Hramadstva22

Pamior Usievaład Śvientachoŭski

Pra raptoŭnuju śmierć biełaruskaha hrafika, dyzajniera, kalihrafa Usievałada Śvientachoŭskaha paviedamiŭ Biełaruski sajuz mastakoŭ. Jamu było 58 hadoŭ.

Usievaład Śvientachoŭski naradziŭsia ŭ Minsku. Skončyŭ Minskuju mastackuju vučelniu imia Hlebava (1986) i Biełaruskuju dziaržaŭnuju akademiju mastactvaŭ (1993). Vučyŭsia ŭ mastakoŭ Alaksieja Zinčuka, Viačasłava Siemiańko, Paŭła Siemčanki, Uładzimira Vasiuka.

Škoła Paŭła Siemčanki — vielmi viadomaja, Usievaład Śvientachoŭski byŭ jaho vučniem i pradaŭžalnikam tradycyj nastaŭnika. Sam jon na adnoj z vystaŭ zhadvaŭ:

«Jašče ŭ maładości, paśla vojska, kali ja pastupiŭ u Dziaržaŭny teatralna-mastacki instytut, to patrapiŭ na kurs da Paŭła Apanasaviča Siemčanki. Adnojčy jon prynios studentam pavialičanyja fotakopii Biblii Franciška Skaryny, i ceły siemiestr na vialikich płanšetach my vykonvali vyjavy litar, pieranosili šryft.

Praz 20 hadoŭ ja zmoh znajści ŭ majsterni hetyja pracy i zrabić ličbavy šryft. Studenty ciapier vykarystoŭvajuć šryftavyja płakaty, elektronnyja prezientacyi sa šryftami. Ličbavyja i rukapisnyja kampazicyi napisańniaŭ šryftoŭ, pradstaŭlenyja ŭ ekspazicyi, robiać hodny ŭniosak u biełaruskuju knižnuju šryftavuju kulturu».

Usievaład Śvientachoŭski pracavaŭ sa šryftami, u knižnaj hraficy, u hrafičnym dyzajnie, zachaplaŭsia kalihrafijaj. Jahonyja tvory ekspanavalisia na vystavach u Biełarusi, Rasii, Sierbii, Polščy, Litvie. Taksama mastak praciahły čas vykładaŭ u Biełaruskaj dziaržaŭnaj akademii mastactvaŭ.

Niekatoryja pracy Usievałada Śvientachoŭskaha

Pra čas i miesca raźvitańnia z Usievaładam Śvientachoŭskim budzie paviedamlena dadatkova.

Kamientary2

 • frynas
  15.03.2024
  talenavity čałaviek zastajecca svaimi pracami
  Spačyvaj spakojna, Usievaład!
 • Žieleznyj Drovosiek
  15.03.2024
  Maje spačuvańni...

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska3

Rasijski šachied vybuchnuŭ za 55 km ad Babrujska

Usie naviny →
Usie naviny

Łatvija choča naohuł zabaranić mašynam ź biełaruskimi numarami pierasoŭvacca pa krainie8

Viciebskaja siamja znajšła źnikłaha svajaka praz 25 hod1

Tramp upieršyniu źjaviŭsia na publicy ź pieraviazanym vucham paśla strełaŭ u Piensilvanii FOTA1

Biełarus, jaki sarvaŭsia sa skały ŭ Kabardzina-Bałkaryi, zahinuŭ

«Bili fłahštokam, kab roŭna stajaŭ na kaleniach pierad načalnikam», — palitviazień, jaki mianiaŭ ściahi na bieł-čyrvona-biełyja, raskazaŭ pra źniavoleńnie

Unačy šachied znoŭ zalacieŭ u Biełaruś1

Na Vałožynščynie błasłavili novy pomnik na mahile śviatara, jakoha zabili kamsamolcy ŭ 1950 hodzie1

Što adbyvajecca z klimatam? Takaja śpioka letam budzie zaŭsiody?6

Biełarusa zatrymali paśla adpačynku ŭ Italii3

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Ad zaŭtra abmiežavańni na ŭjezd aŭto ź biełaruskimi numarami maje ŭvieści Litva

Hałoŭnaje
Usie naviny →