Hramadstva4040

Biełaruskaja Papiałuška: jak maładaja jurystka z Harodni Bažena Jaremič robić ahałamšalnuju karjeru

Z haradzienskaj jurystki — u člena Kanstytucyjnaj kamisii i navukova-ekśpiertnaj rady pry Centrvybarkamie, delehata Usiebiełaruskaha narodnaha schodu, staličnuju deputatku i kiraŭnicu Nacyjanalnaj škoły pryhažości z ułasnym kiroŭcam. Karjera 24-hadovaj Baženy Jaremič raźvivałasia vielmi imkliva: usie hetyja pieramieny ŭ jaje žyćci zdarylisia litaralna za paru apošnich hod. Raskazvajem pra šlach dziaŭčyny z prostaj siamji, jakaja atrymała zorny kvitok paśla traplańnia ŭ pole zroku Łukašenki.

Bažena Jaremič. Tut i dalej fota z sacyjalnych sietak

Trahiedyja ŭ siamji i sindrom vydatnicy

Bažena naradziłasia ŭ 1999-m hodzie ŭ Harodni ŭ prostaj rabočaj siamji. Jaje maci Irena apošnim časam pracavała dvornikam. Baćka Viktar — stanočnik drevaapracoŭčych stankoŭ. Pa infarmacyi «Biełpoła», u jaho była sudzimaść za kradziež. Za heta Viktar Jaremič atrymaŭ dva hady vypraŭlenčych prac.

Baćki Jaremič

Bažena vychoŭvałasia ŭ siamji adna da trahiedyi, jakaja zdaryłasia ŭ jaje dziadźki. Z roźnicaj u dva hady jon pamier ad zapaleńnia lohkich, a jaho žonka — ad ankałohii. U vyniku baćki Baženy aformili apieku nad Hražynaj — plamieńnicaj, jakaja stała druhoj dačkoj.

Poŭny skład siamji

Siamja Jaremič — katalickaja, nabožnaja, tamu Bažena ź dziacinstva była pryvučanaja naviedvać kaścioł. Baćki sami nie mieli vyšejšaj adukacyi, ale zakłali ŭ hałavu Baženy važnaść navučańnia, što, siarod inšaha, spravakavała sindrom vydatnicy. Pra jaho kazała i sama Bažena, i toje paćviardžajecca šmatlikimi dypłomami, padziakami, źjaŭleńniem na doškach honaru, muzyčnaj škołaj pa kłasie fortepijana, siarednim 9.5-balnym atestatam vypusknicy škoły №3 i čyrvonym dypłomam Hrodzienskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta imia Janki Kupały.

Bažena ŭ kaściole

Darečy, na vybar fakulteta ŭ peŭnym sensie paŭpłyvali baćki dziaŭčyny. Sama jana natchniałasia Merylin Manro i dumała, što budzie aktrysaj, ale ź ciaham času paśla prahladu kryminalnych filmaŭ zachacieła stać prakuroram. Baćka ž z maci nastajali na bolš univiersalnym jurydyčnym fakultecie — śpiecyjalnaści «pravaznaŭstva».

Atrymańniem dypłoma sprava nie skončyłasia — dziaŭčyna praciahnuła pahružeńnie ŭ jurysprydencyju ŭ mahistratury i aśpirantury. Što cikava, śfiera jaje navukovych intaresaŭ dosyć aktualnaja na siońnia — historyja dziaržavy i prava zamiežnych krain, mižnarodnyja ŭzbrojenyja kanflikty i humanitarnaje prava.

Dziaŭčyna publična radujecca kožnamu atrymanamu dypłomu i padziakam. Adna ź jaje hałoŭnych matyvacyj u takich adznakach — paradavać baćkoŭ

Jaremič paśpieła papracavać na svaim fakultecie vykładčykam-stažoram, a taksama juryskonsultam u mebleva-budaŭničaj kampanii «ZOV-Profil».

«Sapraŭdnych siabroŭ u jaje nibyta nie było»

Znajomyja ź dziaŭčynaj kažuć, što choć jana i ŭdzielničała va ŭsich mahčymych konkursach, była viadučaj mierapryjemstvaŭ — jak u škole, tak i ŭ studencki čas, — asabliva blizka da siabie jana nikoha nie padpuskała.

«Jana choć i była jak by z usimi, zaŭsiody ŭ natoŭpie, sapraŭdnych siabroŭ u jaje nibyta nie było. Jana ŭsich trymała na dystancyi», — kažuć znajomyja.

Heta paćviardžajecca i słovami samoj Baženy ŭ adnym ź intervju: «U mianie najlepšaja siabroŭka — heta mama. Jašče ŭ našu bandu ŭvachodziać maja ciotka i nastaŭnica małodšych kłasaŭ».

Svoj volny čas Bažena ličyć za lepšaje pravodzić taksama ź siamjoj.

Padčas vybaraŭ u Minski haradski saviet deputataŭ, kudy Bažena vyłučałasia ad partyi «Biełaja Ruś», stała viadoma, što jana vychoŭvaje syna. Pry hetym jaho isnavańnie, jak i isnavańnie jaho baćki, nidzie raniej nie afišavałasia.

Ralavaja madel — Maryja Vasilevič

Bažena budavała svaju karjeru ŭ Harodni i źjazdžać adtul nie płanavała. Losavyznačalnym dla jaje staŭ vizit Alaksandra Łukašenki ŭ jaje alma-matar u 2018 hodzie. Jak adnu z aktyvistak jaje zaprasili na ahulnastudenckuju sustreču ź im. Paśla jana trapiła na ekskursiju ŭ Pałac Niezaležnaści i na bali ŭ stalicy.

Sama Jaremič svaim sacyjalnym liftam nazyvaje BRSM, ale mienavita paśla sustreč z Łukašenka jaje karjera aktyŭna pajšła ŭharu adrazu pa niekalkich kirunkach — palityčnym i prafiesijnym.

Pieršaja sustreča Łukašenki i Jaremič. Bažena — źleva ŭ čyrvonym

16 sakavika 2021 hoda Łukašenka svaim ukazam uklučyŭ Baženu i jašče 35 čałaviek u Kanstytucyjnuju kamisiju, jakaja raspracoŭvała źmieny ŭ Kanstytucyju.

Jaremič pavinna była stać «hołasam ad moładzi». Asnoŭnaje, što prasoŭvała ŭ hałoŭny zakon krainy maładaja jurystka — zachavańnie histaryčnaj pamiaci i tradycyjnych siamiejnych kaštoŭnaściaŭ.

Michaił Miaśnikovič i Bažena Jaremič adrazu za Łukašenkam u prezidyumie Usiebiełaruskaha narodnaha schodu. Usimi svaimi źjaŭleńniami siarod čynoŭnikaŭ ci ŭ dziaržaŭnych ŚMI Bažena taksama adrazu chvalicca ŭ sacyjalnych sietkach. Paśla UNS jaje, była sprava, uzłamali ŭ instahramie, i dziaŭčyna na niejki čas zrabiła staronku pryvatnaj. Ale ciapier znoŭ tranśluje svaje dziaržaŭnyja dasiahnieńni na masavuju aŭdytoryju.

U tym ža hodzie jana niečakana stała kiraŭnicaj Nacyjanalnaj škoły pryhažości. Sama Bažena kazała, što ŭznačalić škołu joj prapanavali dziaržaŭnyja orhany, jakija kuryrujuć ustanovu.

Bažena z Natallaj Kačanavaj

Pryznačeńnie 22-hadovaj dziaŭčyny z Harodni na takuju pazicyju ŭ mnohich budučych kaleh vyklikała pytańni: «čamu jana?». Na toj momant da śfiery pryhažości dziaŭčyna choć i mieła dačynieńnie, ale epizadyčna — jak udzielnica ŭ konkursach pryhažości.

Tak, jana sprabavała siabie ŭ kastynhu «Mis Biełaruś — 2020». Bažena tady raskazvała žury, što jaje ralavoj madellu źjaŭlajecca Maryja Vasilevič (Mis Biełaruś — 2018, eks-deputatka Pałaty pradstaŭnikoŭ. — «NN») i što sama jana maryć pra karonu, ale baicca, što nie samy vysoki rost, 170 santymietraŭ, nie daść joj pieramahčy. Pra heta, praŭda, nichto tak i nie daviedaŭsia: praz kavid hałoŭnuju pryhažuniu krainy ŭ tym hodzie nie vybirali.

Ułasny kiroŭca i pijanina ŭ pracoŭnym kabiniecie

Jašče ŭ 2020 hodzie, pracujučy jurystam u firmie i majučy stypiendyju, Bažena zarablała kala 448 dalaraŭ na miesiac (takija ličby my atrymali na asnovie danych u bazie FSAN, źviestki ź jakoj pradastaviŭ«Biełpoł»).

Ź pierajezdam u stalicu staŭki, vidavočna, vyraśli. Jak minimum tamu, što dziaŭčynie adrazu prapanavali arendnaje žytło i ŭłasnaha kiroŭcu, jaki štodzień pryvozić jaje na pracu ŭ Nacyjanalnuju škołu pryhažości.

Pieršaje, što zrabiła Jaremič na novym miescy — adradziła konkurs «Mis Minsk». Siarod jaho žury ŭ 2023 hodzie zaśviaciŭsia Dźmitryj Baskaŭ, a na finał acenki pryhažuń, kaniečnie ž, nie moh nie zavitać Łukašenka, dla jakoha konkursy pryhažości — ułasny kastynh na śviežuju kroŭ u šerahi śvity.

Jaremič z Baskavym

Novaja kiraŭnica, sama budučy aktyvistkaj BRSM, vyrašyła, što i škole pryhažości biez hetaha nikudy: u lipieni 2021 hoda jany padpisali pahadnieńnie ab supracoŭnictvie ź pieršym sakratarom CK BRSM Alaksandram Łukjanavym.

Hłabalnaj ža zadačaj dla dyrektarki stała stvareńnie sietki filijałaŭ škoły pryhažości ŭ rehijonach. Takija ŭžo sapraŭdy źjavilisia, naprykład, u miastečku Voranava (u hetym rajonie Bažena pravodziła ŭsie svaje letnija kanikuły ŭ babuli) i ŭ Navapołacku. Pakul mižnarodnaje supracoŭnictva hałoŭnym čynam naładžvajecca z Kitajem i Rasijaj, vidać, pryjdziecca i dalej pašyrać dziejnaść škoły chacia b takim čynam — u miežach Biełarusi.

Na fonie svaich zadač Jaremič, pa jaje słovach, rassłablajecca hrańniem na pijanina: jana pastaviła jaho ŭ svaim kabiniecie.

«Naš prezident — mocny lidar, i alternatyvy jamu ja nie baču»

Z prychodam novaj kiraŭnicy škoła stała jašče bolš źlivacca ź ideałahičnymi zadačami. Dla samoj Baženy heta naturalnyja rečy.

«Ja zaŭsiody padtrymlivała palityku, što pravodzicca ŭ našaj krainie, naš prezident — mocny lidar, i alternatyvy jamu ja nie baču. Jon vielmi dobra raźbirajecca ŭ šmat jakich śfierach i prymaje ŭzvažanyja rašeńni ŭ luboj, navat samaj składanaj situacyi. Apazicyjnyja ŚMI kličuć nas «jabaćkami…» Tak, ja našym prezidentam zachaplajusia», — kazała dziaŭčyna.

Svaju luboŭ jana prajaŭlaje nie tolki na słovach, a ŭ našeńni mierču z cytatami Łukašenki. Hadavanki škoły pryhažości prezientavali jaho pad sousam «biełaruski brend» u paviljonie Biełarusi ŭ Maskvie.

Nacyjanalnaja škoła pryhažości epochi Jaremič paśpieła zapeckacca ŭ temie z PVK «Vahnier». Kiraŭnictva sumiesna z MUS pryvoziła madelek na bajavyja treniroŭki pa ŭžyvańni ahniastrelnaj zbroi. I vučylisia jany ŭ «prafiesijna padrychtavanych vajskoŭcaŭ śpiecpadraździaleńniaŭ unutranych vojskaŭ». Pry hetym na adnym z vajskoŭcaŭ tady zaŭvažyli emblemu «Vahniera».

Usio heta jašče raz dakazvaje, što navat kali ty za ŭsio dobraje (sama Bažena va ŭsich intervju paŭtaraje, što hałoŭnaja meta jaje žyćcia — prynieści karyść radzimie), to ŭ siońniašniaj palityčnaj sistemie heta, na žal, niemahčyma. Kali ty zajmaješ kirujučuju pasadu navat u, zdavałasia b, niepalityčnaj śfiery pryhažości, jana tak ci inakš nabyvaje prysmak dyktatury.

Čytajcie taksama:

Kamientary40

 • Sovietskaja Niva
  31.03.2024
  Jak karjera ŭ stanie kałabarantaŭ suadnosicca da prablem biełarusaŭ? Dzieŭka sama štości zrabiła? Kali nie prateže (papiki) na roznych uzroŭniach navad by dypłom by nie atrymała nie kažučy pra ŭłasnuju dziejnaść. Ale samaje cikavaje inšaje: usio u kuču i katalička i scenarystka da i prosta kamsamołka... Moža chopić łuchtu nieści pra dzieŭku jakaja nie adroźnić SPK at APK.
 • daviedka
  31.03.2024
  Jeŝio odna žiena oficiera, tancievavšaja na bału s ministrom obrazovanija Ivancom, kotoryj požirał jejo hłazami, a fotošop nastolko jadiernyj, čto srazu dažie i nie pojmioš: na foto Božiena Jeriomič ili Alona Łanskaja.
 • Kub
  31.03.2024
  Historyja pra "malčikakolu-2"...

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Usie naviny →
Usie naviny

Paŭła Łatušku vyklikali ŭ polskuju prakuraturu2

Rasijski vajskoviec, jakoha nibyta siońnia ŭzarvali ŭ Maskvie: Ja žyvy, siadžu na pracy

Śpievaka — pastajannaha ŭdzielnika aficyjnych kancertaŭ — buduć sudzić za pratesty1

Siaredni zarobak u červieni vyras na 50 rubloŭ, ale nakolki jon adlustroŭvaje realnuju situacyju?

Dzikavicki: Kamanda «Biełsata» amal nie maje nijakaha ŭpłyvu na situacyju3

Stryžak tłumačyć, čamu suprać pieramovaŭ z łukašenkaŭcami i jakaja jaho prapanova1

Stali viadomyja padrabiaznaści sustrečy Dudy i Si Czińpina nakont režymu Łukašenki

Na tarhach u Minsku dalar z salidnym zapasam ruchnuŭ da hadavoha minimimu1

«Padrychtoŭka da Alimpijady prajšła nie tak, jak płanavała». Cimanoŭskaja raskazała, ź jakim nastrojem jedzie ŭ Paryž7

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni16

Dar‘ja Łosik vyjšła na svabodu pa pamiłavańni

Hałoŭnaje
Usie naviny →