Hramadstva77

«NI dakładna skazała ich abodvuch uklučyć». Što za novaja tajamnica biełaruskaj palityki?

U aficyjnym telehram-kanale Savieta Respubliki na vielmi karotki čas źjaviłasia karotkaje paviedamleńnie: «NI čietko skazała ich dvoich vklučiť — Zajca i Isačienko». Vidavočna, jano trapiła tudy pamyłkova zamiest pracoŭnaha čata, i, mahčyma, tyčycca kadravych pytańniaŭ.

Z paviedamleńnia možna daviedacca, jak u kamunikacyi pamiž saboj supracoŭniki Savieta Respubliki nazyvajuć Natallu Kačanavu — NI, što vidavočna skarot ad Natalli Ivanaŭny.

Kudy ž jana rašuča patrabuje ŭklučyć Zajca i Isačanku — na hetaje pytańnie adkazać składaniej. Leanid Zajac ciapier zajmaje pasadu vice-premjera pa sielskaj haspadarcy, a Anatol Isačanka — staršynia Mahiloŭskaha abłvykankama. Ale raniej abodva ŭ rozny čas pabyli namieśnikami Kačanavaj pa Saviecie Respubliki: Isačanka ŭ 2019-2021, a Zajac u 2021-2022-m.

Moža, Kačanavaj tak spadabałasia tahačasnaja supraca ź imi, što chočacca paŭtaryć jaje znoŭ, tamu ciapier jana dabivajecca, kab Łukašenka pryznačyŭ abodvuch čynoŭnikaŭ u Saviet Respubliki pa svajoj kvocie? Adnak hetamu supiarečyć ustalavanaja praktyka — zvyčajna ni vice-premjeraŭ, ni staršyniaŭ abłvykankamaŭ u hety orhan nie pryznačajuć, a sychod z vysokich pasadaŭ dziela siniekury ŭ Saviecie Respubliki dla abodvuch budzie značnym panižeńniem, znakam apały.

Tamu bolš vierahodna, što havorka idzie pra niejkuju čarhovuju mižviedamasnuju kamisiju, dziejnaść jakoj kuryruje Natalla Kačanava. Jana, jak viadoma, źjaŭlajecca adnoj z najbolš davieranych asob Łukašenki i jon časta daručaje joj arhanizoŭvać i kuryravać roznyja spravy, nie zaŭsiody datyčnyja dziejnaści ŭłasna Savieta Respubliki. 

A moža ŭsio być i ŭvohule banalna: što ŭ suviazi z pačatkam pracy Savieta Respubliki novaha sklikańnia, usie členy jakoha, aprača kvoty Łukašenki, užo pryznačanyja, płanujecca niejkaje mierapryjemstva, i na im Natalla Kačanava choča bačyć znajomyja i pryjemnyja joj tvary. Tamu i rupicca, kab byłych namieśnikaŭ nie zabylisia zaprasić. 

Kamientary7

 • daviedka
  04.04.2024
  N.I. Kočanova triebujet naznačiť oboich v vierchniuju pałatu po kvotie Łukašienko libo vklučiť v priezidium VNS.
  Ili prosto intieriesovałaś v płastičieskom cientrie po povodu vozmožnosti uvieličienija za hossčiot dvuch členov...
 • Kinokritik
  04.04.2024
  Lusia,ONO
 • Hańba
  04.04.2024
  NII imia Kačanavaj.

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak2

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom8

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →