Hramadstva

Žančynu asudzili da «chatniaj chimii» i vialikaha štrafu za dopis u fejsbuku

13 sakavika ŭ sudzie Baranavičaŭ i Baranavickaha rajona prajšoŭ sud nad Taćcianaj Makaravaj. Žančynu pryznali vinavataj pavodle č. 3 art. 203-1 Kryminalnaha kodeksa (niezakonnyja dziejańni ŭ dačynieńni da infarmacyi pra pryvatnaje žyćcio i piersanalnych danych), piša «Viasna».

Žančynu asudzili da dvuch z pałovaj hadoŭ abmiežavańnia voli biez nakiravańnia ŭ PUAT («chatniaj chimii»). Taksama joj pryznačyli štraf u pamiery 4000 rubloŭ (100 bazavych vieličyniaŭ).

Admietna, što pasiadžeńnie adbyvałasia nie ŭ budynku suda, a ŭ Baranavickim mašynabudaŭničym kaledžy. Spravu razhladzieła sudździa Safija Chvalko.

Taćcianu Makaravu pryznali vinavataj u tym, što jana raspaŭsiudziła ŭ fejsbuku infarmacyju pra piersanalnyja danyja opierupaŭnavažanaha kryminalnaha vyšuku AUS Mahiloŭskaha rajvykankama. Žančyna svaju vinu pryznała. 

Jak miarkujecca, da suda žančynu trymali ŭ Baranavickim SIZA №6: sama jana žyvie ŭ Lachavickim ci Łuninieckim rajonie, ale ŭ śniežni 2023 hoda jaje dvojčy sudzili ŭ Baranavickim sudzie pavodle art. 19.11 KaAP (pryčym druhi raz sudzili pa skajpie). Heta vynikaje z pastanoŭ Baranavickaha suda ŭ dačynieńni da Makaravaj. Pa tych administracyjnych spravach žančynie davali 10 sutak aryštu, štraf na 20 bazavych (740 rubloŭ) i kanfiskavali telefon.

Kamientary

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Usie naviny →
Usie naviny

Kantraktnik u Biełharadskaj vobłaści Rasii zastreliŭ troch tavaryšaŭ i ŭciok sa zbrojaj

U Kalinkavičach u 40 hadoŭ pamior praparščyk patrulna-pastavoj słužby 

Eduardu Babaryku dadali paŭtara hoda źniavoleńnia2

Bajden nazvaŭ vice-prezidenta Charys Trampam. Toj rezka adreahavaŭ1

Milinkievič raskazaŭ, što biełarusy mohuć dać Jeŭropie9

Razhramili kvateru byłoha viadučaha ANT Ivana Padreza11

Siamiejnuju paru rasijan zatrymali ŭ Aŭstralii pa padazreńni ŭ špijanažy

Šmatdzietnaj maci dali 6 hadoŭ kałonii pa 6 artykułach. Syn-padletak ź invalidnaściu čakaje jaje na voli8

Pamior biełaruski saksafanist Vital Jamuciejeŭ

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ3

Pad Varšavaj trahična zahinuŭ 31-hadovy biełaruski ravaryst Alaksandr Pustavitaŭ

Hałoŭnaje
Usie naviny →