Hramadstva55

Na troch z čatyroch avaryjnych leśvicach «Krokusa» padčas terakta dźviery byli zamknionyja 

Syn uładalnika «Krokus Sici Choła» Emin Ahałaraŭ zajaviŭ, što padčas teraktu byli začynienyja tolki słužbovyja dźviery, a evakuacyjnyja vychady «pracavali ŭ štatnym režymie». Nasamreč padčas teraktu akazalisia začynienyja ŭvachody abo vychady ŭ jak minimum troch z čatyroch evakuacyjnych vychadaŭ, piša «Ahienctva».

Fota: MNS Rasii

Prynamsi ŭ adnych vychadach byli začynienyja abodva ŭvachody na vierchnich pavierchach. Svoj analiz «Ahienctva» pabudavała na razmovach ź siemiarymi hledačami bieletaža i bałkona i daśledavańni dastupnych danych ab zale.

Dla hledačoŭ vierchnich jarusaŭ kancertnaj zały byli dastupnyja čatyry avaryjnyja leśvicy.

Dźvie ź ich prachodzili praz usie čatyry pavierchi budynka, u tym liku cokalny (na płanie №1 i №2). Jašče dźvie leśvicy złučali druhi i pieršy pavierchi (№3 i №4). U budynku taksama byli słužbovyja leśvicy, jak minimum adnoj ź ich (№5) padčas nadzvyčajnaha zdareńnia skarystalisia hledačy.

Adrazu paśla pačatku stralby na trecim paviersie akazalisia začynienyja abiedźvie avaryjnyja leśvicy, paviedamiŭ «Ahienctvu» hladač Jarasłaŭ Huruškin. Hladačka Natalla Ščahłova skazała, što, vybiehšy z zały, jana kinułasia da bližejšaha avaryjnaha vychadu, ale jon byŭ začynieny (leśvica №2).

Pa słovach surazmoŭcaŭ «Ahienctva», ludziam atrymałasia vyłamać dźviery na adnu z avaryjnych uschodaŭ (№2), tak na jaje patrapili ludzi z zały. Z druhoha paviercha na hetuju ž leśvicu zajšła jašče adna hrupa ludziej, jakaja pierad hetym taksama vyłamała dźviery, raspaviała «Ahienctvu» Taćciana Atradnava.

Usie troje vidavočcaŭ paviedamili «Ahienctvu», što ich hrupu vyratavali achoŭnik Alaksiej Asanuškaŭ i hladač Viktar Andrejeŭ.

Jak raskazvaŭ ŚMI Asanuškaŭ, padčas teraktu jon stajaŭ u pieršaj linii achovy. Terarysty paranili jaho kalehu, sam Asanuškaŭ paśla ataki pačaŭ zavodzić ludziej u słužbovaje pamiaškańnie ŭ centry faje, a zatym vyvieŭ ich praz składskija pamiaškańni, kazaŭ jon. Andrejeŭ pa šlachu ruchu hetaj hrupy vyłomvaŭ dźviery pažarnaj siakieraj, pavodle śviedčańniaŭ hledačoŭ. Asanuškaŭ ličyć, što vyratavać im udałosia bolš za 100 čałaviek.

U razmovie z «Ahienctvam» achoŭnik paviedamiŭ, što avaryjnyja vychady znachodzilisia ŭ dymie, tamu jon pavioŭ ludziej praz składskija pamiaškańni na cokalnym paviersie, dzie i pryjšłosia łamać dźviery. Adrazu niekalki hledačoŭ z hetaj hrupy paćvierdzili redakcyi, što ich vyvieli praz słužbovyja pamiaškańni padvała, a apošnija dźviery dapamahli vyłamać užo ratavalniki.

Inšaja hrupa hledačoŭ bałkona, vybiehšy z zały na treci pavierch, pačuła ad eskałatara ŭ centry choła stralaninu, tamu kinułasia da bližejšych dźviarej — heta byli słužbovyja pamiaškańni, praź jakija jany i patrapili na techničnyja vychady (na płanie — №5). Pra heta «Ahienctvu» raspaviali hladač Dejv Prymaŭ i apieratar Taćciana Małavička.

Pa słovach Prymava, pa šlachu im pryjšłosia vyłamać nie mienš za dvoje dźviarej, a vyjšli jany ŭ vyniku z boku ŭvachodu, praź jaki na scenu zachodziać muzyki (na videa Prymava bačna, jak ludzi chodziać pa pamiaškańniach). Vyratavacca tak udałosia «vialikamu natoŭpu hledačoŭ», pryhadała Małavička.

Častka hledačoŭ bieletaža vyjšli ŭ choł druhoha paviercha i pasprabavała vyratavacca praz adnu ź dźviuch evakuacyjnych leśvic u centry choła (na płanie №4).

Jak raspaviała hladačka Kaciaryna Syryna, dźviery na jaje pieršapačatkova byli adčynienyja, ale paźniej, kali ludzi byli ŭžo na leśvicy, jana akazałasia začynienaja (jana nie viedaje, jak dźviery začynilisia). U vyniku hetaja hrupa akazałasia začynienaja na leśvicy, bo dźviery na pieršym paviersie taksama byli začynienyja, uzhadała Syryna.

Pavodle jaje słoŭ, hrupa padniałasia pa leśvicy na ŭzrovień, vyšejšy za druhi pavierch i znajšła tam padsobku, u jakoj praviała kala paŭhadziny. Za hety čas pamiaškańnie napoŭniłasia dymam, i ludzi spuścilisia znoŭ na pieršy pavierch, tam udałosia prałamać ścianu i arhškło i vybracca ŭ faje pieršaha paviercha, dadała žančyna.

Jak pisała va «UKantakcie» Syryna, z 40 čałaviek, jakija ŭbiehli na evakuacyjnuju leśvicu, vybrałasia adtul 12-13.

Pry hetym žančyna pamiataje, jak «stała spatykacca ab zharełych ludziej».

Kamientary5

 • Arnold
  28.03.2024
  NN, samym rasijanam pofih, dyk nam navošta?
 • Čieł
  28.03.2024
  A nie zakroj, połovina zajciev v zale nabjetsia. Dilemma.
 • Pucin, miedviediev, fsb, rpc- zabojcy
  28.03.2024
  Zabivali jak suslikau.

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Usie naviny →
Usie naviny

Pieršyja prablemy biełarusaŭ na Alimpijadzie ŭ Paryžy. Vieślary ŭžo tam, a łodki nie prapuścili 

Topavy amierykanski časopis sprahnazavaŭ, kolki biełarusy zavajujuć miedaloŭ na Alimpijadzie. U rasijan budzie nul

Charys zaručyłasia dastatkovaj padtrymkaj dla vyłučeńnia kandydatam u prezidenty

Pucin zrabiŭ Z-śpievaka Šamana zasłužanym artystam Rasii5

Jeŭrasajuz pačynaje pieramovy pra biaźvizavy režym z Armienijaj3

Biaźvizam u Biełaruś pieršym skarystaŭsia hramadzianin Hiermanii9

Zianon Paźniak vydaŭ čarhovuju knihu19

U čornych busłoŭ u Biełarusi stała vyvodzicca bolš ptušaniat. U čym pryčyna?

Stryžak raskazaŭ, jak zmoh tak pachudzieć8

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava3

Stała viadoma pra aryšt historyka Ihara Mielnikava

Hałoŭnaje
Usie naviny →