Hramadstva11

Mitrapalit Vienijamin panarakaŭ, što dzieci znachodziać prykłady dla pierajmańnia ŭ tyktoku

A taksama supraćpastaviŭ «luboŭ da radzimy» «patryjatyzmu ad nacyjanalistaŭ».

Treba vychoŭvać maładych ludziej tak, kab u dušy nazaŭždy zaćvierdzilisia ideały lubovi da bližniaha, viernaści, tak vykazaŭsia mitrapalit Minski i Zasłaŭski Vienijamin na sustrečy Alaksandra Łukašenki ź Sinodam Biełaruskaj Pravasłaŭnaj Carkvy, piša BiełTA.

Jon taksama zakranuŭ temu patryjatyzmu: «pierad dziaržavaj i carkvoj staić niaprostaja zadača — vychavać maładoha čałavieka tak, kab u jaho dušy nazaŭždy zaćvierdzilisia ideały lubovi da bližniaha, viernaści, addanaści, achviarnaści. Taki padychod, niesumnienna, pryniasie nam plon, dazvolić vychavać sapraŭdnuju, bieskaryślivuju luboŭ da Radzimy».

«I heta ŭ korani adroźnivajecca ad taho patryjatyzmu, jaki prapahandujuć dziejačy nacyjanalistyčnaha tołku», — zaŭvažyŭ mitrapalit Vienijamin.

Paviedamlajecca, što ŭ apošnija hady BPC aktyvizavała ŭzajemadziejańnie ź Minadukacyi, Uzbrojenymi siłami ŭ «spravie duchoŭna-maralnaha i patryjatyčnaha vychavańnia».

Pry hetym Vienijamin źviarnuŭ uvahu: «kali hetaja dziejnaść nie budzie ciesna ŭviazana sa śfieraj kultury i ŚMI, to budzie vielmi ciažka adstajać našu moładź. Bo časta dzieci, asabliva ŭ padletkavym uzroście, znachodziać prykłady dla pierajmańnia nie ŭ siamji ci škole, a siarod hierojaŭ tyktoku abo kumiraŭ masavaj kultury. Na žal, heta dadzienaść epochi infarmacyjnych technałohij».

«Kultura prapanuje nam mastackija vobrazy, daje praź ich emacyjnuju acenku-stanoŭčuju abo niehatyŭnuju — roznych padziej u žyćci ludziej, — miarkuje jon. — U tym liku praviłach pavodzin, tradycyjam. Bo emocyi macniej za ŭsio ŭździejničajuć na dziciačyja rozumy, moładź. Tamu składana damahčysia pośpiechu ŭ zaćviardžeńni tradycyjnych kaštoŭnaściaŭ, kali kultura nie skaža svajo važkaje słova ŭ ich padtrymku. Tut usio maje značeńnie — i tyja vobrazy, jakija prapanuje moładzi sučasnaja moda, i tvorčyja prajekty, pradstaŭlenyja na scenie abo ekranach televizaraŭ».

«Asablivaj uvahi patrabuje internet ź jaho ŭnikalnymi mahčymaściami, jaki ŭ hulniavoj, pryvabnaj formie prapahanduje siarod dziaciej i moładzi jak pazityŭnyja, tak i niehatyŭnyja ŭzory pavodzin», — adznačyŭ ijerarch.

«Prykładam siońniašniaha dnia źjaŭlajucca sproby adradžeńnia pahanstva, jakoje, jak praviła, aktyvizujecca ŭ pieryjady niavyznačanaści, niaŭpeŭnienaści ŭ budučyni.

I zdolnaje chutka pieratvarycca ź biaskryŭdnaha baŭleńnia času ŭ psieŭdarelihijny ruch sa stvareńniem arhanizavanych i navat vajenizavanych struktur, — miarkuje jon. — Padobnaje my ŭžo nazirajem u susiednich krainach. Tamu tak važna prapanavać moładzi dobryja prykłady, vyraścić svaich jarkich, pryvabnych i našych pa duchu moładzievych lidaraŭ».

Na dumku mitrapalita Vienijamina, značnym krokam dla hetaha stała b vyznačeńnie maralnych kryteryjaŭ u stvareńni televizijnych prahram, praviadzieńni masavych mierapryjemstvaŭ, asabliva dla dziaciej i moładzi.

«Tut jość nad čym nam papracavać sumiesna ź Ministerstvami adukacyi i kultury», — zaŭvažyŭ jon.

«Pazityŭnuju rolu zaklikana adyhrać i hramadskaja rada pa maralnaści, jakaja niadaŭna adnaviŭ svaju dziejnaść pa inicyjatyvie BPC i praŭładnaha Sajuza piśmieńnikaŭ Biełarusi. Chaciełasia b, kab jaje bolš aktyŭna padtrymali dziaržorhany», — skazaŭ kiraŭnik BPC.

Jon źviarnuŭ uvahu, što za apošnija hady ŭzajemadziejańnie dziaržavy, carkvy i hramadstva istotna pašyryłasia, i zapeŭniŭ, što BPC i ŭ dalejšym budzie prykładać namahańni dla ŭmacavańnia «duchoŭnaści» ŭ hramadstvie.

Kamientary1

  • Chviedar
    14.03.2024
    U čarciej maskoŭskaha satanatu karmavaja baza źmiańšajecca!

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Usie naviny →
Usie naviny

Viadomy błohier nabyŭ kvateru ŭ Polščy — voś jak heta ŭ jaho atrymałasia20

Bajden moža vyjści z vybarnaj honki ŭžo na hetyja vychadnyja11

Minski chirurh vydaŭ zbornik esteckaj prozy. Tak pa-biełarusku raniej nie pisali

U Drazdach źbirajucca zavieści płyvučyja altanki3

U akupavanym Łuhansku źnieśli pomniki achviaram stalinskich represij i Haładamoru — «pa prośbach vieteranaŭ»6

U Bychavie dla patryjatyčnych akcyj prydumali pieranosny «Viečny ahoń» FOTAFAKT9

U padziemnym parkinhu ŭ Minsku patanuli 14 aŭtamabilaŭ VIDEA9

Eks-palitźniavolenaja Asia Bułybienka apublikavała fota z knihaj Remarka — za hetym chavajecca kranalnaja historyja

Zaleva ŭ Minsku, vierahodna, była najmacniejšaj za ŭsiu historyju nazirańniaŭ4

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hramadzianina Hiermanii prysudzili da śmiarotnaha pakarańnia ŭ Biełarusi — Motolkohelp

Hałoŭnaje
Usie naviny →