Kultura1010

Dzie projduć imprezy da Dnia Voli. Raskład i adrasy

25 sakavika biełarusy ŭsiaho śvietu adznačać 106-ju hadavinu abviaščeńnia Biełaruskaj Narodnaj Respubliki. Radyjo Svaboda pahladzieła, što biełarusy prymierkavali da čarhovaj daty.

Dzień Voli ŭ Vilni ŭ 2023 hodzie

Varšava

24 sakavika

14:00 Marš ad placa Troch kryžoŭ da pomnika Mikałaja Kapiernika.

16:30 Śviatočny kancert na Zamkavym placy z udziełam muzykaŭ: Pit Paŭłaŭ, Atesta, Dzieciuki i inšyja.

25 sakavika

19:00 mienskaha času, adbudziecca žyvaja tranślacyja na YouTube-kanale «Hodna». Jana padzielenaja na muzyčnuju i infarmacyjnuju častki. 

U muzyčnaj prahramie buduć udzielničać:

 • J:Mors
  Naviband
  Šuma
  Dzieciuki
  Nochy
  Volski

Vieści viečarynu buduć Liza Vietrava — pradstaŭnica kamandy «Hodna», papularnaja biełaruskaja błohierka, i Dzianis Dudzinski — viadomy televiadoŭca.

Arhanizatary abviaścili zbor na arhanizacyju śviatkavańnia. Srodki patrabujucca na arendu techničnaha abstalavańnia, placoŭki, pracu techničnaj kamandy dy arhanizacyju vystupaŭ.

Vilnia

22 sakavika

Kanfierencyja Kalinoŭskaha z udziełam Śviatłany Cichanoŭskaj, litoŭskich, polskich i ŭkrainskich palitykaŭ, u tym liku staršyni Siejmu Litvy Viktoryi Čmilicie-Nilsen, staršyni Viarchoŭnaj Rady Ukrainy Rusłana Stefančuka (onłajn), maršałka Siejma Polščy Šymona Hałoŭni (onłajn), premjer-ministra Litvy Inhrydy Šymanicie.

Sioleta Kanfierencyja Kalinoŭskaha zasiarodzicca na jeŭrapiejskim vybary Biełarusi ŭ kantekście prajeŭrapiejskaj dekłaracyi Biełaruskich demakratyčnych siłaŭ ad žniŭnia 2023 hodu, a taksama na nastupnych vybarach u Biełarusi ŭ 2025 hodzie, adznačyli arhanizatary. Na Forumie razhledziać arhumienty na karyść jeŭrapiejskaj budučyni ŭsiaho rehijonu «Uschodniaha partniorstva», jaki z 1991 hodu ŭsimi siłami sprabuje vyrvacca z savieckaha minułaha i «russkoho mira».

24 sakavika

Kancert z udziełam biełaruskich muzykaŭ (Naka, Anton Masłyka i Śviatłana Jarmilina i inš.), Naujoji Riovonių g. 10

25 sakavika

9:00 — Akcyja pamiaci. Zbor na mohiłkach Rosy la kaplicy, naviedvańnie mahiły bratoŭ Łuckievičaŭ.

10:00 — Volny bieł-čyrvona-bieły aŭtaprabieh ad mohiłak Rosy da budynku Siejmu Litoŭskaj Respubliki.

12:00 — Ekskursija-špacyr «Vilenskija adrasy dziejačoŭ BNR». Rehistracyja

16:00 — Kruhły stoł Rady BNR u Vilni «Aktualnaść ideałaŭ 25 sakavika» z udziełam pradstaŭnikoŭ uładaŭ Litvy, biełaruskich inicyjatyvaŭ i žurnalistaŭ. Rehistracyja

18:00 — Mitynh, pryśviečany Dniu Voli, na Łukišskaj płoščy. Vykanańnie himna BNR i «Pahoni» biełarusami Vilni choram, razam z ansamblem «Homan». Fotavystava pra Biełaruski asobny bataljon u litoŭskim vojsku 1918—1923 hh. i momanty z sučasnaj vajny va Ukrainie.

18:30 — Śviatočny marš, pryśviečany Dniu Voli, (Łukiskaja płošča — Tauro gatvė — Mindaugo gatvė — Varta Śviatła — Naugarduko gatvė — Pylimo gatvė — Refarmackaja carkva).

19:15 — Kancert Volnaha choru ŭ Refarmackaj carkvie.

Praha

23 sakavika

23—24 sakavika ŭ Prazie Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj praviadzie III dyjasparalnuju kanfierencyju.

U pieršy dzień, z 9:00 da 19:00, adbudziecca sama kanfierencyja. U jaje miežach pražski Ofis adkazvaje za biełaruska-ŭkrainskuju siekcyju. Dziela jaje praviadzieńnia arandavali dadatkovuju placoŭku, kab biełaruskija knihavydaŭcy mahli pradstavić svaju pradukcyju.

24 sakavika ŭ 16:00 projdzie ŭračystaje adkryćcio doški na Staramaku na miescy drukarni Sieviaryna, dzie svaje vydańni drukavaŭ Francišak Skaryna. U imprezie majuć uziać udzieł ambasady Litvy i Polščy. A 17-j hadzinie sa Staramaku adpravicca biełaruski marš da Dnia Voli, jaki ładzić Bělaruské studentstvo ČR.

25 sakavika ab 11:00 projdzie ŭskładańnie kvietak na mahiły prezidentaŭ BNR. Paźniej adbudziecca ŭračystaje adkryćcio pražskaha pradstaŭnictva Ofisu Cichanoŭskaj z udziełam ministra zamiežnych spraŭ Čechii.

A na kanfierencyi čakajecca 2-ja panel «Rola biełarusaŭ zamiežža ŭ biełaruska-ŭkrainskich adnosinach». Maderatar — Palina Brodzik, hałoŭny zaprošany — Ihar Kizim, ambasadar Ukrainy pa asablivych daručeńniach u Biełarusi. Inšyja hości: Hienadź Mańko (Misija demakratyčnaj Biełarusi ŭ Kijevie), Taćciana Hacura-Javorskaja (reabilitacyjny centr «Łanka» i kinafiestyval «1084. Na miažy»), Stanisłaŭ Sałaviej (biełaruski miedyk va Ŭkrainie, ByMedSol), Maša Animija (pradstaŭnica fondu BySol, kaardynatarka dapamohi biełaruskim dobraachvotnikam va Ukrainie), Jaŭhien Mahda (palitołah, śpiecyjalist pa ŭkrainska-biełaruskich adnosinach).

Ryha

23 sakavika

14:30, vuł. Słokas 37, Łatvijskaje tavarystva biełaruskaj kultury «Śvitanak» zaprašaje adznačyć 25 sakavika razam z Uładzimiram Arłovym.

Čykaha

23 sakavika

12:30 — Ušanavańnie pamiaci Jazepa Varonki — adnaho z zasnavalnikaŭ Biełaruskaj Narodnaj Respubliki, jaki pachavany ŭ Čykaha, Elmwood Cemetery, lot 49.

13:30 — Dyskusija «Biełaruskaja Spadčyna», Northlake Public Library.

Biełastok

24 sakavika

15:00 — Mitynh-kancert z udziełam Kaciaryny Vadanosavaj, Kurwadziki, Ihara Pałynskaha, ul. Rynek Kosciuszki 10, 15-426.

Hdańsk

10:30 — Uračystaje ŭskładańnie kvietak na mahiły dziejačaŭ BNR. Harnizonnyja mohiłki, ul.Dąbrowskiego, 2.

11:30 — Śviatočny marš Voli ad fantanu «Niaptun» ul.Długi Targ, da Jeŭrapiejskaha Centra Salidarnaści, na pl. Solidarności, 1.

15:00 — Debaty: «Spadčyna BNR — u pošukach nacyjanalnaj identyčnaści». Hości: Źmicier Łukašuk, Alena Hłahoŭskaja, Ryhor Astapienia, Nasta Iljina. Biblijateka JECS.

13:00 18:00 Marafon pisańnia listoŭ biełaruskim palitviaźniam, arhanizavany Amnesty International, Zimovy sad JECS.

17:00 — Uračysty kancert: supolny prajekt mužčynskaha hurta tradycyjnaha śpievu «Kasary» i rok-hurtu «Relikt». Novaja admysłovaja prahrama. Śpieŭny schod ź Sieržukom Doŭhušavym. Aŭdytoryja JECS. Detali.

Brusel

24 sakavika

14:00 — 15:00 Mitynh na płoščy Luxemburg plein, kala Jeŭraparłamienta

15:00 — 15:30 Marš Voli ź vialikim nacyjanalnym ściaham, Luxemburg plein

15:30 — 16:30 Prezentacyja «Šlachami BNR», Wetenschapstraat, 23.

Ščecin

17:00 Akcyja na Plac Solidarności.

18:00 Śviatočny kancert Czeslove & Leo, Piwnica Kany.

Lijon

16:00 Akcyja na Dzień Voli, place Bellecour.

Poznań

15:00 Marš Voli ad Placy Voli da Placu Adama Mickieviča, dzie adbudziecca śviatočny mitynh-kancert.

Poŭny raskład šukajcie tut

Kamientary10

 • Jaśnieńka
  22.03.2024
  22 sakavika čarhovaja imitacyja ad ofisa Cichanoŭskaj.
  Kastuś Kalinoŭski zaklikaŭ zmahacca suprać maskaloŭ i caryzma, a nie abmiarkoŭvać "vybary", jakich nie isnuje pry dyktatarskich prarasiejskich režymach.
 • Minak
  22.03.2024
  Olštyn, Plac Jana Pawła II, 17.30-19.00.
 • Prajšło 4 miesiacy
  22.03.2024
  Narodziec, a na Kanfierencyju PKK Šlach da Voli Cichanoŭskaja tak i nie pryjechała i Miemarandum i Adozvu Kanfierencyi tak i nie padpisała. Ni jana sama, ni jaje ofisy-kabiniety.
  4 miesiacy ŭžo prajšło.

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Usie naviny →
Usie naviny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

Bajden moža vyjści z vybarnaj honki ŭžo na hetyja vychadnyja11

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hałoŭnaje
Usie naviny →