Hramadstva2020

Biełarusy bolš nie zmohuć adnosna biaśpiečna jeździć u Biełaruś praz Rasiju?

Źmieny ŭ zakon ab «darmajedach» zakranuć nie tolki tych, na baraćbu z kim jany nakiravanyja, ale i tych biełarusaŭ, jakija niahledziačy na dadatkovyja ryzyki navažvalisia jeździć na radzimu praz Rasiju.

Ilustracyjny zdymak. Fota: Ministerstva abarony RB

Čamu niekatoryja vybirali taki šlach?

Pahłyblenyja pravierki na miažy, jak i zatrymańni paśla viartańnia ź Jeŭropy ŭ Biełaruś — stali zvyčajnaj spravaj. Niekatoryja biełarusy, kab nie pryciahvać da sabie ŭvahi z boku biełaruskich siłavikoŭ, jeździać u Biełaruś praz Rasiju.

Taki šlach u Biełaruś ličyŭsia adnosna biaśpiečnym u tym liku dla tych, chto nie byŭ u vyšuku na radzimie, choć i trapiŭ u pole zroku siłavikoŭ. Reč u tym, što daloka nie na ŭsich biełarusaŭ, jakimi zacikavilisia siłaviki, zaviedzieny kryminalnyja spravy.

Biełaruskija siłaviki nie dasyłali infarmacyju ŭ RF

Jak raniej tłumačyŭ «Našaj Nivie» Alaksandr Azaraŭ, kali apieratyŭniki ź liku supracoŭnikaŭ MUS ci KDB vyznačajuć asobu, jakuju treba zatrymać, to pačynajuć prahladać źviestki, dzie znachodzicca čałaviek. Jany praviarajuć jaho pa bazie, dzie zachoŭvajucca źviestki pra pierasiačeńnie miažy.

«Kali patrebny siłavikam čałaviek užo źjechaŭ za miažu, to na jaho mohuć nie zavodzić kryminalnuju spravu, a pierš za ŭsio paviedamlajuć u pamiežny kamitet, što takoha hramadzianina treba pastavić na kantrol pierasiačeńnia miažy», — tłumačyŭ były siłavik.

Takimi pavodzinami apieratyŭniki adrazu zabivajuć dvuch zajcaŭ: Pa-pieršaje, čałaviek moža dumać, što kali jaho nie šukajuć pa adrasie rehistracyi, to jon nikomu nie patrebny, a značyć možna spakojna viartacca ŭ Biełaruś. Pa-druhoje, jany nie psujuć sabie statystyku pa vykryvalnaści «złačynstvaŭ».

Zatrymlivali ŭžo ŭnutry krainy

Čałaviek, jakoha apieratyŭniki pastavili na kantrol pierasiačeńnia miažy, jak praviła, spakojna jaje pierasiakaje. Zatrymlivajuć jaho ŭžo ŭnutry krainy, bo tak zručniej.

Kali čałavieka niama ŭ vyšuku i na jaho nie nakładziena nijakich abmiežavańniaŭ na vyjezd ź Biełarusi, jon moža bieśpieraškodna trapić ź Jeŭropy ŭ Rasiju, a adtul u Biełaruś, nie sutykajučysia ź biełaruskimi pahraničnikami. Da niadaŭniaha času takija vizity zastavalisia pa-za ŭvahaj biełaruskich orhanaŭ.

Pra pajezdki ŭ Biełaruś u abychod biełaruskich pamiežnikaŭ niadaŭna raspaviadaŭ ajcišnik, jakomu treba było trapić u Biełaruś, kab pradać kvateru. 

Jaskravym prykładam možna nazvać mastaka Alaksieja Kuźmiča, jaki nieadnarazova jeździŭ u Biełaruś praz Rasiju. Tolki padčas apošniaha vizitu im zacikavilisia śledčyja. 

Ilustracyjny zdymak. Fota: «Naša Niva»

Ładzić takija vizity atrymlivałasia praz toje, što biełaruskija siłaviki nie mohuć pastavić biełarusaŭ na kantrol piarasiačeńnia rasijskaj miažy. A rasijskija MUS i pahraničniki raniej nie mieli abaviazkaŭ pieradavać źviestki svaim biełaruskim kaleham pra ŭsie fakty pierasiačeńnia miažy hramadzianami Biełarusi.

Ciapier situacyja źmianiłasia, bo, zhodna z abnoŭlenym zakonam ab «darmajedach», MUS Rasii štomiesiac budzie pieradavać svaim biełaruskim kaleham źviestki ab pierasiačeńni dziaržaŭnaj miažy Rasii hramadzianami Biełarusi.

Źmieny ŭ zakonie nakiravanyja na toje, kab vyjezd abo vylet u inšuju krainu praz Rasiju nie dapamahaŭ abyści 30-dzionny limit znachodžańnia za miažoj, pieravysiŭšy jaki čałaviek traplaje ŭ bazu nie zaniatych u ekanomicy.

Ale zakranie jon i tych, chto zachoča inkohnita pabyvać u Biełarusi. Navat niahledziačy na toje, što infarmacyja ŭ biełaruskaha boku budzie źjaŭlacca nie ŭ režymie realnaha času, a tolki raz na miesiac, takija pajezdki stanuć bolš niebiaśpiečnymi. 

Čytajcie taksama:

Jakija źmieny ŭ zakonie pa «darmajedach» čakajucca z 1 krasavika

«Fatahrafavali ekran, kali łazili pa sacsietkach». Pasažyr raskazaŭ, jak prachodziła pravierka na biełaruska-polskaj miažy

Kamientary20

 • Jan
  03.04.2024
  Čtoby siejčas nie diełała chunta, jeje ahrofiurier proihrał vybory. Riezultaty nie byli «ošiełomitielnymi», prosto 97 % byli protiv prodołžienija upravlenija stranoj bolnym diletantom i jeho andriejčienkovymi i kačanovymi. Za 30 let strana nie postroiła fundamient dla suvieriennoho raźvitija. Bandity liš postroili raj dla siebia, razriešili okkupirovať stranu banditami iz rf i tiepieŕ triasutsia, čtoby nie pojti na vojnu. Vieś itoh. A moh stať piervym po-nastojaŝiemu. Vierili , vierili, no spravku nie provierili.
 • davykabieńvaŭsia
  03.04.2024
  Skažam dziakuj Alaksieju Kuźmiču!
 • Jaśka
  03.04.2024
  Jašče čaściej treba było pra heta pisać! Mazhoŭ zusim niama!

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Usie naviny →
Usie naviny

Na BT zapuścili šou «Dobry viečar!» Hościa pieršaha vypusku — zorka rasijskaha šansona Vika Cyhanova20

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby25

Izrail nanios udary pa Jemienie «paśla dzieviaci miesiacaŭ bieśpierapynnych napadaŭ»8

Zorka tyktoku Liza Vietrava zakryvaje svoj papularny błoh pra biełaruskuju movu18

«Budzie adbyvacca vymušany, ale ŭsio bolšy pavarot u bok Rasii». Sacyjołah pra ŭpłyŭ novych sankcyj na nastroi biełarusaŭ63

Redaktar hłybockaj rajonki napisaŭ pra śmiećcie ŭ horadzie, a paśla zrazumieŭ, što padyhryvaje «voraham»14

«Jany kruhłasutačna stajać?» Na Niamizie ludzi vystrailisia ŭ ahramieznuju čarhu — voś navošta VIDEA20

Kijeŭ atakavaŭ niejki tajamničy dron-kamikadze. Što za jon?1

Byłaja biełaruskaja spartsmienka ŭžo druhi raz za žyćcio pamianiała spartyŭnaje hramadzianstva9

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu3

Pamočnik hiendyrektara mazyrskaha NPZ pamior na pracy. Niadaŭna jaho abvinavačvali ŭ raspaŭsiudzie ekstremizmu

Hałoŭnaje
Usie naviny →