Hramadstva44

Na vajskovych zborach miedykaŭ pamior vajennaabaviazany

U Lepielskim rajonie na vajskovych zborach miedykaŭ pamior vajennaabaviazany, piša «Jeŭraradyjo». Pavodle krynicy vydańnia, u jaho adarvaŭsia tromb.

Na vajskovych zborach. Zdymak ilustracyjny

Kab paćvierdzić hetuju infarmacyju, karespandent «Jeŭraradyjo» patelefanavaŭ u niekalki vajskovych kamisaryjataŭ u Viciebskaj vobłaści.

U Lepielskim i Aršanskim kamisaryjatach adkazali, što nie «vałodajuć takoj infarmacyjaj i nie abaviazanyja jaje raspaŭsiudžvać».

Ale ŭ Viciebskim abłasnym vajenkamacie supracoŭnica paćvierdziła śmierć vajennaabaviazanaha miedyka. Jana panarakała, što hetaja situacyja «narabiła vielmi šmat šumu», a pa bolš padrabiaznuju infarmacyju paraiła źviarnucca da vykanaŭcy abaviazkaŭ načalnika vajenkamata.

Jon, u svaju čarhu, taksama nie admaŭlaŭ faktu śmierci pryzyŭnika i raskazaŭ, što «jość čałaviek, jaki zajmajecca hetymi pytańniami [śmierciu], i budzie lepš pahavaryć ź im».

U biełaruskim vojsku 11 sakavika 2024 hoda pačałasia pravierka bajavoj hatoŭnaści złučeńniaŭ i vajskovych čaściej. Jak paviedamlała pres-słužba Minabarony, u chodzie pravierki zapłanavanaje pieramiaščeńnie vajskovaj techniki, a taksama pryzyŭ vajennaabaviazanych z zapasu.

Kamientary4

 • Pierkaertr
  21.03.2024
  Dyk hety pryzyŭ z zapasu, jaki ŭzrost jon prychapiŭ ? Jak z fota, dyk tam pa 60 hadoŭ mužykam. Adrazu pytańnie, što prymusiła pastavić dziadulaŭ u šychtu ? Što nasamreč planuje mazaičny, kali dziela hetaha patrabujecca rekrutavać piensijanieraŭ ???
 • Vučeńni z bajavymi strelbami
  21.03.2024
  Usio što treba viedać pra zbory ŭ Biełarusi, chapajuć aby schapić čałavieka, usio ŭ ich hodnyja, a paśla chavać treba. S..i
 • Rečaisnaść
  21.03.2024
  Pierkaertr, maryjanietki nie planujuć ničoha, jany vykonvajuć toje što im zahadvajuć

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Usie naviny →
Usie naviny

18-hadovaha chłopca z Bychava sudziać za «zdradu dziaržavie»9

U Biełarusi nie buduć reahavać na ŭviadzieńnie Łatvijaj zabarony ŭjezdu dla biełaruskich aŭtamabilaŭ3

U Hrodnie źbirajucca pravieści «svojeasablivy vals» BTR-aŭ1

Labiedźka: Biełaruskaja mova pavinna stać adzinaj dziaržaŭnaj. Ale treba zakłaści pierachodny pieryjad19

Dziakujučy ŭrahanu ŭ Homieli zrabili navukovaje adkryćcio3

Karbalevič: Minsk zahavaryŭ pa-inšamu, ale heta pakul tolki słovy, dziejańniaŭ minimum1

Što aznačajuć sihnały Łukašenki Polščy i Ukrainie?16

Łamin Jamal vypadkova pakazaŭ na VIDEA svaich hołych kalehaŭ4

Biełaruski błohier u samy skvar pasprabavaŭ pasmažyć jajki prosta na asfalcie. Ci atrymałasia?3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna3

Čamu ŭ Mazyry amal dvoje sutak nie mahli adnavić elektrazabieśpiačeńnie? I pry čym tut vajna

Hałoŭnaje
Usie naviny →