Ekanomika11

Pamianiali zakon ab kredytnych historyjach. Što źmienicca?

U Biełarusi źmianili zakon «Ab kredytnych historyjach». Adpaviedny dakumient padpisaŭ Alaksandr Łukašenka, paviedamlaje BiełTA. Źviestki z hetaha dakumienta ŭpłyvajuć na toje, daduć hramadzianinu Biełarusi hrošy ŭ banku ci nie.

Zdymak ilustracyjny. Fota: Naša Niva

Pałažeńni zakona, śćviardžajecca ŭ paviedamleńni pres-słužby Łukašenki, «nakiravanyja na pavyšeńnie ŭzroŭniu abaronienaści subjektaŭ kredytnaj historyi ad ašukanskich dziejańniaŭ, a taksama na praduchileńnie niadobrasumlennaha vykarystańnia kredytnych spravazdač karystalnikami kredytnych historyj».

Hałoŭnyja papraŭki zakranuli krynicy farmiravańnia kredytnych historyj. Da źmieny zakona da ich adnosilisia banki, MFA i lizinhavyja kampanii. Mienavita jany pieradajuć u Nacbank źviestki pa kredytnych i inšych damovach, jakija zaklučyli z hramadzianami, piša Tochka.by.

Ciapier śpis pašyryli i ŭklučyli ŭ jaho jurydyčnych asob, jakija realizujuć tavary, raboty, pasłuhi na ŭmovach adterminoŭki abo rasterminoŭki apłaty, naprykład, bujnyja anłajn-kramy (takija jak 21vek.by) i mabilnyja apieratary.

Raspracoŭščyki papravak u zakon №441-Ź ličać, što heta dazvolić bolš dakładna aceńvać kredytazdolnaść biełarusaŭ i nahruzku ŭ častcy daŭhoŭ. Pry hetym u kredytnyja historyi nie trapić infarmacyja pra damovy mikrapazyki, pa jakich hramadzianie pieradajuć łambardu ŭ zakład ruchomuju majomaść.

Heta źviazana z tym, što daŭhi pa takich mikrapazykach nie akazvajuć istotnaha ŭpłyvu na płaciežazdolnaść hramadzian i ich kredytnyja rejtynhi.

Novaŭviadzieńni zakranuć i kredytnyja spravazdačy.

Pa-pieršaje, hramadzianin zmoža zabaraniać Nacbanku davać spravazdaču pra jaho kredytnuju historyju bankam, MFA, lizinhavym firmam, mabilnym apierataram, arhanizacyjam handlu.

Pa-druhoje, ciapier sam hramadzianin moža atrymać kredytnuju spravazdaču biaspłatna dva razy na hod. Da papravak u zakon heta možna było zrabić tolki adzin raz.

Kamientary1

  • Žora
    01.04.2024
    Čamu b nie dazvolić hramadzianam atrymlivać svaju kredytnuju historyju nieabmiežavanuju kolkaść razoŭ na hod? Servier i baza dadzienych, dzie zachoŭvajucca historyi, usio adno pracuje 24/7 - dla Nacbanka dadatkovy raz zhienieravać spravazdaču absalutna ničoha nie kaštuje.

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Biez elektryčnaści zastajecca 851 nasieleny punkt Homielskaj vobłaści. U Mazyry niama śviatła, vady, nie pracujuć pradpryjemstvy

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →