Śviet

Na miažy ź Biełaruśsiu palaki zatrymali hrupu turkmienaŭ, jakija pierapraŭlali mihrantaŭ u Jeŭropu

Usiaho pa spravie zatrymana 15 inšaziemcaŭ, im pahražaje surjozny termin pazbaŭleńnia voli, paviedamili polskija miedyja.

Fota: Pamiežnaja słužba Polščy

«Pamiežnaja słužba Polščy paviedamiła pra zatrymańnie 6 hramadzian Turkmienistana ŭ polskim miastečku Słavatyčy (na miažy z Bresckaj vobłaściu — «NN»).

Usim im inkryminujecca arhanizacyja nielehalnaj mihracyi praź Biełaruś, a dvaich ź ich dadatkova abvinavačvajuć u niezakonnym pražyvańni ŭ Polščy», — pieradaje partał Dziennik Wschodni.

Partał sa spasyłkaj na pamiežnuju słužbu Polščy dadaje, što zatrymanyja turkmieny «sustrakali na miažy mihrantaŭ, jakija pierad hetym prylatali ŭ Biełaruś ci Rasiju, a paśla pieravozili ich na aŭtamabilach u Hiermaniju i inšyja krainy Zachodniaj Jeŭropy».

Taksama Dziennik Wschodni padkreślivaje, što ŭsiaho pa hetaj spravie prachodziać 15 inšaziemcaŭ, «jakija ŭvachodzili ŭ skład arhanizavanaj złačynnaj hrupoŭki i spryjali nielehalnaj mihracyi». 14 ź ich užo znachodziacca pad vartaj.

Usim zatrymanym pahražaje da 12 hadoŭ pazbaŭleńnia voli.

Nahadajem, što letaś niezaležnaje turkmienskaje vydańnie Turkmen.news vykryła masavy ŭdzieł turkmienskich studentaŭ u Biełarusi ŭ kantrabandzie mihrantaŭ u Jeŭropu. Niekatoryja studenty atrymali za heta turemnyja terminy ci byli departavanyja ź Biełarusi.

Situacyja tady akazałasia nastolki surjoznaj, što namieśnik ministra adukacyi Biełarusi razasłaŭ u VNU list z patrabavańniem sačyć za navučencami z Turkmienistana. Kopija lista patrapiła ŭ rasparadžeńnie Turkmen.news.

Kamientary

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Usie naviny →
Usie naviny

Prarasijskaja aktyvistka aburyłasia, što nie moža apublikavać fota ź bieł-čyrvona-biełym ściaham5

Na Rastoŭskaj AES adbyŭsia vybuch i Rasiju nakryła chvala radyjacyi? Pasprabavali razabracca1

Ivan Kraŭcoŭ treci raz zapar staŭ sakratarom Kaardynacyjnaj rady40

Śledam za krasnadarcami vyjšli patrabavać elektryčnaści i žychary Anapy1

«25 litraŭ za 2 hadziny». Hrybnyja trafiei ź lasoŭ stali bolš raznastajnymi3

«Minskija Patryki? Nie, Bikini Botam». Najlepšyja tvity tydnia4

Źjaviłasia FOTA z suda nad Ryka Kryhieram

Zamiest SMS — vyćcio siren. MNS choča pamianiać sistemu apaviaščeńnia padčas niepahadzi2

Ołaf Šolc dahetul hladzić lampavy televizar6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki46

Bajden vychodzić z prezidenckaj honki

Hałoŭnaje
Usie naviny →