Usiaho patrochu11

Jeŭrapiejskim drevam hoda staŭ polski buk

Užo treci hod zapar polskaje dreva vyjhraje konkurs «Jeŭrapiejskaje dreva hoda», arhanizavany Asacyjacyjaj ekałahičnaha partniorstva (EPA), jakaja bazujecca ŭ Brusieli.

Dreva-pieramožca

Hetym razam pieramožcam staŭ manumientalny buk zvyčajny, jaki raście ŭ starym parku Bataničnaha sadu Urocłaŭskaha ŭniviersiteta. Pieramožca byŭ abrany z 15 dreŭ z roznych kutkoŭ Jeŭropy, jakija pieramahli ŭ nacyjanalnych konkursach.

Polski buk, jaki atrymaŭ mianušku «Serca sadu», atrymaŭ 39 158 hałasoŭ u anłajn-konkursie. Na druhim miescy apynuŭsia francuzski buk, a na trecim — italjanskaje aliŭkavaje dreva.

Siarod inšych supiernikaŭ polskaha dreva byli: adzin z samych vialikich kiedraŭ Bielhii, 400-hadovaja biełaja šaŭkoŭnica z Charvatyi, 110-hadovaja hruša z Čechii, a taksama dub Milenium, jaki pradstaŭlaje Ukrainu.

Kamientary1

  • Gorliwy Litwin
    02.04.2024
    pieramoh, jak i ŭ minułyja hady, tamu što palaki mabilizavana za jaho hałasavali. Im nie ŭsio roŭna za nac. honar. Za što im reśpiekt

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom3

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Usie naviny →
Usie naviny

Pierasadžvacca ŭ inšy aŭtobus u čarzie na miažy bolš nielha? Zdajecca, tak2

Łukašenka prapanavaŭ adsiakać ruki tym, chto kradzie ŭ sielskaj haspadarcy6

Akademija navuk raspracavała instrukcyju pa źniščeńni «ekstremisckich» knih u biblijatekach11

«Zasnuli na Kalinoŭskaha, pračnulisia na Mašerava». U Kobrynie za noč prybrali pakazalniki z proźviščam Kalinoŭski VIDEA2

Hramadzianina Hiermanii prysudzili ŭ Biełarusi da rasstrełu15

Źnikłaha ŭ Polščy biełarusa znajšli ŭ Varšavie źbitym i biez dakumientaŭ10

«Vada pranikła ŭnutr, zapoŭniła sałon mnie pa pojas, ruki treślisia». Chto taja dziaŭčyna z zapaminalnaha fota minskaha patopu3

U Biełarusi pačałasia pieradvybarčaja ahitacyja za Łukašenku FOTAFAKT32

Suśvietnyja ceny na kavu bjuć rekordy. Košt vašaha łate pad pahrozaj5

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom3

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom

Hałoŭnaje
Usie naviny →