Śviet77

U Litvie prezidenta abvinavacili ŭ parušeńni prysiahi i suviaziach ź biełaruskim biznesam

Časovaja śledčaja kamisija, jakuju stvaryli ŭ Siejmie Litvy ŭ kastryčniku 2023 hoda dla rasśledavańnia imaviernaha ŭmiašańnia ŭ prezidenckija vybary ŭ 2019 hodzie, a taksama «niezakonnaha ŭpłyvu» na raźviedku i pry ŭviadzieńni sankcyj suprać Biełarusi, abnarodavała vyniki svajoj pracy, piša «Radyjo Svaboda».

Hitanas Naŭsieda

Jak adznačajecca ŭ aficyjnym paviedamleńni, kiraŭnik Departamienta dziaržaŭnaj biaśpieki Litvy Darus Jaŭniškis dapamahaŭ tahačasnamu kandydatu ŭ prezidenty Hitanasu Naŭsiedzie niezakonna źbirać infarmacyju pra svajo atačeńnie, u tym liku členaŭ jahonaj kamandy i vybarčaha štaba.

Pavodle kamisii, u atačeńni Hitanasa Naŭsiedy znajšli niekalki dziasiatkaŭ čałaviek, jakija ŭjaŭlajuć pahrozu intaresam nacyjanalnaj biaśpieki praź ciapierašnija abo minułyja suviazi ź ludźmi, jakija kantaktujuć sa śpiecsłužbami Rasii ci Biełarusi. Niekatorych ź ich Naŭsieda nibyta płanavaŭ pryznačyć svaimi daradcami.

«Niekatoryja členy pieradvybarčaha štaba kandydata ŭ prezidenty Naŭsiedy, a taksama sam Naŭsieda ŭ 2018-2019 hadach sustrakalisia z asobami, jakija zajmalisia biełaruskim biznesam pa vytvorčaści ŭhnajeńniaŭ, a taksama mieniedžarami (akcyjanierami) i pradstaŭnikami kamiercyjnych kampanij», — adznačajecca ŭ vysnovach kamisii.

Hetyja asoby mahli niezakonna ŭpłyvać na Naŭsiedu, kab paźbiehnuć sankcyj na pradukcyju, realizacyjaj jakoj jany zajmalisia.

Dla dačy pakazańniaŭ na pasiadžeńni kamisii zaprašali pradstaŭnikoŭ Hienieralnaj prakuratury Litvy, pradstaŭnikoŭ vyviedki, Departamienta dziaržaŭnaj biaśpieki, u tym liku jaho kiraŭnika Darusa Jaŭniškisa, pradstaŭnikoŭ Vybarčaj kamisii, MZS i inšych ministerstvaŭ, daradcaŭ Hitanasa Naŭsiedy i samoha dziejnaha prezidenta, žurnalistaŭ Davidasa Pancerovasa i Birucie Davidanicie.

Sam Naŭsieda ad dačy pakazańniaŭ admoviŭsia. Niekatoryja litoŭskija deputaty pabačyli ŭ hetaj akaličnaści parušeńnie prezidentam prysiahi i padstavu dla impičmientu.

U administracyi prezidenta Litvy zajavili, što razhladajuć hetyja zajavy jak dyskredytacyju dziaržavy i jaje Kanstytucyi.

«Kamisija vidavočna palityzavanaja, składajecca z pradstaŭnikoŭ kiroŭnaj bolšaści, i jaje «vysnovy», biez sproby šukać arhumienty ci dokazy, nakiravanyja nie tolki suprać prezidenta, ale i suprać šmatlikich dziaržaŭnych viedamstvaŭ, u tym liku i Departamienta dziaržbiaśpieki, Słužby śpiecyjalnych rasśledavańniaŭ i Hienieralnaj prakuratury», — adznačajecca ŭ kamientary administracyi Hitanasa Naŭsiedy.

Pačałasia hetaja historyja z taho, što ŭ 2020 hodzie vydańnie BNS apublikavała artykuł ab zvarocie vysokapastaŭlenaha pradstaŭnika litoŭskaj raźviedki ŭ parłamient i pravaachoŭnyja orhany ź infarmacyjaj ab niezakonnym zbory ŭ 2018-2019 hadach Departamientam dziaržaŭnaj biaśpieki źviestak ab atačeńni Hitanasa Naŭsiedy, jaki tady bałatavaŭsia ŭ prezidenty.

U parłamiencie tady nie zmahli padtrymać inicyjatyvu pra nieabchodnaść rasśledavańnia hetaha faktu.

Ale ŭ 2023 hodzie litoŭskija žurnalisty Davidas Pancerovas i Birucie Davidanicie, jakich dapytvała parłamienckaja kamisija, vydali knihu «Dakładčyk i prezident», u jakoj znoŭ abnarodavali patencyjna niazručnuju dla litoŭskaha prezidenta infarmacyju.

Paśla hetaha deputat Siejma Vitaŭtas Bakas (Demakratyčny sajuz «Vardan Lietuvos») paŭtorna inicyjavaŭ parłamienckaje rasśledavańnie hetaj historyi, kab «papiaredzić niezakonnaje finansavańnie vybaraŭ i niezakonny ŭpłyŭ na palityčnuju sistemu». 

Adpaviednuju kamisiju stvaryli letaś u kastryčniku. Pasiadžeńni śledčaj kamisii prachodzili dva razy na tydzień, i časta — u zakrytym režymie.

Kamientary7

 • Pytańnie
  27.03.2024
  A što na hety kont nam raspaviadzie spadar Anatol Labiedźka?
 • Aleh
  27.03.2024
  Byvajet takoje čto hłavnyje homofoby sami hiei.
 • Admira Kanariskajte
  27.03.2024
  Prysłuchalisia. Małajcy. A ja ž kazała, što treba pravieryć, što zanadta ŭsio hładka, razumiejučy jahonuju partejnaść. Bo na skonie SSSR, jak mnie rapartavali krynicy ź biezdakornaj reputacyjaj, ustup u partyju pravodziŭsia praz damovu ab supracy z KDB. Całkam imavierna, što ŭ toj čas papracavać jon i nie paśpieŭ, ale byłych tam nie byvaje, nichto nie zabyty i ništo nie zabyta, i na kožnaha miech kampramatu, kab supraca nabyła novuju jakaść i ŭ novy čas. Prykład ? Štazi... U niamieckich uradavych kołach ich jość, a niekatoryje, pierastali navat maskavacca. I heta Niamieččyna, što ŭžo kazać pra byłyja respubliki ŭ składzie impieryi...

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Rabotnicy suda pahražaje da 12 hadoŭ za «zakliki da sankcyj i abrazu Łukašenki»4

Transpartnyja srodki ź biełaruskimi numarami nie zmohuć zajazdžać i ŭ Estoniju7

Na nastupnyja vychadnyja adnaŭlaje pracu lehiendarny «Reaktar». Hulać buduć try dni5

«Ty nie karenny aŭstralijec, a ja karenny ruski». Były premjer Aŭstralii raskazaŭ, jak 10 hadoŭ tamu pahavaryŭ z Pucinym pra Ukrainu6

Łukašenka pamianiaŭ namieśnika ministra abarony2

Minlashas zaklikaŭ biełarusaŭ najbližejšymi tydniami nie chadzić u hryby1

Daśledčyk daviedaŭsia pra historyju pieršych hadzińnikaŭ Žyrovickaha manastyra

U Žłobinie admianili ŭračystaje adkryćcio fłahštoka, kivajuć na nadvorje1

Mazyrskija ŭłady pryznali, što pieraboi z vodazabieśpiačeńniem u horadzie zastajucca

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →