Hramadstva44

«Prosta adčuvała siabie pacukom». Maładaja žurnalistka raskazała, jak kinuła rajonku, kudy jaje raźmierkavali

Ustupnaja kampanija pačniecca ŭ Biełarusi praz paru miesiacaŭ, i dla mnohich staić pytańnie nie tolki pra toje, na jakuju śpiecyjalnaść iści, ale i pra vybar pamiž biudžetnym i płatnym adździaleńniami. Chto idzie na biudžet — taho paśla navučańnia čakaje prymusovaje raźmierkavańnie, a kali na jaho nie pajedzieš — to naličać bujny doŭh. «Jeŭraradyjo» adšukała dziaŭčynu, jakaja praz paŭhoda zvolniłasia ź miesca adpracoŭki, i raspytała pra toje, jak jana heta rabiła i ź jakimi vynikami.

Fota ilustracyjnaje

Palina (imia źmienienaje) niekalki hadoŭ tamu skončyła žurfak BDU. U svoj čas dziaŭčyna pastupiła na biudžet, a paśla zakančeńnia VNU jaje adpravili na raźmierkavańnie ŭ rajonnuju hazietu.

«Mety zastacca ŭ Minsku ŭ mianie nie było, naadvarot, ja chacieła źmianić łakacyju i pačać novaje žyćcio z novaj pracaj. Choć ja vydatna razumieła, što heta budzie za praca. Mnie treba było pačać svaju karjeru ŭ dziaržaŭnaj redakcyi praz hod paśla padziej 2020 hoda».

Čaściej za ŭsio Palina zajmałasia aśviatleńniem mierapryjemstvaŭ, chadziła na haradskija akcyi, brała kamientary ŭ viadomych miascovych žycharoŭ, u tym liku ŭ čynoŭnikaŭ.

«U cełym, pracavać mnie tam nie padabałasia. U niejki momant mianie navat pazbavili psieŭdanima, pad jakim ja pisała svaje materyjały. Ci zajmałasia ja prapahandaj? Nie viedaju. Adkazać sabie na hetaje pytańnie ja nie mahu. Tak, ja pisała materyjały z čynoŭnikami, jakija nieśli prałukašenkaŭski paradak dnia. Ci pisała ja što-niebudź tam ad siabie? Nie. Ci padabałasia mnie heta? Taksama nie».

Ciaham paŭhoda, jakija dziaŭčyna tam pracavała, jaje mocna hryzła sumleńnie. Jana razumieła, što mnohija jaje siabry i adnakurśniki pracavać žurnalistami ŭ Biełarusi nie mohuć. Niekaha pasadzili, niekaha zatrymali, mnohim daviałosia źjechać.

«Na fonie ŭsiaho hetaha ja adčuvała siabie prosta pacukom. Bo mnie płacić hrošy dziaržaŭnaja redakcyja, bo mianie nie zatrymajuć i nie pasadziać. Ja była nie zhodnaja z redakcyjaj, nie zhodnaja z redaktaram, ale praciahvała pracavać tam sa strachu i dumała, što mnie ci maim blizkim mohuć zrabić baluča».

Poŭnamaštabnaje ŭvarvańnie Rasii va Ukrainu zrabiłasia dla Paliny apošniaj kroplaj. Praciahvać pracavać u dziaržaŭnym vydańni jana bolš nie mahła i vyrašyła zvolnicca, niahledziačy na nieadpracavanaje raźmierkavańnie.

«Kali pačałasia vajna, ja jakraz była na balničnym. Tady ja zrazumieła, što nie zmahu viarnucca ŭ redakcyju i znoŭ brać kamientary ŭ hetych ža čynoŭnikaŭ pra toje, što «śpiecapieracyja nieabchodnaja» abo što jany tam jašče mahli b raskazać. Rašeńnie pajści ja pryniała sumiesna sa svajoj siabroŭkaj, jakaja taksama adpracoŭvała «raźmierk», ale ŭ inšaj redakcyi. My nie viedali, što adbudziecca dalej, ale razumieli, što pracavać na prapahandu bolš nie možam».

Prosta ŭziać i zvolnicca z raźmierkavańnia niemahčyma. Maładoha śpiecyjalista buduć trymać da apošniaha, navat kali jon pracuje zusim drenna.

Ale vyjście ŭsio ž jość. I nie adno, a cełych dva. Pieršy varyjant pierastać chadzić na pracu, druhi pryjści, ale ŭ niećviarozym stanie.

«I ŭ niejki ź dzion ja nie vyjšła, bo pryjści na pracu pjanaj — heta niejak zanadta amaralna. Pierad tym jak prahulać, ja papiaredziła svaju redaktarku, što bolš nie źbirajusia źjaŭlacca ŭ redakcyi. Ad jaje ja pačuła masu niepryjemnych rečaŭ. Pačynajučy z taho, što maja praca jaje nikoli nie zadavalniała, i zakančvajučy tym, što takija, jak ja, naohuł nie pavinny žyć. Było mienavita tak, a moža, navat bolš žorstka. Vielmi škaduju, što na tuju sustreču ja nie ŭziała z saboj dyktafon. Urešcie praź niekalki dzion mianie ŭsio ž zvolnili».

Pavodle słoŭ dziaŭčyny, baćki padtrymali jaje vybar, asabliva baćka.

«Jon i raniej nastojvaŭ na tym, kab ja pajšła. Kazaŭ: «Ničoha strašnaha, my vypłacim hety doŭh, nie pieražyvaj. Ja ž baču, jak tabie drenna, nie mučaj siabie». Jon razumieŭ, ź jakimi ludźmi i ŭ jakich umovach ja pracuju».

Vynikovaja zapazyčanaść, jakuju naličyŭ Palinie sud za toje, što jana pajšła z raźmierkavańnia, z ulikam taho, što paśpieła adpracavać 6 miesiacaŭ, skłała 13 tysiač dołaraŭ.

«Hrošy ja nie vypłačvała, ja ŭžo dakładna viedała, što pajedu ź Biełarusi. Ja padumała, što lepš adnosna svabodna žyć u čužoj krainie, čym žyć u rodnaj, razumiejučy, što mianie buduć trymać siłaj. I ŭ vyniku źjechała».

Jašče ŭ Biełarusi Palina padpisała niekalki dakumientaŭ, što ŭ jaje jość doŭh. Choć viedała, što vypłačvać jaho nie budzie.

«Užo paśla majho adjezdu da mamy niekalki razoŭ prychodzili z suda i pytalisia, dzie ja. Akramia taho, na jaje cisnuli na pracy, maŭlaŭ, vaša dačka źbiehła ad adkaznaści, nie źbirajecca dziaržavie vypłačvać doŭh i hetak dalej. Ale ciapier heta ŭsio ŭžo padsupakoiłasia».

Palina pra svoj učynak nie škaduje. Choć i pryznajecca, što časam sumniavałasia, ci byŭ heta pravilny krok.

«Ja dumała pra heta, kali, naprykład, nie mahła znajści pracu abo kali mocna sumavała. Ale ŭ cełym ja zadavolenaja takim źbieham abstavin».

Ciapier dziaŭčyna razumieje, što pierajezd u inšuju krainu byŭ pravilnym rašeńniem. Razumiejuć heta i jaje baćki, choć i vielmi sumujuć pa joj.

«Tut ja znajšła novych siabroŭ i, pa sutnaści, pačała novaje žyćcio. Viadoma, było b našmat kamfortniej žyć u svajoj krainie, ale ŭ svajoj svabodnaj krainie. Pakolki Biełaruś ciapier niesvabodnaja, heta mianie i trymaje».

Čytajcie taksama:

Vice-premjer Pietryšenka pastaviŭ ambitnyja zadačy pierad dziaržaŭnymi ŚMI

Ministr infarmacyi pryznaŭ, što rajonki ni na što nie zdatnyja

Tvorča adoranyja «sapraŭdnyja dziaržaŭniki», jakija malujuć palityčnyja karykatury. Takija ludzi majuć prynieści roskvit dziaržaŭnym ŚMI

Chłopiec trapiŭ na raźmierkavańnie ŭ rajonku ŭ Čavusy: Dali kvateru. Jość tualet, duša pakul, praŭda, niama

Kamientary4

 • Vaŭkałak
  16.03.2024
  pustota, vo ty kłoun
 • Miaŭ
  16.03.2024
  pustota, jak tam kazaŭ Hryša: “myje palakam unitazy”
 • Zmahajsia dalej
  16.03.2024
  Małajčynka, što! Kab usie tak zrabili, rabstva ŭ Biełarusi było mienš.

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Usie naviny →
Usie naviny

U Lidzie zatrymali ŭładalnika kaviarni «Tutaka»

Udzielnik apazicyjnaha ruchu Vital Łuchvič vyjaviŭsia płatnym milicejskim stukačom27

Z-kanał: Imavierna, Kryhier arhanizoŭvaŭ dyviersii ŭ Branskaj vobłaści5

Raiła bić nahoj u skivicu kožnamu maskvarotamu, nazyvała akupacyju Maryupala karmaj — chto takaja Iryna Faryjon, jakuju zabili ŭ Lvovie37

U Vilejskim rajonie kiroŭca pahruzčyka ledź nie ŭrezaŭsia ŭ pachavalnuju pracesiju

Ukraina śpiašajecca stvaryć vajennyja bieśpiłotniki sa štučnym intelektam1

Zialenski pavinšavaŭ Trampa z abrańniem kandydatam ad Respublikanskaj partyi i nazvaŭ jaho prezidentam7

30-chvilinny marynad dla prostaha kurynaha šašłyka6

Jak źmianić biełaruskija numary na litoŭskija. Što treba i kolki kaštuje pracedura?15

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby5

Stryžak raskazaŭ, jak jaho vierbavali śpiecsłužby

Hałoŭnaje
Usie naviny →