejki netvark. U RocketData šmat chto chacieŭ inviestavać, časta prychodzili paviedamleńni ad roznych fondaŭ z prapanovaj sustrecca, tamu ŭ mianie była vialikaja baza takich kantaktaŭ. Taksama razhladali ŭsie fondy, jakija pracavali ŭ biełaruskaj ekasistemie i znali mianie.

Akramia taho, pracavali z fondami, ź jakimi nie znajomyja, z angel investors, jakija pracujuć u hetaj industryi i inviestujuć u startapy na hetaj stadyi, u tym liku ciapier. Inšyja kafaŭndary šukali patencyjnych inviestaraŭ u svaich łakacyjach. U Ani Libus, jakaja žyvie ŭ Łondanie, byŭ puł svaich łondanskich inviestaraŭ, u Natašy Drahalčuk u ZŠA — svoj.

Pieršapačatkova my płanavali pryciahnuć raŭnd na 700-800 tysiač dalaraŭ, potym źnizili płanku da 500 tysiač dalaraŭ, ale i takuju sumu vyjaviłasia niaprosta pryciahnuć. U nas na toj momant praktyčna nie było vyručki.

My źmianili stratehiju i vyrašyli ŭziać nievialiki raŭnd — na 200 tysiač dołaraŭ, pakazać trekšan i potym padniać extension da raŭnda na ŭžo vyhadniejšych dla prajekta ŭmovach. Bližej da krasavika-maja chočam pryciahnuć jašče 300 tysiač dołaraŭ, kab atrymać vynikovyja 0,5 miljona dołaraŭ, jakija płanavali pieršapačatkova.

Zadača pre-seed stadyi — heta pabudova MVP, zbor pieršaj zvarotnaj suviazi ad klijentaŭ i hetak dalej. Ciapier u nas užo jość pradukt, jaki my iteracyjnyja palapšajem, źbirajučy zvarotnuju suviaź ad našych karystalnikaŭ, naładžany praces founder-led prodažaŭ, 5 bujnych karparatyŭnych klijentaŭ i 11 tysiač dołaraŭ MRR.

Da kanca čaćviortaha kvartała hetaha hoda chočam vyjści na 50-60 tysiač dołaraŭ MRR i pryciahnuć seed raŭnd. Mety nastupnaha raŭnda — heta ŭžo vychad na ŭpeŭnieny Product Market Fit (adpaviednaść praduktu čakańniam metavaj aŭdytoryi) i padrychtoŭka da maštabavańnia.

Ciapier šukajem siejłz-mieniedžara, nieŭzabavie budziem najmać Key Account Manager (supracoŭnik, jaki pracuje z hałoŭnymi klijentami kampanii) i teściroŭščyka ŭ kamandu raspracoŭki. Paśla padniaćcia seed raŭnda budziem dalej pašyrać kamandu.

— Za apošnija try hady ź Biełarusi syšło niekalki sotniaŭ kampanij i źjechała niekalki dziasiatkaŭ tysiač ajcišnikaŭ. Što dalej budzie ź IT?

— Napeŭna, chutka ŭsio skončycca poŭnaj dehradacyjaj haliny. Chtości zastaniecca, u kaho była niejkaja historyja, jakaja nie dazvalaje ŭsio zakryć raptoŭna. Ale mnie zdajecca, užo niama nijakaj biełaruskaj ajciški ŭnutry Biełarusi. Najlepšyja ŭ asnoŭnym źjechali.

2020 hod

— Ci možaš adnojčy viarnucca ŭ Biełaruś?

— Ja pryniała, što niemahčyma narmalna žyć u čakańni taho, što niešta chutka źmienicca, i žyvu tut i ciapier. Moža być, praz 5+ hadoŭ zmahu pryjechać. Ale ci zachaču ja praz 5+ hadoŭ znoŭ pačynać u Biełarusi žyćcio spačatku, budzie zaležać ad taho, pry jakich abstavinach hetaja mahčymaść pryjezdu adnovicca.

Uva mnie jašče mocnyja patryjatyčnyja pačućci da Biełarusi i žadańnie niešta rabić dla biełarusaŭ. Ale akramia jak mientaryć biełaruskija startapy, pa vialikim rachunku, inšych mahčymaściaŭ rabić niešta karysnaje dla hramadstva pakul niama. I nie viedaju, ci buduć.

Kamientary4

 • Noŭnejm
  05.04.2024
  Na ŭmovach reklamy, napeŭna? Kali tak, to dobra (vydańniu NN taksama treba žyć i raźvivacca).
 • Woodoo Cult
  05.04.2024
  Palitviazień z oac kantory zisiera? Vy žartujecie?) Sami pišacie, što za padatki ŭziali.
 • Aby-što
  07.04.2024
  Hm, Ty sam pišaš na niejkim dziŭnam dyjalekcie, dakładna nie pa-biełarusku.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Vysokaintensiŭnyja fizičnyja nahruzki ŭ staraści palapšajuć pamiać

U Śviatłany Cichanoŭskaj mianiajecca daradca pa pravavych pytańniach23

Łatuška zaklikaŭ žurnalistaŭ i pravaabaroncaŭ ź Jeŭropy skarystacca ź biaźvizu8

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ2

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →