Hramadstva33

Doktar Stanisłaŭ Sałaviej raskazaŭ, čamu źjechaŭ z Ukrainy i pajšoŭ na pasadu ŭ Abjadnanym pierachodnym kabiniecie 

«Spadziajusia, što kančatkova nie raźvitaŭsia ź miedycynaj i nie pierajšoŭ u razrad čynoŭnikaŭ», — kaža Stanisłaŭ Sałaviej i dadaje, što da biurakratyčnaj pasady stavicca jak da nieabchodnaści.

Stanisłaŭ Sałaviej. Fota: asabisty albom Stanisłava Sałaŭja

Z Ukrainy vyjechaŭ vymušana

Stanisłaŭ Sałaviej bolš za dva hady rabiŭ doktaram u Adesie. Z Ukrainy jamu daviałosia źjechać, bo ŭ krasaviku skančaŭsia termin dziejańnia biełaruskaha pašparta.

Bieź jaho jon nie zmoh by abnavić časovy vid na žycharstva i pracavać.

A status biežanca va Ukrainie biełarusu atrymać duža niaprosta.

U Polščy Stanisłaŭ z 19 sakavika, a 28-ha Abjadnany pierachodny kabiniet aficyjna abviaściŭ, što Sałaviej pryznačany namieśnikam pradstaŭnicy pa sacyjalnaj palitycy Volhi Harbunovaj. Jaho asnoŭnaja zadača — raspracoŭka prajekta reform sistemy achovy zdaroŭja pierachodnaha pieryjadu, a taksama abarona pravoŭ biełaruskich miedykaŭ.

«Možna skazać, što Volha prapanavała dałučycca da jaje kamandy i ja pahadziŭsia», — davodzić jon.

Miedyk kaža, što na adnoj z narad Kabinieta z udziełam siabraŭ Kaardynacyjnaj rady jon spytaŭ, ci ŭvachodziać u kampietencyi Harbunovaj pytańni sistemy achovy zdaroŭja. Byŭ adkaz, što tak, ale joj patrebny byŭ pradstaŭnik, jaki mieŭsia hetym zajmacca.

Da svajoj pasady Stanisłaŭ stavicca jak da nieabchodnaści, bo refarmavańniem biełaruskaj miedycyny treba było zajmacca, pavodle jaho, «jašče ŭčora».

Jon kaža, što hetym pytańniem zajmajecca davoli vialikaja hrupa ludziej, ale achvotnych iści na jaho ciapierašniuju pasadu asabliva nie było, bo adkrytaje dałučeńnie da apazicyjnaj struktury ciahnie za saboju ryzyku kryminalnaha pieraśledu na radzimie.

Čamu treba płan reformaŭ

Kirunak pracy Stanisłava abmiarkoŭvaŭsia niekalki miesiacaŭ, sam ža jon pytańniem avaryjnych reform sistemy achovy zdaroŭja zajmaŭsia bolš za dva hady. 

Pavodle jaho, ciapierašniaja biełaruskaja miedycyna zadavalniaje tolki čynoŭnikaŭ, jakim padabajecca pakazvać dobryja ličby.

«Jana trymajecca na vykazvańni dyktatara, što «inšym razam nie da zakonaŭ». Takaja praktyka skłałasia ŭ miedycynie davoli daŭno. U joj duža šmat bolevych kropak. U joj nie abaronienyja ni pacyjenty, ni miedyki», — davodzić jon.

«Kali ŭłada piarojdzie da demakratyčna abranych sił, to ŭźnikaje cikavy paradoks: napisana, što čałaviek, adpracavaŭšy 24 hadziny, pavinien syjści sa źmieny i viarnucca na jaje tolki praz 48 hadzin. Inačaj heta budzie niezakonna i za heta buduć peŭnyja nastupstvy. Pry ciapierašnich realijach takija parušeńni ŭściaž», — ilustruje prykładam Stanisłaŭ.

Tamu, kab nie dapuścić razvału sistemy akazańnia dapamohi ŭ pierachodny pieryjad, udakładniaje jon, treba mieć varyjant jaje refarmavańnia.

Pa słovach Stanisłava, składanaść situacyi ŭ tym, što realnaj karcinaj u sistemie achovie zdaroŭja nie vałodajuć ani niezaležnyja ekśpierty, ani Minzdaroŭja, u jakoha jość ličby, jakim viery niama, bo na nizavym uzroŭni lakarniaŭ padroblivajuć statystyku.

Da taho ž i sami čynoŭniki jaje falsifikujuć, a niekatoryja ličby sakreciać.

Nieabchodna pravieści šmat asobnych daśledavańniaŭ, kab zrazumieć ad čaho my adšturchoŭvajemsia, zaŭvažaje miedyk.

Reformy miedycyny treba ruchać svaimi siłami, ale z dałučeńniem zachodnich ekśpiertaŭ.

«My razumiejem śpiektr prablem, jakija pierad nami stajać, ale my nie viedajem sychodnych resursaŭ: dakładnuju kolkaść lekaraŭ, suadnosiny ich uzrostu i inšaje. Adnak heta nie pieraškadžaje nam zrabić płan, jak spynić niehatyŭnyja tendencyi, jakija jość», — zapeŭnivaje Stanisłaŭ.

Pa viartańni chacieŭ by pracavać prostym doktaram

Sałaviej zaŭvažaje, što kolkaść miedykaŭ, jakija źjechali ź Biełarusi, nieviadomaja. Uskosnyja źviestki pakazvajuć, što maštab adtoku kadraŭ kałasalny. Stanisłaŭ spadziajecca, što padličyć, kolki jaho kalehaŭ atrymali dazvołaŭ na pracu za miažoj, dapamohuć zapyty ŭ ministerstvy Polščy, Hiermanii i inšych krain.

Stanisłaŭ Sałaviej pryznajecca, što na radzimie administracyjnaja praca jamu była čužoj i pa viartańni jon chacieŭ by pracavać prostym doktaram.

«Niahledziačy na toje, što mnie padabajecca pracavać praktykujučym doktaram, žyćcio zmusiła zaniacca ciapier hetaj spravaj. Spadziajusia, što kančatkova nie raźvitaŭsia ź miedycynaj i nie pierajšoŭ u razrad čynoŭnikaŭ», — davodzić jon.

***

Stanisłavu Sałaŭju 34 hady. Jon vypusknik Biełaruskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta pa śpiecyjalnaści «Lačebnaja sprava». Prajšoŭ internaturu ŭ Respublikanskim centry «Maci i dzicia» pa śpiecyjalizacyi «akušerstva i hiniekałohija». Tam adrabiŭ akušeram-hiniekołaham dva hady i pierajšoŭ u 3-ju kliničnuju balnicu, dzie adpracavaŭ jašče 5 hadoŭ. Za hety čas atrymaŭ dadatkovuju śpiecyjalizacyju «ultrahukavaja dyjahnostyka» i «ankałohija».

Zajmaŭsia navukovaj pracaj, u 2019 hodzie atrymaŭ premiju za navukovyja dasiahnieńni.

Stanisłava za ŭdzieł u pratestach (dvojčy siadzieŭ na sutkach) i prafsajuznuju dziejnaść (uznačalvaŭ halinovuju prafsajuznuju arhanizacyju miedykaŭ «Panaceja») zvolnili z 3-j minskaj balnicy. Adšukać pracu ŭ inšaj lakarni jon nie zmoh.

Stanisłavu nie ŭdałosia skončyć aśpiranturu. U 2021 hodzie jon mieŭsia baranić dysiertacyju, ale daviałosia źjechać z krainy. Da 2024 hoda rabiŭ akušeram-hiniekołaham u Adesie, taksama byŭ vałancioram.

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Hladzicie taksama:

«Pandemija i represii ŭzarvali sistemu». Daktary raskazvajuć, jak źmianiłasia miedycyna za try hady

Minski doktar adkazaŭ prezidenckaj haziecie: «Ci jość u vas sumleńnie?»

U Polščy zaniepakoilisia pracaj biełaruskich i ŭkrainskich miedykaŭ. Źviazana heta z pracaŭładkavańniem padčas pandemii kavidu

«Na 45 miescaŭ — 5 dziaŭčat». Chirurhaŭ u subardynaturu buduć raźmiarkoŭvać pa pałavoj prykmiecie — studenty aburanyja

Kamientary3

 • Pytańniečka
  02.04.2024
  Skažycie mnie, a jaki dośvied u pana Sałaŭja, kab jamu bracca za raspracoŭku reform biełaruskaj miedycyny?
 • Lolik
  02.04.2024
  Pytańniečka
  Vy nie razumiejecie: jamu prapanavali i jon pahadziŭsia. Navošta tut dośvied? 
  Stasoŭna dakumantaŭ i biežanstva: kolki razoŭ sp. Sałaviej padavaŭsia na biežanstva z 21 h.? Nikolki. Jasna, što va Ŭkrainie i Adesie, asabliva, ciažka žyć. Abstreły, niebiaśpieka realnaja... Nu dyk tak i kažy, što stamiŭsia i strašna. Heta narmalna. A nie viarzi łuchtu pra "Reformy". 
 • Woodoo Cult
  04.04.2024
  Lolik, ty čitať umieješ, Lolik? U nieho pasport zakončiłsia, połučiť ubiežiŝie biełarusu v Ukrainie nieriealno.

  Pytańniečka, po krajniej mierie, on svoju śfieru chočiet rieformirovať. U mienia skorieje vopros, kakije kvalifikacija i skiłły u Horbunovoj, čtoby zanimať tu dołžnosť, kotoruju ona zanimajet? Kromie čuba i pirsinha koniečno.

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →