Śviet1717

Pucin daručyŭ zrabić ekanomiku Rasii čaćviortaj u śviecie da 2030 hoda

Pucin taksama daručyŭ uradu da 2030 hoda damahčysia, kab uzrovień biednaści nasielnictva Rasii ŭpaŭ nižej za 7%.

Fota: Contributor / Getty Images

Uładzimir Pucin daručyŭ zabiaśpiečyć da 2030 hoda ŭvachodžańnie Rasii ŭ čaćviorku najbujniejšych ekanomik śvietu. Śpis daručeńniaŭ kiraŭnika dziaržavy apublikavany na sajcie Kramla, piša RBK.

Pucin daručyŭ uradu pryniać miery, jakija zabiaśpiečvajuć «uvachodžańnie da 2030 hoda Rasijskaj Fiederacyi ŭ čaćviorku najbujniejšych ekanomik śvietu pa abjomie vałavoha ŭnutranaha praduktu, raźličanamu pa parytecie pakupnickaj zdolnaści». Urad pavinien dać spravazdaču pierad kiraŭnikom dziaržavy ab pośpiechach da 31 sakavika 2025 hoda.

Pucin taksama daručyŭ uradu da 2030 hoda damahčysia, kab uzrovień biednaści nasielnictva Rasii ŭpaŭ nižej za 7%, a biednaści šmatdzietnych siemjaŭ — da 12% i nižej.

Pucin taksama zapatrabavaŭ źnizić dolu impartu ŭ VUP da 17% i pavialičyć niesyravinny nieenierhietyčny ekspart nie mienš čym na dźvie traciny ŭ paraŭnańni z 2023 hodam.

U kancy lutaha 2024 hoda padčas abviaščeńnia Pasłańnia Fiederalnamu schodu Pucin zajaviŭ, što rasijskaja ekanomika ŭ 2023 hodzie pakazała dobry rost, dziakujučy jakomu kraina moža ŭvajści ŭ čaćviorku najbujniejšych ekanomik śvietu. Ciapier, pavodle jaho słoŭ, ekanomika Rasii — najbujniejšaja ŭ Jeŭropie pa pamiery vałavoha ŭnutranaha praduktu pa parytecie pakupnickaj zdolnaści i piataja ŭ śviecie.

Jon adznačyŭ, što pa ekanomicy «rasijanie apiaredzili nie tolki viadučyja krainy Jeŭrasajuza, ale i ŭsie dziaržavy tak zvanaj «Vialikaj siamiorki». Jon dadaŭ, što vielizarnuju rolu ŭ hetym adyhraŭ «fundamientalny zapas tryvałaści, jaki byŭ zrobleny za apošnija dziesiacihodździ».

Kamientary17

 • ))
  01.04.2024
  Estoniju ŭže dahnali? Jenta ž nie z Vozieravym Ameryku dahaniać u 1960...
 • Daradca
  01.04.2024
  Biełaruś staniet piatoj ekonomikoj. Aleś Alechnovič znajet kak
 • PIATRO
  01.04.2024
  Tot słučaj, kohda šutku słožno otličiť ot brieda )

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii66

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Usie naviny →
Usie naviny

Miesiacy karcaru i dva z pałovaj hady biez sonca. Jak małady minčuk prajšoŭ praz kałoniju i krytuju turmu5

Novyja Patriot i SAMP/T nie zmohuć abaranić Charkaŭ, Sumy, Mikałajeŭ i Čarnihaŭ — analityki

Za 40 km ad Minska jość unikalny biaspłatny hidrapark z vadaspadami, lesam, plažami i navat «džakuzi»2

U Biełaruś znoŭ zalacieŭ šachied. Hetym razam jon dabraŭsia da Viciebska12

U Kobrynie bolš nie budzie vulicy Kalinoŭskaha12

Samit NATA pakazaŭ adsutnaść mocnaha lidara nakštałt Čerčyla — Bild3

Kaho siońnia možna nazvać sapraŭdnym patryjotam Biełarusi? Hutarka ź fiłosafam Barkoŭskim13

Hramadzianina Indyi, jak miarkujecca, uziali ŭ zakładniki ŭ Biełarusi9

Biełaruskim błohieram zakručvajuć hajki — źmianili praviły publikacyi rekłamy ŭ sacsietkach. Padrabiaznaści1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii66

Zamach na Donalda Trampa: u jaho stralali ŭ čas vystupu ŭ Piensilvanii

Hałoŭnaje
Usie naviny →