Kultura

Saša Filipienka, KOOB, Volha Šparaha, Alaksandr Kazieła: u Bierlinie adbudziecca vialiki fiestyval niezaležnaj biełaruskaj kultury

Prahrama festu ŭklučaje dva dziasiatki mierapryjemstvaŭ z udziełam bolš čym 50 tvorcaŭ.

U miežach fiestyvalu adbudziecca śpiektakl Juryja Dzivakova Clausa fores z Alaksandram Kazieła ŭ hałoŭnaj roli. Fota: Tomasz Kulbowski.

Z 22 pa 25 sakavika ŭ Bierlinie Hiote-Instytut u vyhnańni ładzić vialiki miždyscyplinarny fiestyval biełaruskaj kultury, piša Reform.by.

Prahrama festu ŭklučaje dva dziasiatki mierapryjemstvaŭ z udziełam bolš čym 50 teatrałaŭ, kiniematahrafistaŭ, piśmieńnikaŭ, paetaŭ, muzykaŭ, fiłosafaŭ, mastakoŭ i aktyvistaŭ ź Biełarusi. Fiestyval maje na mecie pabudavać most pamiž biełaruskimi tvorcami, jakija žyvuć u emihracyi ŭ Bierlinie, Varšavie, Krakavie, Vilni ci Tbilisi i byli vymušanyja pakinuć radzimu ŭ suviazi z dramatyčnymi padziejami apošnich troch hadoŭ u krainie.

Asnoŭnaj placoŭkaj fiestyvalu stale Kunsthaus ACUD — adzin ź niamnohich niezaležnych mastackich damoŭ, zasnavanych va Uschodnim Bierlinie paśla padzieńnia Ściany.

Dyskusii, kancerty, pierformansy, prezientacyi knih, kinapakazy, śpiektakli, vorkšopy — prahrama festu ŭklučaje samyja raznastajnyja iventy, u jakich voźmuć udzieł dziejačy sučasnaj biełaruskaj kultury.

Saša Filipienka, Alhierd Bacharevič, Julija Cimafiejeva, Dźmitryj Strocaŭ, Sabina Bryło, Taćciana Niadbaj, Jeva Viežnaviec, Iryna Hierasimovič, Źmicier Višnieŭ, Volha Bubič pradstaviać biełaruskuju litaraturnuju i pierakładčyckuju scenu na fiestyvali.

Vialiki błok hetaksama — kinaprahrama, U miežach forumu adbuducca pakazy kinastužak: «Radzima» Alaksandra Michałkoviča i Hanny Badziaka, «Spatkańnie ŭ Minsku» Mikity Łaŭreckaha, «Maładość pa-biełarusku» Ksienii Hałubovič, «Dziońnik Anastasii» Maksima Bujnickaha, dvuch epizodaŭ sieryjała «Pracesy» Andreja Kašpierskaha, prajekta ČynČynČaneł «ČynČyny ŭ Bierlinie».

Eks-dyrektarka forumu «TeArt» Anželika Krašeŭskaja razam ź niamieckaj piśmieńnicaj i pierformierkaj Anet Hrešnier prymie ŭdzieł u dyskusii ab niamieckaj i biełaruskaj kulturnaj scenach. Teatralnuju častku festu efiektna dapoŭnić našumieły śpiektakl Juryja Dzivakova Clausa fores z Alaksandram Kazieła ŭ hałoŭnaj roli.

Biełaruskaja fiłosofka Volha Šparaha i mastackaja kiraŭnica fiestyvalu novaj muzyki ECLAT Kryścin Fišer abmiarkujuć temu jak emihracyja ŭpłyvaje na našy ŭłasnyja kulturnyja praktyki i jak jana źmienić biełaruskuju kulturu ŭ doŭhaterminovaj pierśpiektyvie. Maderatar dyskusii — były dyrektar Hiote-Instytuta ŭ Biełarusi, kiraŭnik infarmacyjnaha adździeła ŭ hałoŭnym ofisie Hiote-Instytuta ŭ Miunchienie Jakab Račak.

Kancerty KOOB, DJ stereobeaver i hukańnie viasny z hurtom KRIWI — fiestyval nie abyjdziecca biez muzyki biełaruskich vykanaŭcaŭ.

Adno z važniejšych padziej na kulturnym ahladzie — i prezientacyja zbornika listoŭ ad palitźniavolenych žančyn Biełarusi «Kali vy idziecie praź piekła — praciahvajcie iści» Kardelii Dvorak.

Mierapryjemstvy forumu buduć prachodzić na niamieckaj, anhlijskaj, biełaruskaj i ruskaj movach ź pierakładam. Uvachod na ŭsie iventy — volny.

Padrabiaźniej z prahramaj fiestyvalu biełaruskaj kultury ŭ Bierlinie možna paznajomicca tut.

Kamientary

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Usie naviny →
Usie naviny

U Lvovie stralali ŭ palityka Irynu Faryjon. Jana ŭ krytyčnym stanie18

MZS Hiermanii paćvierdziŭ infarmacyju pra śmiarotny prysud svajmu hramadzianinu ŭ Biełarusi5

Kiraŭnik «Biełsata» adkazaŭ na abvinavačańni ŭ finansavych złoŭžyvańniach na kanale

Zasnavalnik Jandeksa daŭ pieršaje intervju paśla ŭciokaŭ z Rasii. Pryznaŭ svaje pamyłki10

U Vaŭkavysku zatrymali maci i ciotku anarchista Franckieviča. Jany pryvieźli palitviaźniu pieradaču4

Pra što maŭčaŭ Piotra Sierhijevič2

U Minsku ŭčora zatapiła sałon pryhažości. Jon całkam syšoŭ pad vadu VIDEA1

Andreju Kudziku ź Vilejki dali jašče čatyry hady kałonii1

U Dniapry ŭ rybie zavioŭsia strašny parazit. Pierachodzić na čałavieka!1

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być1

Niemiec, prysudžany da rasstrełu, datyčny da dyviersij? Voś što za historyja heta mahła być

Hałoŭnaje
Usie naviny →