Vajna33

U «ŁNR» uzarvali jašče adnaho miascovaha kałabaranta

1 krasavika ŭ samaabvieščanaj «ŁNR» vybuchnuŭ aŭtamabil ź miascovym čynoŭnikam — namieśnikam kiraŭnika Centra absłuhoŭvańnia adukacyjnych arhanizacyj Valeryjem Čajkam. Čynoŭnik pamior na miescy.

Vybuch adbyŭsia ŭ Starabielsku kala filijała Łuhanskaha dziaržaŭnaha piedahahičnaha ŭniviersiteta ŭ 13:30.

Śledčy kamitet Rasii raspačaŭ pa hetym fakcie kryminalnuju spravu. A jašče raniej, u 2023 hodzie, abvinavačańnie ŭ kałabaracyjnaj dziejnaści Valeryju Čajku vystaviła SBU.

Da pačatku poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu Čajka byŭ deputatam Starabielskaj rajonnaj rady. Paśla 24 lutaha 2022 hoda jon dobraachvotna pierajšoŭ na bok akupantaŭ. Byŭ pryznačany daradcam kiraŭnika administracyi Starabielskaha rajona tak zvanaj «ŁNR», udzielničaŭ u stvareńni akupacyjnych orhanaŭ.

Siarod inšaha jon byŭ adnym z arhanizataraŭ «adkryćcia» ŭ Starabielsku padkantrolnych RF «mytnaha pasta» i miascovaha padraździaleńnia «MUS ŁNR».

Kamientary3

 • Palašuk
  01.04.2024
  Małajcy ŭkraincy. Sa zdradnikami razmova pavinna być karotkaj - kvitok na kancert Kabzona.
 • U kas pakul cicha
  01.04.2024
  U Biełarusi cicha: usie čynoŭniki-kałabaranty Maskvy na miescy.
 • Kastuś
  01.04.2024
  vsiem zdorovja v mašinie

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Usie naviny →
Usie naviny

Što adbyvajecca na miažy z Polščaj pierad vychodnymi

«Zamoŭ vielmi šmat». Polski restaran arhanizavaŭ dastaŭku picy prosta ŭ čarhu na miažy ź Biełaruśsiu1

Połk Kalinoŭskaha abvierh paviedamleńnie Minabarony Biełarusi ab hibieli Jana Rudzika3

U Ispanii dakazali hipotezu 54-hadovaj daŭniny viadomaha matematyka rodam z Kobryna

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ4

Čamu ŭ haračyja dni časta balić hałava i jak ad taho ŭbierahčysia

U miastečku Haradok na Biełastoččynie siońnia pačaŭsia fiestyval Tutaka

Milicyja stralała ŭ dvary minskaha šmatpaviarchovika. Što zdaryłasia?

U Biełarusi znoŭ pastrožyli palityčny filtr dla ekskursavodaŭ. Što źmianiłasia ŭ praviłach atestacyi?2

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy5

Chrenin paśla zahadu Łukašenki imhnienna pačaŭ advodzić vojski z paŭdniovaj miažy

Hałoŭnaje
Usie naviny →