Hramadstva4848

Adkul Sachaščyk čerpaje insajdy pra jadziernuju vajnu? Jany supadajuć z dopisami kanśpirałahičnaha telehram-kanała

Hučnyja zajavy ministra abarony ŭ kabiniecie Cichanoŭskaj ab pachodzie Łukašenki na Vilniu amal dasłoŭna supadajuć z pradkazańniami, jakija publikuje kanśpirałahičny telehram-kanał «Biełaruskaja vyviedka». Padobna, što ananimam udałosia raźvieści nie tolki Sachaščyka. 

«Rasija razam ź Biełaruśsiu rychtujucca da ŭžyvańnia jadziernaj zbroi i blickryhu na Vilniu […], biełaruskija hienierały sa svaimi kalehami z Maskvy malujuć strełki na kartach u bok Vilni», — zajavy, zroblenyja Valeryjem Sachaščykam, uschvalavali ludziej i navat prymusili Łukašenku apraŭdvacca. 

Žurnalisty raskručvali Sachaščyka na choć niejkija namioki pra krynicy hetaj infarmacyi. Sachaščyk u kamientaryi «Biełsatu» nie raskazaŭ, adkul usio heta viedaje, ale zapeŭniŭ, što płany «absalutna realnyja».

«Maja kamanda sistemna zajmajecca zboram, analizam i abahulnieńniem infarmacyi ab tym, što adbyvajecca ŭ Biełarusi i vakoł Biełarusi. My majem dastatkovuju kolkaści krynic infarmacyi, kaniečnie, ja nie budu ich nazyvać […]», — skazaŭ Sachaščyk. 

Paźniej jon dadaŭ, što ŭskosna pra heta śviedčać i padrychtoŭka biełaruskich vajskoŭcaŭ u toj formie, u jakoj jaje nibyta nie było nikoli za časy isnavańnia niezaležnaj Biełarusi, a taksama toje, što ŭ Biełarusi ramantujuć masty na darohach u bok Litvy.

Ale vielmi padobna, što adna z krynic infarmacyi Sachaščyka — kanśpirałahičny telehram-kanał «Biełaruskaja vyviedka» na 5000 padpisčykaŭ.

Tak, roŭna za miesiac da zajavy Sachaščyka hety kanał u detalach paviedamlaŭ pra «stratehičnaje płanavańnie» hienieralnymi štabami Biełarusi i Rasii apieracyi pa błakavańni Vilni. Mienavita heta ŭ sakaviku Sachaščyk amal dasłoŭna pierakazvaŭ pad vyhladam insajda. 

Tak, pavodle kanała, «Vilnia pavinna być atočanaja ŭdarami na Paŭdniova-Zachodnim i Paŭnočna-Zachodnim kirunkach achopam siłami 103-j i 5-j mabilnaj bryhady SSA, 120-ja bryhada častkova vysoŭvajecca ŭ jakaści reziervu. […] Vojski nie pojduć masiravanymi broniekałonami, a tolki małymi mabilnymi hrupami z šyrokim vykarystańniem dyviersijna-raźviedvalnaj taktyki, z ulikam reljefu i maskirovačnych mahčymaściaŭ miascovaści. U apieracyi zadziejničany poŭny śpiektr čaściej radoŭ vojskaŭ US RB. Ahniavaja padtrymka ažyćciaŭlajecca zvodnymi ciažkimi i reaktyŭnymi artyleryjskimi bryhadami i zvodnymi padraździaleńniami TR (abrevijaturaj TR zvyčajna skaračajecca «tankavaja rota», aŭtar kanała, jak stanovicca jasna dalej pa tekście, vykarystovaje TR u nieŭłaścivym abaznačeńni apieratyŭna-taktyčnaha rakietnaha kompleksu — «NN»). Asobnaja batareja TR zajmaje pazicyi ŭ niepasrednaj blizkaści da centra horada i razvaročvaje TR sa śpiecčaściu. Pa sutnaści Vilnia biarecca ŭ zakładniki i stanovicca abjektam jadziernaha šantažu (razhladajucca pazicyi ŭ rysie horada ŭ hustanasielenych kvartałach)». 

Niekatoryja adroźnieńni, praŭda, jość.

Tak, toje, što z vusnaŭ Sachaščyka prahučała jak «malujuć strełki na kartach u bok Vilni», u th-kanale vykazana słovami «heta kładziecca na karty Hienštaba», a toje, što Sachaščyk vykazaŭ jak «u Biełarusi ramantujuć masty da Litvy», u aryhinale napisana jak «Biełaruś ciaham 22—23 hadoŭ całkam adramantavała niekatoryja masty na asnoŭnych darohach, jakija viaduć da pahranpierachodaŭ».

Ramonty mastoŭ cieraź Nioman, darečy, nie źjaŭlajucca tajamnicaj. Hetaksama ich ramantujuć i cieraz Sož ź Bierazinoj, i cieraz Dniapro z Prypiaćciu. Pra heta paviedamlajecca zahadzia, a rajonki za 30 hod napisali tamy spravazdač pra ramonty daroh i mastoŭ.

Jość i inšyja prykłady.

Tak, u razmovie z tym ža «Biełsatam» 7 krasavika 2023 hoda Sachaščyk spasłaŭsia na infarmataraŭ sa śpiecsłužbaŭ: «Viadoma, što KDB daŭno raspracavaŭ płan pravakacyi na zachodniaj i paŭdniovaj miažy, naprykład, u suviazi ź viasnovym nastupleńniem USU abo z praviadzieńniem samitu NATA ŭ Vilni 11—12 lipienia», — skazaŭ jon. 

U kanśpirałahičnym kanale «Biełaruskaja vyviedka» za sutki da hetaha vyjšaŭ dopis nastupnaha źmiestu: 

«Chočam terminova painfarmavać našych zachodnich kaleh. Nam pastupiła infarmacyja, što kompleks «pryhatavańnia» KDB u Hrodzienskaj vobłaści, pra jakija my pisali ciaham 6 miesiacaŭ, niejkim čynam źviazany z praviadzieńniem samita NATA ŭ Vilni. Našy krynicy paćviardžajuć, što heta było adnoj z tem abmierkavańnia dyrektara SZR RF i Łukašenki ŭ Minsku. […] Pakul my adznačajem aktyŭnaść uzajemadziejańnia ASAM, jaki kantralujecca Viktaram Łukašenkam, i KDB».

Anałahičnyja supadzieńni byli i ŭ inšych vypadkach pry vystupach Sachaščyka: pra ŭstupleńnie Biełarusi ŭ vajnu, pra zakryćcio miežaŭ dla vajskovaabaviazanych. 

Chto viadzie kanał «Biełaruskaja vyviedka», dakładna nieviadoma. Aŭtar(y) vydajuć siabie za supracoŭnikaŭ łukašenkaŭskich śpiecsłužbaŭ. U apisańni havorycca nastupnaje: «Źviestki z razradu «Absalutna sakretna», z hłybiń samych zakrytych kabinietaŭ roznych śpiecsłužbaŭ». 

Raniej kanał nazyvaŭsia «Hienierał KDB». Heta vidavočnaja suhučnaść z «Hienierałam SVR» rasijskaha kanśpirołaha Valeryja Sałaŭja, jaki śćviardžaje, što Pucin niežyvy i jahonaje cieła lažyć u maraziłcy.

Źmiest biełaruskaha «Hienierała KDB» blizki da rasijskaha «Hienierała SVR», a miescami jaho i pieraploŭvaje.

Tak, kanał hienieravaŭ viersii pra toje, što supracoŭnika KDB «Nirvanu» zastreliŭ nie ajcišnik Zielcar, a inšyja kedebisty; što Sierhiejenku, Alejnika i inšych čynoŭnikaŭ «dezaktyvujuć» padčas zamiežnych vizitaŭ u mašynach i ofisach; što Łukašenka daryŭ Azaronku kuvałdu jak «namiok zdradniku» za niaŭzhodnieny ŭdzieł u prahramach Sałaŭjova; što Tadžykistan mianiaŭ staruju savieckuju zbroju z Afhanistana na sučasnuju biełaruskuju, kab potym joj uzbroili mihrantaŭ, jakija šturmujuć jeŭrapiejskija hranicy; što Łukašenku atruciŭ Pucin; što z Rasii ŭ rezidencyju Łukašenki ŭ jakaści sihnału prylataŭ vajskovy dron, jaki raźviarnuŭsia i palacieŭ nazad i mnohaje-mnohaje inšaje.

Amal ničoha z taho, što ŭpeŭniena pradrakaŭ kanał (šmatrazovaje ŭstupleńnie Biełarusi ŭ vajnu, farmiravańnie Sajuznaj armii, pačatak vajny z Ukrainaj praz ataku afhancaŭ z tadžykskimi aŭtamatami na ŭkrainskich pahraničnikaŭ ź biełaruskaj terytoryi), viadoma ž, nie spraŭdziłasia.

U paviedamleńniach «Biełaruskaj vyviedki» dziŭnym čynam pieraplatajucca pierakaz navinaŭ ŚMI, archiŭnyja źviestki, vydumanyja litaraturnyja apisańni samych intymnych sustreč kiraŭnikoŭ dziaržaŭ i viedamstvaŭ, śmiełyja fantazii na temu špijonaŭ i asabistaha žyćcia čynoŭnikaŭ. U litaratury taki žanr nazyvajuć «alternatyŭnaj historyjaj».

I što zabaŭna, nie tolki Sachaščyk staŭ achviaraj. Ničym nie paćvierdžanuju infarmacyju pra toje, što ŭ Łukašenki infiekcyjna-alerhičny mijakardyt, letaś zhienieravaŭ mienavita kanał «Biełaruskaja vyviedka». Paśla čaho praź niekalki dzion heta pad vyhladam insajdu ahučyŭ Pavieł Łatuška.

Heta daje padstavy dumać, što aŭtar kanała maje vychady na atačeńnie Sachaščyka i Łatuški ci ŭ hetaje atačeńnie ŭvachodzić.

Voś jašče adzin prykład. 

«Łukašenka i jaho siamja pryščeplenyja vakcynaj Pfizer-BioNTech. Dla hetaha była praviedziena śpiecapieracyja pa dastaŭcy nievialikaj kolkaści doz Pfizer na terytoryju RB. Zakupka i dastaŭka vakcyny ažyćciaŭlałasia śpiecyjalnaj hrupaj supracoŭnikaŭ SBP z vykarystańniem zamiežnaj ahientury i supracoŭnika adnaho z pasolstvaŭ. … Pieravozka ažyćciaŭlałasia lehkavym aŭtamabilem z dypłamatyčnymi numarami MZS RB pieranosnym kantejnieram u adpaviednaści z tempieraturnym režymam z terytoryi jeŭrapiejskaj dziaržavy. Vakcynacyja ažyćciaŭlałasia ŭ asabistym miedycynskim błoku rezidencyi ŭ režymie najstražejšaj sakretnaści», — th-kanał «Hienierał KDB», 19 kastryčnika 2021 hoda. 

«Pa tych śviedčańniach, jakija traplajuć u kamandu NAU, uzurpatar u čarhovy raz padmanuŭ biełarusaŭ. Akazvajecca, była praviedziena śpiecapieracyja słužby biaśpieki Łukašenki, pry ŭdziele ahientaŭ zamiežnaj raźviedki Biełarusi, pad dypłamatyčnym prykryćciom, pa zakupcy vakcyn Pfizer […]», — Pavieł Łatuška, 26 kastryčnika 2021 hoda. 

Možna razvažać na temu taho, jakija mety pieraśledujuć aŭtary kanała: samavyjaŭleńnie praz fantastyčnuju litaraturu, śpiecyfičny ŭpłyŭ na palityčnyja pracesy abo dezynfarmacyja čytačoŭ ab pracesach u Biełarusi. Ale heta ŭsio małaznačna. Našmat važniejnaje pytańnie: što vymušaje palitykaŭ dyskredytavać siabie, pierakazvajučy hetyja kanśpirałahičnyja lehiendy?

«Naša Niva» — bastyjon biełaruščyny

PADTRYMAĆ

Kamientary48

 • Śpiec
  29.03.2024
  Kanał Biełaruskaja vyviedka stvorany i padtrymlivajecca Sachaščykam - sam prydumaŭ i paśla spasłaŭsia na svaje ž prydumki jak na niezaležnyja krynicy.
  Inšaja sprava, chto Sachaščyku padkidvaje takija idei. U jaho samoha niama kampietencyj ci dośviedu - jaho funkcyja praz žyćcio - łamać cahliny hałavoj. Kamandu jaho nichto nikoli nie bačyŭ.
 • Niedaviedka
  29.03.2024
  Mienavita hrupa sachaščyka i viadzie hety kanał.
 • Žyvie Biełaruś
  29.03.2024
  Nu što, budziem čakać paćvierdžańnia ad amierykanskaj vyviedki, kali biełaruskaj viery niama)))

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Usie naviny →
Usie naviny

Jašče adna achviara niepahadzi: u Mahiloŭskim rajonie zahinuła 5-hadovaja dziaŭčynka

Na biełaruska-litoŭskaj miažy upieršyniu za doŭhi čas źjaviłasia čarha z aŭtobusaŭ1

Ryžankoŭ: Biełaruś hatova da dyjałohu z Polščaj pa situacyi na miažy20

U załatoj bucy na Jeŭra-2024 adrazu niekalki ŭładalnikaŭ

Jak adroźnivajucca ŭmovy pracy dla IP u Biełarusi i Litvie? 1

Anioł Śmierci. Historyja biełaruski, jakaja paviedamlaje rodnym zahinułych kalinoŭcaŭ pra ich hibiel3

Arhiencina vyjhrała Kubak Amieryki pa futbole — i heta taksama rekord

Jak adrazu paśla zamachu na Trampa sacsietki zapoŭnili teoryi zmovy i pry čym tut Iłan Mask32

U Breście zakansiervujuć ruiny 400-hadovaha klaštara. Heta adzinaje zbudavańnie, što zastałosia ad histaryčnaha Bieraścia4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?16

Siłaviki prosiać u biełarusaŭ za miažoj paviedamić svoj adras ci vysłać damovu arendy. Što viadoma?

Hałoŭnaje
Usie naviny →